Indexbeleggen iets voor u?

De discussie ‘Actief versus passief beleggen’ heeft weer een nieuwe impuls gekregen. ‘Is indexbeleggen iets voor u?’, vraagt Aegon zich af in een nieuwe campagne. Beleggers kunnen op de website van de verzekeraar van gedachten wisselen over dit vraagstuk. ‘Actief versus passief’: kunnen we al polderend tot consensus komen? Of -om nog even in de Haagse verkiezingsretoriek te blijven hangen- liggen er breekpunten?

Aegon heeft de discussie natuurlijk vanuit een bepaald perspectief ingezet, zoals blijkt uit de fraaie rekenmodule die de verzekeraar op dezelfde webpagina heeft geplaatst. Met deze module kunnen potentiële klanten berekenen hoeveel geld zij besparen als zij via Aegon gaan indexbeleggen (afgezet tegen het rendement op een belegging in actief beheerde fondsen). En een keurig lijstje met de beschikbare indexfondsen van Aegon ontbreekt natuurlijk niet.

Dat wil niet zeggen dat de discussie zelf geen enkel doel dient, zodat ik in dat opzicht blij ben met initiatief van de verzekeraar. Het is goed dat er een dialoog gaande is op dit vlak. Dat komt de transparantie binnen de financiële wereld ten goede en bevordert een hoger kennisniveau onder beleggers. Vanuit diezelfde gedachte heb ik als columnist namens de Beleggers Coöperatie meer dan eens stilgestaan bij aspecten van specifieke (passieve) indexfondsen en (actieve) beleggingsfondsen. Ja, in veel gevallen bieden indexfondsen een aantrekkelijkere kostenstructuur. En ja, veel actief beheerde beleggingsfondsen bieden geen waar voor hun geld, zoals ook de AFM vaststelde (zie deze column van Jan de Vries). Daar tegenover staan echter de beleggingsfondsen die de markt wél verslaan en zich als zodanig positief weten te onderscheiden van hun zwakkere broeders én van de indexfondsen. Bovendien moeten de fiscale aspecten niet worden uitgevlakt, kortom: er is geen sprake van een eenvoudig of/of verhaal.

In de discussie ‘actief versus passief’ zal de Beleggers Coöperatie dan ook geen kant kiezen. In ons geval resulteert dat in een beleggingsassortiment dat op zowel actieve als passieve leest is geschoeid. Aan beleggers de schone taak om hun eigen keuze te maken, waarbij het één het ander trouwens niet uitsluit. De media zijn op dit moment vol van de nieuw te formeren  regeringscoalitie. Misschien zouden beleggers bij het samenstellen van een portefeuille iets Haagser moeten omgaan met de termen ‘actief ‘ of ‘passief’: maak er geen breekpunt van.

Wilt u discussiëren over actief versus passief beleggen? Dan kunt u terecht op ons forum: Klik hier

Allard Gunnink

Beleggers Coöperatie

Disclaimer

Allard Gunnink is als redacteur werkzaam voor de Beleggers Coöperatie, de beleggingssupermarkt van Nederland. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies. De auteur kan posities hebben in (beleggingsinstrumenten op) onderliggende waarden die hij beschrijft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.