Het belang van dividend is evident

Veel beleggers leggen de nadruk op koerswinst bij hun beslissingen. Dividend wordt echter in de loop van tijd een steeds belangrijker onderdeel van het totale rendement. Dat blijkt uit onze berekeningen met ons modelportefeuille van Critivestor. In het overzicht hebben wij steevast de winst exclusief dividend getoond. Als we de echter die uitkeringen meenemen in ons totale rendement, dan blijkt dat ongeveer een derde van de winst uit dividend zou bestaan. Dat onderstreept het belang van dividend.

Dividend

Wij hebben in diverse artikelen het belang van dividend benadrukt. Zo stelde Jochem Baalmann:

“Uit het verleden blijkt ook dat dividenduitkeringen en de groei van het dividend de belangrijkste drijvende krachten achter het rendement op aandelen zijn. Wie bijvoorbeeld 20 jaar geleden geld had gestoken in de CAC 40, de nationale index van Frankrijk, stond eind vorig jaar op een winst van 354%. Daarvan is 151% toe te schrijven aan koerswinsten en 203% aan dividendbetalingen, ofwel dividend was goed voor 57% van het totale rendement. Als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk, dan zien we over deze periode een vergelijkbare uitkomst met een dividendbijdrage van 62%.

Daarentegen bleef de bijdrage aan het totaalrendement in de Verenigde Staten (S&P 500) steken op 41%. Maar hier moet wel de kanttekening bij worden gemaakt dat Amerikaanse bedrijven in de betreffende periode veelvuldig eigen aandelen hebben ingekocht. Ook dit kan in feite worden gezien als een vorm van dividend. Het aantal uitstaande aandelen neemt immers af, waardoor de waarde van toekomstige dividenduitkeringen toeneemt. Dit zal normaliter tot uiting komen in een hogere aandelenkoers.”

Een verdere bevestiging hebben wij gekregen door het dividendrendement van Ctitivestor te berekenen. In de onderstaande grafiek ziet u het totale rendement afgebeeld. Dit is het rendement waarbij koerswinst en dividendrendement worden opgeteld. Critivestor heeft een stabiel oplopend rendement laten zien sinds de start in oktober 2011.

Daarnaast ziet u het dividendrendement als percentage van het totale rendement. U ziet dat het belang van het dividend snel toeneemt en al snel meer dan eenderde van de totale winst uit het dividend voortvloeit: Als dat de ogen niet opent..!

Het belang van dividend is evident
Het belang van dividend is evident

Nogmaals ter bevestiging een duidelijkere grafiek:

Het belang van dividend is evident grafiek 2
Het belang van dividend is evident grafiek 2

Waarom is dividend zo belangrijk?

De dagelijkse instroom en uitstroom van kapitaal creëert de illusie dat koersen de trend bepalen. Koersen zijn echter gebaseerd op marktwaarde en kunnen nooit een bepalende zijn. Zij zijn afhankelijk van vele factoren zoals sentiment en relatieve verschuivingen van kapitaal. De beurs is in tegenstelling tot een casino gebaseerd op een half open systeem. In een gokhal komt er in principe nooit geld bij maar er treedt een herverdeling op tussen winnaars en verliezers. Bij een beurs is dat ook het geval maar op de aandelenmarkten komt er wel geld bij in de vorm van dividend. Deze extra toestroom zal dan ook de beweging op de beurs kunnen bepalen.

Dividenden zij gebaseerd op bedrijfswinsten en daarmee gekoppeld aan het reële systeem. Uiteindelijk zullen dividenden de koersen bepalen en dat blijkt uit statistische berekeningen zoals we die gedaan hebben. Het is dus zaak om als u een lange termijn belegger bent, te kijken naar de dividendontwikkelingen.

Critivestor

Met Critivestor beleggen we wereldwijd in aandelen en obligaties, met een brede spreiding. Wij letten daar ook op het dividendrendement. De beleggers die de portefeuille volgen ontvangen dit dividend (kan oplopen tot bijvoorbeeld 7,7 % ).

Wij hebben een nieuwsbrief met een portefeuille die op basis van trackers, belegd: Critivestor. Het is een nieuwsbrief  die geschikt is voor de lange termijn belegger. In oktober 2011 zijn wij met deze portefeuille begonnen. Het startkapitaal was 10.000 euro. Het vermogen is aangegroeid naar 13.511,93 euro, wat een rendement betekent van 35,1% per 7 maart. Wij beleggen gespreid en hebben in de afgelopen jaren bewezen een goed rendement te halen. Daarnaast hebben we lage transactiekosten.

De trackers kunnen in principe bij Binck aangekocht worden.

Als u niet de hele dag de beurs wilt volgen en ook gespreid wilt beleggen met een prima rendement, dan is Critivestor wat voor u.

Wilt u ook lid worden van deze service?: KLIK HIER

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.