Siemens is een defensief aandeel

Siemens is van oudsher een Duits ingenieurs- en elektronicabedrijf. Het bedrijf ontplooit de belangrijkste activiteiten in drie sectoren van de economie: industry, energy and healthcare. De industriële activiteiten variëren van automatiseringsprocessen tot producten en diensten voor de bouw, verlichting en mobiliteit. De energietak biedt producten en diensten aan voor de opwekking, transmissie en distributie van energie. De tak is ook actief in de sector voor olie en gas. Healthcare ontwikkelt diagnostische en therapeutische systems, maar ook information technology voor klinische doeleinden.

Siemens heeft zijn hoofdkantoor in München, Duitsland en is actief in zeker 190 landen wereldwijd.

foto 2

Siemens AG is a global powerhouse op terreinen zoals electrification, automation and digitalization and for healthcare solutions. Het bedrijf telt ongeveer 362,000 medewerkers. In het boekjaar 2013 had Siemens een omzet van €75,882 miljard. Dat was 2% minder dan in het boekjaar 2012, toen de omzet € 77,395 miljard bedroeg. De winst daarentegen steeg met 3% naar een bedrag van € 4,283 miljard. De winst per aandeel bedroeg € 6,85 en het dividend kwam uit op € 3 per aandeel, wat een rendement vertegenwoordigt van 3,1%. De marktkapitalisatie bedraagt ongeveer € 81,9 miljard.

foto 3

Spaghetti en asperges

In juli 2013 kreeg Siemens in de persoon van Joe Kaeser een nieuwe CEO als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zoals zoveel van zijn voorgangers en collega’s bij andere industriële conglomeraten wenst ook Kaeser zijn stempel op het bedrijf te drukken. Daarom bracht hij al in september van dat jaar de boodschap, dat Siemens 15.000 medewerkers zou gaan ontslaan om de kosten te drukken en om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren. Hij verdubbelde daarmee de bezuinigingsinspanningen van zijn voorganger Peter Löscher. Hoewel Siemens met een operationele marge van om en nabij 11% aardig scoort, is dat voor het management toch beneden de maat. De grote Amerikaanse concurrent General Electric noteerde over het tweede kwartaal van 2014 een operationele marge van 15,5% voor zijn industriële poot.

Kaeser wil echter niet alleen snijden, maar ook reorganiseren. Zoals zoveel industriële conglomeraten is Siemens het bekende bord spaghetti aan activiteiten. Het is bovendien ook nog eens een zeer bureaucratische organisatie, waardoor het zicht ontnomen wordt op de alledaagse werkelijkheid en daarmee op de winstgevendheid van de diverse onderdelen van het bedrijf. CEO Kaeser heeft daar vernietigend over geoordeeld. Hij is van mening, dat ongeveer € 15 miljard aan omzet, ongeveer 18% van de totale omzet, komt van activiteiten die niet renderen.

foto 4

In mei van dit jaar presenteerde hij daarom zijn strategische Visie op Siemens 2020. De doelstelling is, dat de organisatie gestroomlijnder wordt en minder bureaucratisch. Het moet zogezegd veranderen van het bord spaghetti van Cor Boonstra in het bord asperges van Gerard Kleisterlee.

Een van de ‘slachtoffers’ van het streven naar meer stroomlijning is de divisie Healthcare. Hoewel deze divisie zeer zeker bijdraagt aan de winstgevendheid van het bedrijf, is het volgens Kaeser eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Deze activiteit heeft amper of geen synergie met de kerncompetenties van Siemens, te weten Electrification – automation – digitisation. De algemene verwachting is sinds mei, dat de divisie Healthcare op afstand van het moederbedrijf geplaatst gaat worden in afwachting van een goed moment om het naar de beurs te brengen. In 2013 had deze divisie een omzet van ruim € 13,6 miljard en een operationeel resultaat van € 2 miljard.

Een tweede opmerkelijk slachtoffer van de hernieuwde dadendrang van het management van Siemens is de verkoop van het belang van het Siemens in de joint venture met BSH Bosch & Siemens Hausgeräte oftewel huishoudelijke apparatuur. Het gaat voor een bedrag van € 3 miljard volledig over naar Bosch. Door deze transactie heeft Siemens na 47 jaar volledig afscheid genomen van de consument!

foto 5

Schaliegas

Joe Kaeser heeft in zijn Vision 2020 niet alleen aangegeven wat geen prioriteit meer heeft binnen Siemens, maar ook waar de focus van het bedrijf in de komende jaren komt te liggen. Dat is bij de divisie Energy. Deze divisie had in 2013 een omzet van ruim € 26,6 miljard en een operationeel resultaat van € 1,9 miljard. Siemens is een belangrijke toeleverancier van apparatuur voor de olie- en gasindustrie en volgens de CEO moet het bedrijf vooral daar zijn focus leggen. De energiesector is zeer kapitaalsintensief en er wordt al jaren massief in geïnvesteerd. In zijn Vision 2020 stelt Kaeser verder vast, dat zijn bedrijf op de snelst groeiende markt voor olie- en gas de slag volledig gemist heeft en dat is de schalierevolutie in de VS.

In de energietak zullen de komende jaren de meeste investeringen en overnames plaatsvinden. Het afstoten van onderdelen is mede bedoeld om financiële middelen vrij te maken voor overnames in de energiesector.
De mislukte poging van Siemens om het Franse Alstom voor de neus van General Electric weg te kapen is hier een voorbeeld van. Een succesvolle overname zou de marktpositie van Siemens als toeleverancier versneld aanzienlijk verbeterd hebben. In mei van dit jaar kochten de Duitsers de energietak van het Britse Rolls-Royce voor een bedrag $ 1,3 miljard.

De Britten maken gasturbines en compressors.

foto 6

De recente overname van het Amerikaanse Dresser-Rand voor een bedrag van $ 7,6 miljard is een bewijs, dat Siemens voornemens is om zijn positie in de Verenigde Staten versneld uit te bouwen. Het bedrijf is bovendien bereid de hoofdprijs te betalen. Dresser-Rand, gevestigd in Houston, Texas, heeft een sterke positie als toeleverancier voor de schaliegasindustrie. Dresser-Rand ontwikkelt daarnaast ook zogeheten subsea technologie. Daarmee speelt het bedrijf in op de groeiende voorkeur van de zogeheten oilmajors om niet langer van platforms gebruik te maken, maar om hun apparatuur rechtstreeks op de zeebodem te plaatsten. Siemens hoopt derhalve met de overname van Dresser-Rand twee vliegen in een klap te slaan: sterk op land en sterk op zee.

Investeringen in de divisie energie zijn ook op zijn plaats, omdat de marges in deze strategische divisie achterblijven bij die van de sector. Dat is niet het geval bij de overige kernactiviteiten van Siemens.

foto 7

Resultaten en outlook

Wie naar de uitkomsten van het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2014 kijkt, ontwaart al de eerste resultaten van de nieuwe zakelijkheid onder het nieuwe bewind van de voormalig chief financial officer. De nettowinst steeg met maar liefst 27% naar een bedrag van € 1,4 miljard. Dat was veel meer, dan waar de markt op rekende. Die ging uit van een winst van € 1,3 miljard. De omzet daalde licht met 1% naar een bedrag van € 17,9 miljard. De waarde van het orderboek bleef met een bedrag van € 19,4 miljard nagenoeg gelijk.
De prestaties van Energy vielen met een winstdaling van 5,8% tot een bedrag van € 405 miljoen niet eens tegen. Volgens Kaeser is de concurrentie daar debet aan, maar ook aan het groeiend aantal risicovolle projecten op zee.

Voor heel het gebroken boekjaar is Siemens erg terughoudend. Omzet en orderboek zullen ten opzichte van 2013 niet of amper verbeteren. Anders is het gesteld met de winstgevendheid. Die gaat wel omhoog en dat is te danken aan de geïntensiveerde pogingen om in de kosten te snijden. Daar staat tegenover, dat de concurrentie fel is en de marktomstandigheden in diverse sectoren te wensen over laten. Zo heeft Healthcare last van grote onzekerheden in de Chinese markt. Dat zet voorlopig een rem op de groei van de winst en omzet. Hoewel Siemens binnen de sector met een k/w van 13,5X gematigd geprijsd is, zien we voor het ogenblik te weinig koerspotentieel voor het aandeel. Eerst zal duidelijker moeten worden of het beleid van Kaeser niet alleen de kosten verlaagt, maar ook de groei van omzet en winst bevordert.

Het advies is houden voor de gebalanceerde en defensieve portefeuille.

foto 8

Figuur 1 Kerncijfers Siemens

Advies: Houden
Koers, € 93,47

Conclusie

· Siemens zit midden in een afslankingsproces

· De kosten moeten omlaag en de winstgevendheid omhoog

· De concurrentie is fel in diverse sectoren, ook in energie, en dat zet de ontwikkeling van de winstgevendheid onder druk

· Een dividendrendement van ten minste 3% legt een solide basis voor de aandeelhouder

· Aandeel is geschikt voor de defensieve en gebalanceerde portefeuille

· Kopen onder € 87,50; verkopen boven € 97,50

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.