Beleggen op weg naar een nieuw tijdperk

We staan aan de vooravond van een nieuwe economische cyclus. Een herhaling van de patronen van het afgelopen decennium valt daarin niet te verwachten. Er is een verschuiving op komst in zowel beleid als marktgedrag, een nieuw regime dat beleggers moeten begrijpen om de beste kansen te vinden en hun portefeuilles te beschermen. Dat schrijft Azad Zangana en Johanna Kyrklund van vermogensbeheerder Schroders.

De heropening van de economie na covid leidde tot iets wat beleggers tientallen jaren niet hadden meegemaakt: een torenhoge vraag tegenover een beperkt aanbod, waardoor de inflatie scherp steeg. De centrale banken reageerden traag; het zou gaan om tijdelijke pieken in de energie- en landbouwprijzen als gevolg van voorbijgaande factoren zoals de oorlog in Oekraïne. Maar met een volop draaiende economie en lage werkloosheid leidden deze schokken tot een hogere binnenlandse inflatie, en konden de centrale banken niet anders dan ingrijpen.

Hogere rentes zijn het meest in het oog lopende – en waarschijnlijk blijvende – resultaat, maar ze zijn slechts één facet van de vijf grote macrotrends die zich de komende jaren, in de overgang naar een nieuw economisch regime, zullen doorzetten.

1. De centrale banken zullen inflatiebeheersing voorrang geven boven groei

Sinds de wereldwijde financiële crisis stonden de centrale banken steeds klaar om de reële economie en de financiële markten bij de eerste tekenen van vertraging te steunen. Ongekend lage rentes, soms zelfs onder nul, en voor biljoenen dollars aan kwantitatieve verruiming werden noodzakelijk geacht in de strijd tegen het deflatiespook.

Maar nu de inflatie het hoogste peil in zo’n 40 jaar heeft bereikt, neemt de politieke druk toe en hebben de centrale banken het roer omgegooid: nu proberen ze actief de groei te remmen om de inflatie te drukken – ook als dat tot een recessie leidt.

De hoge inflatie betekent dat de rentes op korte termijn verder moeten stijgen en langer hoger moeten blijven, en voorlopig zullen de centrale banken hun beleid niet versoepelen om de groei te ondersteunen.

De waarschijnlijkheid van dit scenario wordt zichtbaar in de “reële” (na inflatie) beleidsrentes, zoals hieronder te zien. Die werden de afgelopen jaren sterk negatief, wat bijdroeg aan een hogere inflatie, maar gaan in de meeste landen nu weer omhoog.

Verdere stijging onontkoombaar: reële rentes nog op niveaus van de jaren 1970

2. Overheden zullen reageren met actiever begrotingsbeleid

Omdat de maatregelen van de centrale banken de groei zullen afremmen, verwachten we dat overheden actiever in hun belasting- en uitgavenbeslissingen zullen worden. Ze zullen proberen huishoudens en bedrijven in de moeilijke economische omstandigheden te ondersteunen. Deze begrotingsmaatregelen kunnen de maatregelen van de centrale banken tegenwerken en extra onzekerheid veroorzaken.

3. Nieuwe wereldorde stelt de globalisering ter discussie
De relatie tussen China en het Westen is al enkele jaren gespannen, vooral op het punt van handel en technologie. De pandemie heeft een nieuwe, fysieke dimensie aan de bestaande politieke risico’s toegevoegd, omdat de strikte Chinese lockdowns op grote schaal voor opstoppingen zorgen. Dit heeft bijgedragen aan de inflatie.

4. Bedrijven zullen reageren door te investeren in technologie
Bedrijven krijgen niet alleen te maken met hogere productiekosten vanwege de gestegen grondstoffenprijzen, maar ook met hogere personeelskosten.

5. Reactie op klimaatverandering versnelt
Als we niets doen, zal de klimaatverandering op lange termijn onvermijdelijk enorme economische gevolgen hebben. Op de korte termijn zijn ook de maatregelen die worden genomen om de temperatuurstijging te beperken, ontwrichtend. Omdat overheden zo lang hebben getreuzeld om tot samenwerking en klimaatmaatregelen te komen, loopt het bedrijfsleven nu voorop.

De vijf belangrijkste trends van de regimeverandering: wat ze betekenen voor beleggers
Johanna Kyrklund:

De regimeverschuiving vraagt om een nieuwe kijk op het beleggingslandschap. Na een deflatiecyclus van 40 jaar krijgen veel beleggers voor het eerst in hun leven te maken met een periode van hogere inflatie, die niet snel zal verdwijnen.

Dit betekent dat we de komende tijd op een andere manier naar – bijvoorbeeld –obligaties moeten kijken. Een krapper monetair beleid leidt tot hogere obligatierendementen, en de argumenten voor obligaties berusten nu op meer hun rendement dan op hun spreidingsvoordelen.

De manier waarop we activa waarderen, zal veranderen. Bij de selectie van landen of bedrijven zullen beleggers actief en kritisch te werk moeten gaan om de winnaars en verliezers te herkennen.

Landen die minder afhankelijk zijn van externe financiering en een gedisciplineerd beleid hebben gevoerd, worden misschien beloond terwijl andere worden afgestraft. Wij verwachten dat de rentecycli van verschillende landen en regio’s verder uiteen gaan lopen.

Analoog hieraan kunnen bedrijven die dankzij de lage leenkosten hebben overleefd, het binnenkort moeilijk krijgen als ze met hogere rentes te maken krijgen.

Het wordt essentieel te beoordelen welke bedrijven de hogere kosten aan hun klanten kunnen doorberekenen; als ze dat niet kunnen, komen hun marges onder druk te staan.

De koers-/winstverhoudingen zullen waarschijnlijk dalen, en beleggers zullen sterker dan ooit gefocust zijn op het winstaspect.

Verder zullen grondstoffen, die in de periode van kwantitatieve verruiming ofwel goedkoop geld in het slop raakten, waarschijnlijk weer een nuttige bron van diversificatie worden.

De regimeverandering gaat niet alleen over inflatie en rentes. Een stortvloed aan investeringen in technologie en structurele veranderingen in toeleveringsketens en energiebeleid zullen kansen scheppen bij tal van bedrijven. Sommige beleggingsthema’s die de laatste paar jaar zijn opgekomen, zullen alleen maar sterker worden en nieuwe thema’s zullen opgang maken.

Tegelijkertijd zullen het groeiende populisme en de toenemende politieke instabiliteit een grotere focus op risico en de daarmee samenhangende premies vergen.

In dit nieuwe tijdperk zal er veel veranderen voor beleggers, dat is duidelijk: hoe we activa waarderen, waar de beste kansen te vinden zijn, hoe we de risico’s kunnen beperken. Maar de ingrediënten voor succes blijven dezelfde: teamwork, een gedegen analyse, een open geest, flexibiliteit en bovenal een actieve aanpak. Plus ça change, plus c’est la même chose.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.