Beleggingsregels 2011

Het jaar 2010 is nagenoeg voorbij en 2011 staat voor de deur! Een prima gelegenheid om eens kritisch naar uw vermogen en beleggingen te kijken. Welke lessen leren wij uit het afgelopen jaar en waar kunt u op letten in 2011?

Na meer dan tien jaren beleggingsadvies geven kom ik helaas nog steeds geregeld teleurgestelde beleggers tegen. Deze mensen hebben meestal minder oog voor de alternatieven op de beurs. Hun portefeuilles bestaan uit louter beleggingsfondsen, verouderde beleggingen of er staat geld langs de zijlijn niks te doen. In deze vooruitblik op 2011 wil ik u graag wijzen op het feit dat er echt nog wel partijen en professionals zijn die het verschil kunnen maken en het beste met hun relaties voor hebben. Er zijn alleen een aantal basisregels waar u zich aan moet houden om slagvaardig te zijn, dan bent u al een eind op weg.

In de maanden januari, februari en maart ontvang ik altijd veel portefeuilleoverzichten ter analyse. Het eerste wat daarbij opvalt is dat veel beleggers denken dat een gesprek met de bank over de portefeuille voldoende is. Dat ze na wat transacties een goed geoutilleerde portefeuille hebben en dat een analyse door een specialist dan niet meer nodig is. Of wat ik tegenwoordig hoor is dat men sinds twee maanden weer geld verdient op de beurs en dat men daarom een analyse van de portefeuille overbodig vindt. Niets is minder waar!

Het tweede dat opvalt is dat in veel portefeuilles de bloemetjes geplukt zijn en het onkruid is blijven staan. Daarmee bedoel ik dat de posities die op winst gestaan hebben inmiddels verkocht zijn en de minposities er nog staan. Dit is precies het tegenovergestelde aan wat een specialist zou doen, namelijk dat het doorgaans verstandiger is uw totale portefeuille als een geheel te beschouwen en onder aan de streep te streven naar een aanvaardbaar risico bij een optimaal rendement.

Een derde punt dat de laatste tijd opvalt is de omgang van banken met het risicoprofiel van de belegger. Na de ineenstorting in 2008 van de wereldwijde effectenbeurzen bleek pijnlijk hoe slecht de banken in staat waren hun beleggende relaties te ondersteunen en te begeleiden. Portefeuilles stonden volledig uit het lood ten opzichte van het afgesproken risicoprofiel. Daarop hebben de toezichthouders de banken verplicht om passende maatregelen te nemen. De hoofdkantoren van deze banken hebben vervolgens hun kantoren en beleggingsadviseurs aan banden gelegd. Alles moet standaard en er zijn modellen ontwikkeld om maar binnen het profiel te blijven. Dit komt het beleggingsresultaat voor 2010 niet ten goede, dat is duidelijk. Beleggen is ondernemen. Het afgesproken risicoprofiel dient gebruikt te worden als indicator van de risicogrenzen en niet als rendementsbelemmering.

Ten vierde dient genoemd te worden de tegenstrijdige posities en de ‘dubbele pet’-gedachte die ik veel tegenkom. Beleggen in een wereldwijd beleggingsfonds, maar daarnaast ook nog apart in fondsen in Europa, Nederland en Hoog Dividend Aandelen bij voorbeeld. Dit is dubbel, het heeft geen toegevoegde waarde.

Ten slotte kom ik veel mensen tegen die sparen. Niet omdat ze niet willen beleggen, maar omdat ze het vertrouwen kwijt zijn in beleggen. Ze kennen de alternatieven niet, maar beleggen blijft interessanter dan sparen.

Beleggingsregels 2011:

 • Onderhoud uw beleggingen altijd zelf of zoek een onafhankelijke beheerder. Houdt u rekening met het feit dat een bank meerdere loketten heeft.
 • Er zijn goede alternatieven voor beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen zijn vaak duur, moeilijk verhandelbaar en ondoorzichtig. Uiteraard zijn er fondsen die toegevoegde waarde blijven houden, echter de meeste die ik in portefeuilles tegenkom hebben die eigenschap niet of onvoldoende.
 • Zorg er voor dat u zo min mogelijk dubbele posities inneemt, dit komt de risicobeheersing niet ten goede.
 • Vermijdt producten of notes met vaste looptijden en garanties.
 • Stap niet blindelings in formules met Nobelprijswinnende theorieën of Harvard studies. Dit geldt ook voor partijen die roepen dat zij voor u de beste beheerders uit gaan zoeken.
 • Kijk uit met reclames en aanbiedingen waarbij een beleggingsformule of fonds wordt vergeleken met de prestaties van de AEX index en waarbij dat in grafiekvorm aan u wordt gepresenteerd.
 • Bedenk dat beleggen meer is dan even snel een paar adviezen in een TV programma oplezen of voorspellen wat de beurs volgend jaar gaat doen. Zo werkt het niet. Was het maar waar.
 • Kies het juiste instrumentarium voor uw beleggingen, zorg voor spreiding en wees gedisciplineerd.

Trackers zijn hèt beleggingsinstrument van 2011!
Trackers zijn kostenefficiënt, zeer goed verhandelbaar en volledig transparant.

Een Tracker volgt altijd een index, niet alleen aandelenindices, maar ook andere beleggingscategorieën zoals obligaties, vastgoed, grondstoffen, sectoren en regio’s. De keuze in Trackers is breed en gevarieerd; de introductie van Trackers heeft een schat aan beleggingsmogelijkheden onder handbereik van de particuliere belegger gebracht die voorheen niet mogelijk werden geacht. In slechts enkele transacties bouwen wij een goed gespreide portefeuille voor u op. De lage kosten dragen bij aan een hoger rendement en de goede spreiding aan een lager specifiek risico. De vereenvoudigde administratie is een welkome bijkomstigheid.

Kostenonderzoek*:
Hieronder vindt u een onderzoek naar de kosten van de verschillende producten:

Trackers Actief beheerd fonds
aandelen 0,40% 1,77%
obligaties 0,17% 1,00%

Bron: Morningstar, Global ETF Research, BlackRock. Gegevens d.d. 15 maart 2010.

Portefeuilleanalyse
Hierbij nodig ik u uit uw portefeuille eens onder de loep te nemen:

 • Is de portefeuille logisch opgebouwd?
 • Heeft u zich aan de basisregels gehouden?
 • Wordt u gebeld als de marktomstandigheden zich wijzigen?
 • Waar zitten de sterke punten?
 • Is de portefeuille afgestemd op het behalen van uw doelstelling?
 • Is er een plan B?
 • Welke kosten en eventuele beheervergoeding betaalt u?
 • Kent u het fenomeen ‘verborgen’ kosten?

Drs. Jochem Baalman
http://www.indexus.nl/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.