Indexbeleggen: nee dank u!

Het is een misvatting dat indexbeleggen of passief beleggen beter presteert dan een actief beheerde portefeuille. Dat schrijft Norman J. Boersma van Templeton Global Equity Group.

Het vaak gebruikte argument ten faveure van passief beleggen dat er niet meer geraden hoeft te worden. Het zou makkelijker zijn om de markt te volgen. Ook zouden beleggingsfondsen na aftrek van beheerskosten het slechter doen dan de relevante beursgraadmeter. Het credo is: waarom geld betalen aan dure vermogensbeheerders als er sprake is van onzekerheid en een mogelijke teleurstelling als je ook een goedkope indexfonds kan kopen en daarmee de markt kan volgen.

Deze gedachte heeft het passief beleggen flink aangejaagd. Het afgelopen jaar is bijna 331 miljard Amerikaanse dollar gevloeid naar Exchange Traded Products (ETP’s) volgens vermogensbeheerder BlackRock. Daarmee is de instroom in ETP’s hoger dan ooit. Het vorige record stamt uit 2012 toen 262,7 dollar vloeide naar ETP’s. Dit zijn beursgenoteerde, passieve financiële instrumenten bedoeld om marktrendement na te bootsen, in de regel door een aandelen- of obligatie-index te volgen. Het Exchange Traded Fund  (ETF) is de bekendste vorm van een ETP.

Deze groei heeft echter een schaduwzijde. Deze expansie biedt paradoxaal genoeg meer kansen voor actieve beleggers. Na de bodem in 2009 zijn de beurzen sterk opgeveerd. In een dergelijke omgeving doet indexbeleggen het goed. Men hoefde alleen maar de markt de volgen. De perspectieven voor deze strategie lijken echter af te nemen. De mondiale aandelenmarkten leken eind 2014 nog steeds goedkoop (ten opzichte van dure obligaties en met een laag rendement). De waarderingen lijken nu toch niet voor alle aandelen laag te zijn. Het toekomstig rendement zou wel eens meer afhankelijk kunnen zijn van specifieke aandelen dan de hele markt te kopen.

Laag kopen, hoog verkopen

De slogan is om “laag te kopen en hoog te verkopen”. Passieve fondsen doen het echter tegenovergestelde omdat zij markt gewogen zijn. Zij zijn verstokte trendvolgers. Dat betekent dat als de koers van een aandeel stijgt zij meer stukken moeten kopen een aandelen die zwakte vertonen moeten verkopen. Daarbij verruilen ze juist goedkope aandelen voor dure bedrijven. Het kopen van een indextracker kan het evenwicht tussen vraag en aanbod op die manier verstoren. Een correctie van de markt kan namelijk versterkt worden door deze vorm van beleggen.

Winnaars van het verleden

Passieve fondsen hebben geen visie op de markt maar volgen slechts een bepaalde graadmeter. Op die manier nemen ze bepaalde beleggingsrisico’s op de koop toe door zich te richten op de winnaars van het verleden. Het vermogen wordt op deze wijze geconcentreerd in passieve beleggingsvehikels die alleen afhankelijk zijn van de grootte en niet van het verwachte rendement. De groei van passief beleggen stimuleert daarmee een eventuele bestaande overwaardering van de markt. Op termijn kan dit kansen bieden voor een actieve beleggers. Zij kunnen hun vermogen investeren in de meest productieve objecten.

In een dergelijke omgeving waarbij de beurzen al fors zijn opgelopen geldt ook niet dat passief beheerde portefeuilles het per definitie beter zullen doen dan actief beleggen. Zij zullen juist na aftrek van kosten structureel achterblijven.

Wat kunt u doen?

Een particulier heeft niet de benodigde tijd en ervaring om de goed aandelen te selecteren. Een gemengde strategie lijkt mij daarom het beste. Dat betekent dat u voor het grootste gedeelte in indextrackers kunt beleggen maar wel op een actieve manier.

Wij hebben Critivestor in oktober 2011 gelanceerd. Het is beantwoord aan de wens wereldwijd te beleggen op een wat offensieve wijze. “Als particulier die niet de mogelijkheden of kennis heeft om dit onderdeel zelf op de voet te volgen, zeker de opkomende markten, is dit een prima initiatief.”, schreef een tevreden lid.

Het kapitaal is sinds de lancering opgelopen van EUR 10.000 (standaardbedrag) naar ruim EUR 15.600. Dat betekent een rendement van ruim 56%.  Het is belangrijk te weten dat deze goede prestaties exclusief dividend zijn. De beleggers die de portefeuille volgen ontvangen dit dividend (kan oplopen tot bijvoorbeeld 7,7 % ). Daardoor is hun rendement in werkelijkheid aanzienlijk hoger! Ook worden renteopbrengsten buiten beschouwing gelaten.

totaal
Fonds Aantal Koers Waarde EUR Ongerealiseerd EUR
15.614,6625 2.145,7874

Critivestor portefeuille per 5 maart 2015

Wilt u ook effectief beleggen zonder een dure vermogensbeheerder, neem dan een abonnement op Critivestor. Het abonnement kost slechts EUR 49 voor 3 maanden! Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.