Wessanen: groot risico en geen perspectief

Royal Wessanen is een internationaal opererend voedingsmiddelenconcern. Wessanen heeft haar hoofdkantoor in Nederland en opereert in heel Europa en Noord-Amerika. ‘Wessanen en Laan’ werd opgericht in 1765 door Adriaan Wessanen en zijn neef Dirk Laan als handelsonderneming in mosterd-, kanarie- en andere zaden. Wessanen is zowel een productie- als een distributiebedrijf van natuurlijke en biologische producten en de kwaliteitsvoedselproducten. In Europa is Wessanen naast Nederland actief in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. In Noord-Amerika is Wessanen actief in de Verenigde Staten en Canada. Wereldwijd heeft het bedrijf ruim 2.200 medewerkers in dienst.

foto 2

In 2013 maakte / behaalde Wessanen een verlies van € 4,5 miljoen, tegen een verlies van ruim € 36,8 miljoen in 2012. De omzet daalde van € 520,1 miljoen naar € 508,5. Dat is een daling van ruim 2%. Het operationeel resultaat liet een positief resultaat zien € 11,9 tegen een verlies van € 36,8 miljoen in 2012. Het verlies per aandeel bedroeg min €  0,06 tegen een verlies van min € 0,049 een jaar eerder. Er werd een dividend van € 0,05 per aandeel uitgekeerd. Dat vertegenwoordigt een rendement van 1,8%.

Verliezen

Het verliesjaar 2013 staat niet op zichzelf. Het is er een in een bijna onafzienbare reeks. De slechte gang van zaken betekende ook het einde van topman Piet Hein Merckens. Die was in 2010 aangesteld om Wessanen nieuw elan en vooral nieuwe groei te bezorgen. Het was zijn taak om het ietwat amorfe voedingsbedrijf om te vormen tot een vooraanstaande nichespeler op het gebied van biologische voeding. Die positie moet bewerkstelligd worden door het doen van kleine acquisities, die onmiddellijk aan de winst per aandeel bijdragen. Ook moesten de laatste activiteiten in de VS, het drankenconcern ABC, van de hand gedaan worden. Dat althans was de opdracht van Frans Koffrie, interim voorzitter van de Raad van Bestuur en president-commissaris.

Met de verkoop van ABC zou er een einde komen aan de rampzalige periode 2006 – 2008 onder ceo Ad Veenhof. In die tijd werd Wessanen geteisterd door fraude bij deze Amerikaanse dochter, hetgeen leidde tot talloze winstwaarschuwingen en oplopende verliezen.

Het was de bedoeling, dat groei in dit specifiek segment de omzet van Wessanen in 2015 zou opstuwen tot een bedrag van om en nabij € 1 miljard. Bij het aantreden van Merckens bedroeg de omzet iets meer dan € 700 miljoen en bij zijn aftreden was het niet veel meer. Gecorrigeerd voor de voorgenomen verkoop van de divisies IZICO (snacks/Beckers) en Distribution (groothandel) bedroeg de omzet aan het einde van 2013 € 508 miljoen. Daarmee lijkt de doelstelling van € 1 miljard omzet in 2015 onhaalbaar. Wessanen lijkt eerder succesvoller in krimp dan in zijn groei.

foto 3

Figuur 2 2/3 VAN DE OMZET WESSANEN IN 7 JAAR VERDAMPT (omzet in miljoenen euro’s)

Nieuwe koers

Zonder overdrijving kun je stellen, dat de missie van Piet Hein Merckens mislukt is. De vraag is alleen waarom. Een echt duidelijk antwoord is niet te geven. Wel kun je vaststellen, dat het Wessanen sinds 2010 niet bepaald heeft meegezeten. Nog in 2009 opperde Frans Koffrie dat consumenten bereid waren om 20% – 40% meer te betalen voor biologisch verantwoorde voeding. Dat was misschien tot het jaar 2009 het geval. Toen groeide de biologische markt nog met 10% en meer. Maar in 2009 verschrompelde het groeitempo tot bijna 0%. Daar was uiteraard de crisis debet aan, maar toch ook wel de arrogantie van Wessanen jegens de concurrentie. Die bestond volgens het management nagenoeg niet. Die uitspraak deed het met voorbijgaan aan de biologische huismerken van grote supermarktketens als bijvoorbeeld Albert Heijn in Nederland. Misschien was de zwakke financiële positie van het bedrijf ook mede debet aan de mislukte missie van Merckens. Er was geen geld voor een goede marketingstrategie, evenmin voor een up-to-date ICT systeem.

Uiteindelijk moest ook Merckens het veld ruimen. Hem wordt vooral nagedragen, dat hij er niet in geslaagd is drankendochter ABC winstgevend te maken en voor een aardig prijsje van de hand te doen. De dochter staat inmiddels niet meer in de etalage. Daar wordt pas weer aan gedacht als deze dochter weer winstgevend is.

Hoe het ook zij, ook Merckens kon het tij van winstwaarschuwingen niet keren. Kenmerkend is ook, dat steeds opnieuw andere onderdelen van het bedrijf in gebreke bleven. Was ABC in 2013 de grote boosdoener, in 2012 was dat snackdochter Izico. Dat bedrijfsonderdeel is in 2014 met succes van de hand gedaan.

foto 4

Wel is de omzet van de kern van het bedrijf, de biologisch verantwoorde producten, in 2013 blijven groeien.

Management

Na het vertrek van Merckens trad Frans Koffrie, evenals in 2009, naar voren als tijdelijke voorzitter van de directie. Dat was echter van zeer korte duur, want in januari 2014 verzocht de grootaandeelhouder, het Amerikaanse Delta, hem op te stappen. De rol van Koffrie mag omstreden genoemd worden. Onder zijn periode als president-commissaris vertrokken drie ceo’s vroegtijdig en maar liefst 4 financiële directeuren. Daarmee had het management meer het karakter van een duiventil en dat in een periode dat Wessanen de ambitie had om het roer volledig om te gooien en een biologische nichespeler van de eerste orde te worden in Europa. Het is eigenlijk niet vreemd, dat onder deze omstandigheden de nieuwe strategie niet uit de verf is gekomen.

Outlook

De opdracht om Wessanen op het goede spoor te zetten, is nu toegevallen aan de Fransman Christophe Barnouin, een man uit de eigen stal. Zijn ambities heeft hij bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal niet onder stoelen en banken gestoken. Wessanen moet een Europese kampioen worden op het gebied van duurzame en gezonde voeding. Dat betekent volgens de nieuwe directievoorzitter, dat het bedrijf nog niet klaar is met snijden in de kosten en in de productportfolio. Daarnaast moet er ruimte komen om selectief acquisities te doen, zoals het Franse Alter Eco, een bedrijf gespecialiseerd in organische en fair trade producten. Dat bedrijf had bij overname een omzet van € 16 miljoen. Deze kleine omzet zegt iets over de groeimogelijkheden van Wessanen in deze nichemarkt. Die zijn beperkt, ook al omdat het bedrijf een schuld van € 56,6 miljoen met zich torst. Het zal nog wel even duren, voordat de ambitie van een omzet van € 1 miljard zelfs maar in zicht komt.

Wijs geworden door de ervaringen uit deze eeuw liet de nieuwe ceo zijn ambitie niet gepaard gaan met concrete doelstelling voor de groei van omzet en winst.

De cijfers over het eerste kwartaal boden hoop voor de ontwikkeling van de kern van het bedrijf. Branded liet een autonome groei zien van 4,1%. De omzet kwam daarmee uit op € 109 miljoen. Drankendochter ABC bedierf echter de feestvreugde met een omzetdaling van 8,9%. Beleggers toonden zich tevreden en opgelucht en het aandeel zette zijn opmars, gestart aan het begin van 2014, onverdroten voort.

Is hiermee het lek boven en staat Wessanen nu aan het begin van een periode van gestage groei. Het trekken van die conclusie is veel te voorbarig. De recente geschiedenis leert, dat er steeds opnieuw uit onverwachte hoek zich slecht nieuws aandient. De aanhoudende koersstijging lijkt dan ook speculatief van aard. Beleggers willen profijt trekken van de (tijdelijke) positieve stemming rond het bedrijf. Voor een aandeel als Wessanen hoort helaas het adagium: eerst zien en dan geloven. Het bedrijf heeft simpelweg te vaak teleurgesteld. Het advies is dan ook verkopen!

foto 5

Figuur 3 Kerncijfers Wessanen

Advies: Verkopen

Koers: €4,45

Conclusie

· Als nichespeler heeft Wessanen beperkte mogelijkheden om te groeien

· Schoonmaak is nog niet ten einde

· Drankendochter ABC moet dit jaar winstgevend worden om dan te kunnen worden verkocht

· Gelet op een geschiedenis van meer dan 20 jaar onrust en winstwaarschuwingen en verliezen is Wessanen een speculatief aandeel

· Gezien de beurswaarde (ruim €350 mln.) en het gebrek aan een echt winstgevend perspectief is het aandeel veel te duur

· Groot risico een geen perspectief

· Speculatief kopen onder de €1,5 verkopen boven €2,5

foto 1

Figuur 1 Speculatief aandeel

Conclusie afblijven, groot risico en geen perspectief!!!!

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.