Beleggers kiezen vaak voor beperkte horizon

Driekwart van de beleggers die gebruik maken van het nieuwe platform Zelf Vermogensopbouw hebben een neutrale tot hogere risicohouding. Dit risico wordt vaak gekoppeld aan een betrekkelijk korte beleggingshorizon. Ruim drie kwart stelt zichzelf een concreet vermogensdoel. Zelf Vermogensopbouw van de ING biedt beleggers inzicht en overzicht in risico, het verwacht rendement en de optie tot experimenteren.

Daarnaast breidt de ING het aanbod beleggingsfondsen en indextrackers per direct uit. In totaal worden 85 trackers aan het aanbod toegevoegd.           

ING blijft beleggingsaanbod uitbreiden

Deze week heeft de ING haar aanbod aan beleggingsfondsen en indextrackers in haar nieuwe platform Zelf Vermogensopbouw uitgebreid. Beleggers konden al kiezen uit ruim 350 fondsen en trackers; daar zijn er nu 85 bijgekomen. Karien van Gennip, Directeur Private Banking & Beleggen bij de ING, is trots op deze uitbreiding: “Waar veel beleggingsbanken lijken te kiezen voor een beperkter aanbod, kiezen wij duidelijk voor een andere koers. Meer fondsen en trackers, van een groot aantal verschillende fondshuizen. Op deze manier bieden we onze klanten een ruime keuze, waarmee zij zelf hun portefeuille kunnen samenstellen.”

Risicobereidheid hoog onder beleggers

De meeste gebruikers van Zelf Vermogensopbouw kiezen voor een neutraal risico. Beleggers maken gebruik van een risicometing in 7 categorieën, van A (weinig risico) tot G (veel risico). Van de gebruikers die hun risicobereidheid aangeven, kiest bijna 39% voor een portefeuille met een gemiddeld risiconiveau (D). Opvallend is dat meer dan 50% kiest voor een iets offensievere strategie. Karien van Gennip: “Beleggers zien kansen. Daarnaast kan een offensievere portefeuille op de langere termijn vaak tot hogere rendementen leiden. Hierbij is het wel verstandig uit te gaan van een langere beleggingshorizon, om een eventuele terugval van de beurs op te kunnen vangen.”

Beleggers kiezen vaak voor beperkte horizon

Om zicht te krijgen op de verwachte waardeontwikkeling van hun portefeuille, kunnen beleggers hun beleggingshorizon invullen. Maar liefst twee derde kiest hierbij voor een horizon van 10 jaar of korter. Vaak gaan horizon en risicobereidheid hand in hand, maar beleggers lijken nu te mikken op kortetermijnrendement. Van Gennip: “We zien dat risicobereidheid bij de gebruikers van Zelf Vermogensopbouw wat groter is dan je misschien vanuit hun beleggingshorizon zou verwachten. Aan de ene kant pak je dan sneller winst, aan de andere kant loop je wel wat meer risico. Uiteraard ligt de uiteindelijke keuze ligt altijd bij de belegger, die heeft de touwtjes in handen.”

Het belang van spreiding en lange termijn beleggen

Eerder heb ik uitgelegd hoe rijken beleggen. In een kapitalistische samenleving worden rijker steeds rijker en armen steeds armer. Dit is een uitkomst van het systeem en empirisch kunnen we dat waarnemen. De reden hiervoor is de mate van risico nemen. Hoe meer vermogen iemand heeft des te minder risico er wordt genomen. Omgekeerd kunnen we zien dat armen steeds armer wordt. Heeft men weinig geld om te beleggen dan wordt relatief meer risico genomen om vermogen op bouwen. Het gevolg is dat juist dat de welgestelden rijker worden en de armen nog armer worden. Dit fenomeen beperkt zich overigens niet alleen tot beleggen maar ook op andere gebieden. Mensen met weinig vaardigheden kunnen zich alleen aan hun milieu onttrekken door meer risico te nemen. Het paradoxale daarvan is dat het daarom weinigen lukt om succesvol te worden en dat geldt ook op het gebied van beleggen/traden.

Critivestor

Wilt u meer weten over trackers? Bezoek dan onze categoriepagina over indexfondsen. Wij hebben een nieuwsbrief met een portefeuille die op basis van trackers, belegd: Critivestor. Het is een nieuwsbrief  die geschikt is voor de lange termijn belegger. In oktober 2011 zijn wij met deze portefeuille begonnen.

Het startkapitaal was 10.000 euro. Het vermogens is aangegroeid naar 13.197 euro, wat een rendement betekent van 32%. Het is belangrijk te weten dat deze goede prestaties exclusief dividend zijn. De beleggers die de portefeuille volgen ontvangen dit dividend (kan oplopen tot bijvoorbeeld 7,7 % ). Daardoor is hun rendement in werkelijkheid aanzienlijk hoger! Ook worden renteopbrengsten buiten beschouwing gelaten.

De trackers kunnen in principe bij Binck aangekocht worden.

Als u niet de hele dag de beurs wilt volgen en ook gespreid wilt beleggen met een prima rendement, dan is Critivestor wat voor u.

Wilt u ook lid worden van deze service?: KLIK HIER

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.