Xerox mogelijk overnameprooi

Net als bij KPN en TNT zijn beleggers vaak op zoek naar overname kandidaten. Naast Invensys is ook Xerox een mogelijke overnamekandidaat.

Xerox is vooral bekend van kopieermachines en printers. Daarnaast is het bedrijf actief in de dienstverlening voor onder meer grafische bedrijven.

Het bedrijf werd in 1906 opgericht als Haloid, maar nadat men een patent kocht van Chester Carlson op het zogenaamde xerografische proces ging het bedrijf onder de naam Xerox verder.

Het hoofdkantoor van Xerox is gevestigd in Amerika te Norwalk (Connecticut).

De Europese activiteiten waren tot 1997 een joint venture tussen de Xerox Corporation en de Britse Rank Organisation, onder de naam Rank Xerox. In 1997 kwamen de activiteiten geheel in handen van Xerox en werd de naam Rank Xerox uit gefaseerd. In de Engelse taal is ‘to xerox’ een gebruikelijk werkwoord geworden voor ‘kopiëren’. Het bedrijf Xerox is niet erg gelukkig met deze situatie, omdat het vreest dat zijn merknaam op zeker moment door een rechtbank tot “generiek” woord wordt verklaard, waarmee de bescherming als merknaam in gevaar komt.

Het bedrijf is middels commerciële buitendiensten en dochterondernemingen wereldwijd actief in 160 verschillende landen. Xerox telt  140.000 medewerkers die in 2011 samen goed waren voor een omzet van ca. $ 23 miljard. Xerox is wereldwijd marktleider op het gebied van Business Process Management en documentenbeheer. Hierbij worden diensten geleverd met betrekking tot de bedrijfsvoering en het beheer van informatie van backoffice ondersteuning tot afdruk.

Het aanbod van Xerox is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafiemediabedrijven, en dienstverlening met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, Managed Print Services (MPS) en document outsourcing.

In februari 2010 heeft Xerox ACS (Affiliated Computer Services, Inc.) overgenomen en is op deze wijze in staat uitgebreide Business Process Outsourcing (BPO) en IT-Outsourcing diensten voor commerciële en overheidsorganisaties wereldwijd te bieden, zoals F&A, HR Outsourcing en Customer Care Services. (Outsourcing is het in zijn geheel uitbesteden van een (meestal IT-intensief) proces aan derden).

Sinds de overname in 2010 is er dan ook een verschuiving in de business van Xerox. Daar waar voorheen de focus lag op Technology (printers en kopieermachines), ligt nu de focus op Services, hetgeen zorgt voor 50% van de omzet. In 2009 was dit slechts 25% van $ 15,2 miljard.

Omzetbijdragen van Xerox onderdelen
Omzetbijdragen van Xerox onderdelen

Bron: http://news.xerox.com/pr/xerox/document/2012_Q1_investor_Relations_Handout.pdf 

In 2011 steeg de omzet met 4,6% ten opzichte van 2010 naar $ 22,6 miljard.

Omzet en groei van Xerox
Omzet en groei van Xerox

Bron: http://news.xerox.com/pr/xerox/document/2012_Q1_investor_Relations_Handout.pdf 

De winst bedraagt $ 1,3 miljard en dit komt uit op $ 0,90 winst per aandeel.

Aangezien innovatie voor Xerox van groot belang is, werd in 2011 3,2% van de inkomsten aan onderzoek en ontwikkeling besteed. Xerox beschikt dan ook over meer dan 10.00 patenten.

Zoals gezegd ligt de focus op groei van Services door een verbreding van het aanbod, maar ook door vergroting van het marktbereik. De omzet binnen de divisie Services steeg in het 1e kwartaal van 2012 met 10%.

Omzetontwikkeling Xerox
Omzetontwikkeling Xerox

Bron: http://news.xerox.com/pr/xerox/document/2012_Q1_investor_Relations_Handout.pdf

Wel valt op te merken dat de margins van nieuw af te sluiten servicecontracten onder druk staan. Hieraan zal Xerox wel iets aan moeten doen.

winstmarge nieuw af te sluiten servicecontracten onder druk
winstmarge nieuw af te sluiten servicecontracten onder druk

Bron: http://news.xerox.com/pr/xerox/document/2012_Q1_investor_Relations_Handout.pdf

Toch blijft de positie als marktleider binnen Technology ook van groot belang. Dit wil men bereiken door innovatie om de kosten van printen te reduceren, maar ook de uitbreiding van marktbereik. Voor de 9e achtereenvolgend keer op rij weet men deze positie ook waar te maken, ondanks de hevige concurrentie van onder andere HP en Dell. Xerox zelfs marktaandeel te winnen ten opzichte van haar concurrenten. In Amerika blijft de omzet enigszins stabiel. Echter de marktomstandigheden in Europa werken niet mee en de totaal omzetten voor Technology nemen af.

Omzetgroeitrend
Omzetgroeitrend

Bron: http://news.xerox.com/pr/xerox/document/2012_Q1_investor_Relations_Handout.pdf

Xerox gaat uit van een stabiele groei van 2% per jaar. Ook voor 2012 is men hiermee voorzichtig. Voor 2012 wordt een cashflow verwacht tussen de $ 1,5 – $ 1,8 miljard. Ongeveer $1 miljard cashflow zal worden gebruikt voor de inkoop van eigen aandelen en $ 300 tot $ 400 miljoen wordt gebruikt voor het plegen van acquisities.

Xerox is zelf ook een interessante overname kandidaat voor bedrijven als IBM, DELL en Hewlett Packard. Deze technologiebedrijven hebben veel kasgelden en een overname van Xerox is een mooie gelegenheid om de activiteiten op het gebied van Business Process Outsourcing uit te breiden.

De huidige koers van Xerox bedraagt $ 7,64 en is hiermee behoorlijk ondergewaardeerd. De koerswinstverhouding (P/E) bedraagt 7,3x en EV/EBITDA is 6x. (zie voor meer informatie over de interpretatie van deze gegevens: https://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beter-een-aandeel-in-de-hand/

Voor meer informatie over actuele ontwikkelingen en beleggingsadvies gericht op value fondsen, wil ik u graag verwijzen naar de website www.valuestarsnewsletter.com of neem contact met ons op voor een gratis rapport.

drs. Maurice Essers (linkedin)

Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer

De klanten van Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer hebben een positie in dit fonds. De auteur zelf heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.