Jantje lacht, Jantje huilt!

Is de groeivertraging van de Amerikaanse economie in de afgelopen maanden de voorbode van een nieuwe recessie of is er slechts sprake van een tijdelijke dip? Stevent Griekenland af op een faillissement of kan een drama worden voorkomen? En kan China de hoge groei wel volhouden? Beleggers worden momenteel als vanouds heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Het is dan zaak om koel te blijven en vanuit een langetermijnvisie de risico’s zo goed mogelijk proberen te beheersen.

Wie de kranten leest of het internet afstruint op zoek naar bruikbare informatie zou bijna op een ander idee komen, maar beleggen heeft niets te maken met gokken of speculeren. Iedereen wenst natuurlijk zo snel mogelijk veel geld te verdienen, maar deze instelling staat op de beurs vrijwel garant aan teleurstellende resultaten. Bij beleggen gaat het toch vooral om het halen van bestendige rendementen op de lange termijn tegen aanvaardbare risico’s. En in tegenstelling tot wat bij het casino het geval is, zijn de kans verhoudingen op de beurs gunstig.

Uit het verleden blijkt immers dat beleggen op de middellange en langere termijn veelal meer oplevert dan sparen. Daarbij leveren aandelen historisch gezien meer op dan obligaties, maar het risico is ook groter. Het spreekt voor zich dat dit niets zegt over de te verwachten rendementen in de toekomst, maar tegelijkertijd is er geen reden om aan te nemen dat deze trend zich niet zal doorzetten. Door in aandelen te beleggen participeert u namelijk in de aanhoudende groei van de wereldeconomie. Deze vertoont weliswaar geen rechte lijn naar boven, maar vertoont wel degelijk een trendmatige groei.

Waan van de dag

Omdat de financiële markten van nature volatiel zijn, is beleggen wel iets voor de lange termijn. Het valt mij echter op dat beleggers zich vooral laten leiden door de waan van de dag. Het is te vaak ‘Jantje lacht, Jantje huilt’. Daardoor wordt nog al eens op de verkeerde momenten besloten om in of uit de markt te stappen. Er wordt verliesgenomen na flinke koersdalingen, terwijl men opnieuw instapt aan het einde van een opgaande beweging. Of sommigen gooien helemaal de handdoek in de ring, omdat zij met de tussentijdse schommelingen op de beurs niet kunnen omgaan.

Voor die groep is sparen een betere optie. Maar bedenk dat de soep nooit zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. Blijf in onzekere tijden als deze altijd helder nadenken. De Griekse schuldencrisis kan weliswaar eenvoudig in een Griekse tragedie uitmonden, maar de wereld vergaat niet. De euro zal voorlopig wel blijven bestaan en houdt zich ondanks alle onzekerheid ook goed.

Risicomanagement

Natuurlijk, risico’s zijn onlosmakelijk verbonden aan beleggen. Maar bij gedegen vermogensbeheer gaat het er om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Beleggen is risicomanagement. Dat betekent alert zijn op zowel kansen als bedreigingen en daar actief op inspelen. Soms is het goed om even pas op de plaats te maken en risico’s te mijden. Blijf intussen wel vooral focussen op de feiten en niet op verwachtingen en voorspellingen. De economie laat zich immers lastig voorspellen.

Meer zekerheid over de te verwachten rendementen in de toekomst biedt de waardering van aandelen en andere vermogenstitels. Als die op het moment van instappen laag is, mag in de regel een bovengemiddeld rendement worden verwacht. Maar omgekeerd geldt dat ook. Wie ervan uitgaat dat aandelen ongeacht de waardering op termijn wel een goed rendement zullen opleveren, zal teleurgesteld worden.

Vermogensbeheer in de pure vorm is vermogensopbouw gericht op stabiliteit en continuïteit, spreiden over meerdere instrumenten, beleggingscategorieën en wereldmarkten. Het gaat om gas geven en gas terugnemen naar gelang de ruimte op de beurzen.

Jochem Baalmann
Beleggingsadviseur
www.indexus.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.