Frank Oosthoek

Frank begon in 1977 op 21 jarige leeftijd als Hoekman op de Amsterdamse Effectenbeurs. Een jaar later was hij directeur en eigenaar van een hoekmansbedrijf. In AOT N.V. vond het uitgegroeide hoekmansbedrijf vervolgens een krachtige partner, waar Frank leiding gaf aan de toenmalige effectenhandel. Hij was verantwoordelijk voor het riskmanagement, positiebeleid en het opleiden van jonge effectenhandelaren. Daarnaast is hij tot 2002 als professionele aandelenhandelaar actief gebleven op de beursvloer en later in de dealingroom. In 1996 werd Oosthoek benoemd tot directeur van AOT N.V. Het handelshuis raakte betrokken als initiatiefnemer bij de oprichting van- en heeft later de naam gewijzigd in BinckBank N.V. Tegenwoordig begeleidt Oosthoek startende ondernemers en vermogende particulieren.

Frank Oosthoek

Drie keer is scheepsrecht

Langzaam maar zeker was de markt de bovenkant van de trading range genaderd. Dit voor de derde keer (en voor de precieze teller zelfs voor de vierde keer) in vijf maanden.