Vertrouwen in Chemie lijkt terug te komen

Uit de rondgang langs bedrijven blijkt dat de condities voor 2016 en 2017 lager worden ingeschat dan die van de voorbije jaren 2014 en 2015. De neerwaartse risico’s zijn een samenloop van een paar factoren, zoals een zwakke vraag in combinatie met een wereldwijde overcapaciteit bij bepaalde producten en lage opbrengstprijzen, onzekerheid over de economische ontwikkelingen en valutaire onrust. Elke factor apart zou niet in staat zijn de groei te verstoren, maar een combinatie van factoren kan in de praktijk tot gevolg hebben dat analistenschattingen in de loop van 2016 neerwaarts worden bijgesteld.

De sector kenmerkt zich met een veelzijdigheid aan producten. Bedrijven onderscheiden zich door herstructureringen, kostendiscipline en specifieke overnames.

ER Capital heeft een neutrale weging in de sector chemie. Onze favorieten zijn:

AkzoNobel: lees hier onze analyse

BASF: lees hier onze analyse

Corning: lees hier onze analyse

De situatie voor de sector wordt wel verzacht door de overvloedige aanwezigheid van goedkoop gas en olie. Hierdoor zijn de kosten sterk gedaald. Amerikaanse bedrijven zijn low cost producers geworden (zie onderstaande grafiek). Het feit dat ondanks de mindere vooruitzichten er vooralsnog geen nieuwe projecten geschrapt zijn, bewijst dat pessimisme wellicht wat overdreven is en in strijd met de werkelijkheid.

Wel is het onmiskenbaar, dat beleggers de laatste tijd onrustiger zijn geworden. Dat laat zich aflezen aan de recente schommelingen van bijvoorbeeld de Dow Jones US Chemical Index. Echter, sinds het beruchte begin van 2016 is weer een fors herstel zien. Het vertrouwen lijkt terug te komen.

Het segment agriculture, en in het bijzonder gewasbescherming, heeft te kampen met lage prijzen, hoge voorraden en moeilijkheden in Latijns Amerika, in het bijzonder in Brazilië en Argentinië. Veel van de problemen zijn toe te schrijven aan dalende inkomsten van boeren. Minder bestellingen drukken op de prijzen. Op de langere termijn lijken de perspectieven voor Agri weer te verbeteren.

Een van de redenen voor het voorzichtig optimisme heet precision planting, het huwelijk tussen Big Data en landbouw. Bedrijven investeren al enkele jaren fors in de mogelijkheden van precision planting, maar de werkelijkheid voldoet nog niet aan de hooggespannen verwachtingen. Veel boeren zijn niet overtuigd van de voordelen van precision planting. Ze zijn daarom tamelijk terughoudend in het aanleveren van hun data aan hun leveranciers.

Het segment industriële gassen heeft eveneens last van macro-economische tegenwind. Kostendiscipline en selectief investeren zijn op dit moment de methodes om de winst op peil te houden.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.