Tip van de week: preferente aandelen

De kredietcrisis heeft een enorme ravage aangericht onder de preferente aandelen die door met name banken en verzekeraars zijn geëmitteerd. Het in de loop van de herfst van vorig jaar sterk afgenomen vertrouwen in de kredietwaardigheid van deze sector heeft deze tot dat moment goudgerande beleggingen geen goed gedaan.

Waar het normaal gebruikelijk is dat deze leningen na 10 jaar weer tegen pari worden afgelost (let wel, geen garantie maar wel gebruik) is dat door de kredietcrisis sterk op losse schroeven komen te staan. In sommige gevallen (bijvoorbeeld ING, Royal Bank of Scotland) werd zelfs sterk aan het voortbestaan van de emittent getwijfeld. Bovendien was het lang niet zeker dat het dividend – waar juist veel beleggers op waren afgekomen – ook daadwerkelijk zou worden uitgekeerd. Het zou zomaar één of zelfs wel meerdere keren kunnen worden overgeslagen.

Het sinds begin maart weer enigszins herstelde vertrouwen in het internationale bankwezen heeft de koersen van de meeste van deze preferente aandelen weer sterk doen stijgen. Zo liep de 8 % preferente lening van ING op van 36,50 naar nu 82,00. Een stijging van 125 % in twee maanden! En dan de 5,25 % lening van de Royal Bank of Scotland. Die steeg van 9,00 naar 35,74! En dat voor vastrentende beleggingen.

Natuurlijk zijn de risico’s – zoals hierboven vermeld – nog niet weg. Maar beleggers die uit het herstelde vertrouwen weer moed durven putten biedt deze markt meerdere interessante mogelijkheden op een koerswinst naast de dividenduitkering. Een aantal:

preferente_aandelen

Er zijn er nog veel meer. Bedenk wel dat dit allen in principe perpetuele – eeuwigdurende – leningen zijn en er geen garantie is dat ze tegen 100 worden afgelost. Afhankelijk van de marktrente kunnen ze nog jaren lopen. Alleen wanneer het de emittent uitkomt zal men tot aflossing overgaan.

Datum advies: 12 mei 2009

Zowel ondergetekende als de redactie hebben geen positie in de bovengenoemde beleggingen. Zijn cliënten wel.

Jan-willem Nijkamp
Inmaxxa Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.