Mondelez, tussen ambitie en werkelijkheid

In oktober 2012 splitste Mondelez zich af van het moederbedrijf Kraft. Mondelez is producent van Biscuits, Chocolade en Kauwgum. Bekende merken, die het op de markt brengt, zijn Oreo biscuits, Toblerone chocolade en Stimorol kauwgum.
Mondelez is markleider in zijn drie kernactiviteiten of behoort tot de top.

foto 2

Figuur 1 Sterke en dominante marktposities

In de portfolio van Mondelez zitten verder sterke merken als Cadbury (snoepgoed) en Milka. Ook is het bedrijf sterk in koffie.
De afsplitsing van Kraft was ingegeven door het idee, dat de traditionele kruidenierswaren van Kraft een rem vormden op de snelle groei van de portfolio van Mondelez.

Bij Mondelez werken wereldwijd ongeveer 100.000 mensen in 80 landen. Het hoofdkwartier is gevestigd in Deerfield in Illinois.
In 2012 kende het bedrijf een omzet van $ 34,7 miljard, een winst van $ 2,5 miljard resulterend in een winst per aandeel van $ 1,39. Het dividend bedroeg $ 1,00 per aandeel en dat vertegenwoordigt een rendement van 2,9%. Dit dividend was feitelijk nog van de makelij van Kraft

Omzet

Ten tijde van de afsplitsing heeft Mondelez een aantal doelstellingen voor de nabije toekomst geformuleerd. Zo beloofde het bedrijf jaarlijks een omzetgroei te laten zien van 5% -7%. De gedachte achter deze doelstelling is, dat het bedrijf sneller kan groeien, omdat het nu onafhankelijk van het trage Kraft is. Nog belangrijker is, dat Mondelez met 75% van zijn productaanbod in segmenten zit met een hoge groei en dat het bedrijf ongeveer 40% van zijn omzet in de zogeheten opkomende markten genereert.

foto 3

Figuur 2 Opkomende Markten zijn jachtgebied Mondelez

In de zogeheten Opkomende Markten behalen de Amerikanen een dubbelcijferige groei. Vooral de groei in de zogeheten BRIC landen ligt traditiegetrouw hoog. In de meer ontwikkelde landen komt de groei uit tussen 3% – 7%. Dankzij zijn sterke groei in de Opkomend Markten kan Mondelez zijn groeiambitie waarmaken door slechts met de markt mee te groeien. Wil de groei echter wat hoger uitvallen, dan zal er her en der marktaandeel gewonnen moeten worden.

foto 4

Marge

Een tweede belangrijke doelstelling is de verbetering van de marges. De marges zijn zeker in de tijden van Kraft voor veel beleggers een reden tot zorg gebleken. Sinds 2009 wordt er met succes gewerkt aan het verbeteren van de marges. In 2009 bedroeg de marge van Kraft in Europa slechts 9%, maar ultimo 2011 lag die marge al op 12,5%. Dat is op zich een hele prestatie en was mede te danken aan de overname van Cadbury in 2012. Mondelez blijft echter nog steeds behoorlijk achter bij concurrenten als Nestlé en Unilever in Europa en de Verenigde Staten. Daar is dan ook nog het meeste te winnen, zeker in Europa. Zoals gezegd kwam daar de marge in 2011 op uit 12,5%, maar voor het hele bedrijf bedroeg toen de marge al 14%.
Margeverbetering is eigenlijk ook een noodzaak, wil het bedrijf zijn ambities in de Opkomende Markten waarmaken. Daar moet op de langere termijn de groei vandaan komen. De verbetering moet eerst en vooral komen uit de combinatie van prijsverhogingen en kostenverlagingen. De uiteindelijke doelstelling is een jaarlijkse verbetering met 8%-10% en een dubbelcijferige groei van de winst per aandeel.

foto 5

Figuur 3 Nog een wereld te winnen

Kasstromen

Een derde doelstelling is de verbetering van de vrije kasstromen na aftrek van dividenden tot een bedrag van $ 1,5 – $ 2,0 miljard. Voor een niet onbelangrijk deel zullen deze liquiditeiten gebruikt worden om in de Opkomende Markten overnames te doen. Daarbij legt Mondelez wel de nadruk op kwaliteit. Het kopen van louter groei is uit den Boze. Uiteraard gaan de financiële markten ervan uit, dat een deel van de vrije kasstromen aangewend zal worden om eigen aandelen in te komen. Bij Barclays Bank denken ze, dat door verstandig gebruik te maken van de vrije kasstromen de winst per aandeel jaarlijks met 2% extra kan groeien.

Werkelijkheid

Meestentijds blijkt de praktijk weerbarstiger dan de aan het papier toevertrouwde doelstellingen. Ook Mondelez heeft wat dat betreft in 2013 een harde les geleerd. In de loop van 2013 moest het vooral in de Opkomende Markten de nodige tegenslagen incasseren. Zowel bij de cijfers over het tweede kwartaal als over het derde kwartaal moest het bedrijf vaststellen, dat vooral de omzetgroei het liet afweten.

foto 6

De grootste tegenvallers vielen juist in de Opkomende Markten te incasseren. In het tweede kwartaal marcheerden vooral  de belangrijke markten van Brazilië en Rusland veel minder dan verwacht. CEO Irene Rosenfeld moest spijtig constateren, dat er grote fouten waren gemaakt in die landen. Prijzen waren teveel verhoogd, omdat er te weinig oog was voor de groeivertraging in beide landen.

Waar Mondelez in het midden van het jaar er nog vanuit ging, dat de omzetgroei in 2013 de beoogde norm van 5% – 7% nog zou kunnen halen, liet het die norm los aan het einde van het 3de kwartaal. De omzetgroei bedroeg over het derde kwartaal 5,3% maar er was gerekend op 6%. Uiteindelijk zal in 2013 de groei uitkomen op iets meer dan 4%. Ook de winst per aandeel zal lager uitkomen en wel tussen $ 1,55 – $1,60. De operationele marge blijft steken rond 12%.
De boosdoener was dit keer China. Ook in dat land daalt de groei opnieuw moest het management vaststellen en de vraag naar de snacks daalt mee.

foto 7

Figuur 4 Minder belangstelling voor de snacks van Mondelez

De groeivertraging in belangrijke Opkomende Markten gecombineerd met de toch al trage groei in de Westerse landen heeft erin geresulteerd, dat Mondelez de ambitie voor 2014 neerwaarts heeft bijgesteld. De omzetgroei gaat uitkomen tussen 4% – 5%. De lange termijnambitie blijft echter gehandhaafd.

Boze belegger

De tegenvallende cijfers hebben het management menig zweetdruppeltje bezorgd. De activistische belegger Nelson Peltz eiste in augustus van vorig jaar, dat Mondelez gesprekken zou beginnen met PepsiCo om de mogelijkheden van een samengaan te bestuderen. De resultaten waren te zwak en de kosten te hoog.

Bij Mondelez wisten ze uit eigen ervaring, dat met Peltz niet te spotten valt. Hij was één van de geestelijke vaders van de opsplitsing van Kraft en bewerkstelligde verkoop van Dr Pepper ten tijde van de Cadbury overname. In 2006 dreef hij H.J. Heinz Co. zo in het nauw, dat dit bedrijf uiteindelijk de hulp inriep van Warren Buffett en zich liet overnemen door Berkshire Hathaway.
De reactie van het management liet dan ook niet lang op zich wachten. Het zegde toe de kosten de komende drie jaren met maar liefst $ 3 miljard extra te verlagen. Bovendien verhoogde Mondelez het bedrag voor inkoop van eigen aandelen tot 2016 van $ 1,6 miljard naar $ 6 miljard. Als klap op de vuurpijl maakte het management bekend, dat Nelson Peltz lid wordt van de board of directors. Die laatste manoeuvre heeft er voorlopig wel erin geresulteerd, dat de belegger zijn overnameplannen heeft laten varen. De toekomst zal leren of Mondelez met Peltz een adder aan de borst koestert.

Uiteindelijk

Hoe bezwaarlijk is het, dat Mondelez zijn doelstelling voor 2014 heeft moeten loslaten? In onze visie is dat amper zo. Niet alleen Mondelez kwam met tegenvallers op de proppen, maar feitelijk heel de sector. Ook bedrijven Kellogg’s en Unilever moesten constateren, dat het allemaal wat minder gaat in de Opkomende Markten. Dat is waarschijnlijk een momentopname, want slechts weinigen ontkennen de groeipotentie van deze landen. Daarmee zij gezegd, dat de vooruitzichten voor Mondelez onveranderd goed blijven.

Daar komt nog bij, dat onder druk van Peltz het bedrijf de inkoop van eigen aandelen gaat versnellen. Daardoor zal de groei van de winst per aandeel op niveau blijven. We koesteren echter een belangrijk vraagteken. De problemen in de Opkomende Landen zijn deels van eigen makelij. Totdat duidelijk is, dat het management in staat is de eigen fouten te herstellen, zijn we terughoudend in ons advies.

foto 8

Figuur 5 Kerncijfers

Mondelez, tussen ambitie en werkelijkheid
Advies: houden
Koers: $ 32,93 d.d. 07-02-2014

Conclusie
– Bedrijf met mooie merkenportfolio echter aan de prijs
– Groei doelstellingen ambitieus, wij houden rekening met het niet geheel halen van hun doelstellingen
– Positief effect verwacht van het aan boord zijn van Nelson Peltz
– Lange termijn goede belegging echter pas kopen op een iets lagere koers
– Kopen tot $ 30, houden tussen $30 – $37 en verkopen boven $ 37

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.