Shell verhoogt dividend met 15%

Shell publiceerde vanmorgen solide resultaten over het derde kwartaal van 2022, grotendeels in lijn met verwachtingen van de markt.

Financiële resultaten

  • Aangepaste winst $9,5 miljard (verwacht was $9,0 miljard, Q2 2022 was $11,5 miljard)
  • Relatief lage operationele cash flow van $12,5 miljard (was $18,7 in Q2 2022)
  • Relatief lage investeringen van $5,4 miljard (was $7 miljard in Q2 2022)
  • Lagere nieuwe aandeleninkoop $4 miljard (was $6 miljard in Q2 2022)
  • Verhoging van dividend met 15% naar $0,2875 per aandeel per kwartaal
  • Schuld omhoog naar $48,3 miljard (was $46,4 miljard in Q3 2022)

Verhoging dividend het meest opvallend

Op basis van de voortdurende aandacht in de media voor de hoge olie- en vooral gasprijzen hadden we misschien meer uitbundige resultaten verwacht. Maar ook Shell heeft te maken gehad met hogere kosten en abnormale marktomstandigheden. De resultaten zijn daardoor solide te noemen. De aangepaste winst is iets hoger dan verwacht, maar lager dan in het tweede kwartaal. Shell was hier in een persbericht begin oktober al op vooruitgelopen.

Laat er geen misverstand over bestaan: Shell verdient geld als water. En zorgt ook nu weer goed voor de aandeelhouders. Het bedrijf kondigt een nieuwe aandeleninkoop aan. Die ligt met $4 miljard lager dan de $6 miljard in het vorige kwartaal. Dat is toe te schrijven aan de lagere operationele cash flow én de verhoging van het dividend met 15%. Bij een gelijkblijvende aandelenkoers stijgt het dividendrendement voor beleggers in 2023 van 3,7% naar 4,2%. In het vorige kwartaal was nog geen sprake van een dividendverhoging.

Schuld stijgt licht

Opvallend is ook dat de schuldpositie van Shell dit kwartaal is gestegen van $46,4 miljard naar $48,3 miljard. Bij grote oliemaatschappijen is de zorg van beleggers dat er ‘onverkoopbare bezittingen’ overblijven op de balans naar mate de wereld alternatieven vindt voor het gebruik van fossiele brandstoffen. De schuld van Shell liet daarom in de afgelopen kwartalen steeds een dalende trend zien. De stijging in het derde kwartaal is te verklaren door een extra investering in het opbouwen van gasvoorraden en investeringen in hernieuwbare energie, die maar gedeeltelijk konden worden gefinancierd met opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten. Aangezien de verwachting is dat energieprijzen voor langere tijd hoog zullen blijven, kwalificeert dit als een gezonde ondernemingsbeslissing.

Positieve ontvangst

Een half uur na opening stond de koers van het aandeel Shell op de beurs in Amsterdam op een plus van rond de 4% in een vlakke AEX. Shell is wereldwijd de grootste producent van vloeibaar aardgas (LNG) met een marktaandeel van 25%. Onze verwachting is dat het aandeel Shell aantrekkelijk zal blijven voor beleggers zolang de energieprijzen hoog blijven en een groot deel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.