Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Shell komt haar aandeelhouders tegemoet

Hogere olieprijzen en kostenbesparingen hebben de resultaten van olie- en gasconcern Shell het vorige kwartaal omhooggestuwd. Royal Dutch Shell zag de winst met 47 procent toenemen naar 4,1 miljard dollar. Dat was meer dan verwacht. Analisten hadden rekening gehouden met 3,6 miljard winst. 

Verder slaagde Shell er in voldoende kasstroom te genereren om zowel het dividend als de investeringen te kunnen financieren. Er stroomde het afgelopen kwartaal 7,6 miljard dollar uit operationele activiteiten de kas in. Daarnaast haalde de financieel topman nog 3,3 miljard dollar van de bankrekening. De kasstroom werd gebruikt om leningen af te lossen. Er ging per saldo 3,2 miljard dollar naar de geldschieters. Daarnaast vloeide er 3 miljard dollar in contanten terug naar de aandeelhouders en werd er 3,9 miljard dollar voor investeringen uitgetrokken. Wat betreft het dividend is het het vermelden waard dat er 0,9 miljard dividend werd uitgekeerd in de vorm van aandelen. Shell hoefde geen geld te lenen om het dividend te kunnen betalen.

Door steeds nieuwe aandelen uit te geven en als dividend uit te keren hield Shell harde contanten in kas. Het uitstaande aandelenkapitaal gaat als een logisch gevolg bij elke dividenduitkering omhoog. Bij iedere nieuwe dividenddatum moet er ook op de verse aandelen dividend worden uitgekeerd met weer nieuwe aandelen, etc. Dat vliegwiel van kapitaalsverwatering gaat Shell afremmen.

Recent maakte Royal Dutch Shell op een tweedaagse strategiebijeenkomst bekend per direct te stoppen met het keuzedividend en de winstuitkering weer gewoon in contanten te laten plaatsvinden. Men verwacht de komende jaren blijkbaar voldoende kasstroom te genereren om én het dividend én de investeringen te dekken. Het bedrijf verhoogde de kasstroomverwachting met 5 miljard dollar per jaar tot een bandbreedte van 25 tot 30 miljard dollar. 

Tevens herhaalde Shell de eerdere belofte om weer aandelen in te kopen. Het bedrijf wil voor minstens 25 miljard dollar de komende drie jaar aan aandelen uit de markt halen.  Naast deze financiële douceurtjes komt Shell tegemoet aan de groeiende kritiek van een aantal aandeelhouders dat vindt dat Shell te weinig doet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo wil Shell de CO2-uitstoot van zowel zichzelf als die als gevolg van het gebruik van haar producten in 2050 gehalveerd hebben. Het concern zegt zo te handelen in lijn met de afspraken zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. 

De mooie resultaten van Shell waren in lijn met die van andere oil majors als BP, Total, Exxon Mobil en Chevron. De grote olieconcerns hebben zich hersteld van de enorme crash van de olieprijs sinds 2014 door fors in de kosten te snijden, onderdelen te verkopen en de investeringen drastisch terug te schroeven. De gevolgen daarvan zijn nog steeds overal zichtbaar, denk alleen al aan de offshore-industrie. Als gevolg van deze ingrepen zijn de olieconcerns in staat om ook bij een structureel lagere olieprijs voldoende kasstroom te genereren. De markt was aanvankelijk sceptisch, maar de olieconcerns hebben bewezen met een olieprijs van pakweg 50 dollar per vat uit de voeten te kunnen. Shell heeft het de afgelopen periode overigens beter gedaan dan zijn concurrenten. Dat heeft men te danken aan de overname van BG Group. Deze kolossale aankoop stelde Shell in staat forser te saneren en leverde bovendien extra productie op. 

Mede omdat de onderneming in het verleden moest lenen om het dividend te betalen liepen de schulden op. Shell heeft nu als doel gesteld om deze voldoende omlaag te brengen. Dat lukt tot op heden moeizaam. De zogenoemde gearing, een maatstaf voor de hoeveelheid schuld die een bedrijf kan dragen, nam het afgelopen kwartaal zelfs licht toe tot 25,4 procent. Het is een klein smetje omdat de 20 procent die Shell als doel heeft gesteld nu nog verder weg is. 

Gas en de downstream (raffinage en verkoop) hebben het schip van Shell de afgelopen jaren drijvende gehouden. Voor raffinage was de afgelopen periode zelfs de beste van de laatste tien jaar. Shell moet in staat geacht worden meer winst uit zijn upstream te genereren in het komende jaar, zeker bij een verder oplopende olieprijs. Het maakt het concern wel meer gevoelig voor de olieprijs.

Door de goedgekeurde belastingplannen van Trump moet Shell tussen de 2 en 2,5 miljard dollar aan compensabele verliezen afschrijven. Toch is ze er in het algemeen positief op. De hervormingen zullen gunstig zijn voor nieuwe investeringen en over de toekomstig winsten behoeft ze slechts 21 procent vennootschapsbelasting te betalen in plaats van de eerdere 35 procent.

De wereld bevindt zich weliswaar in een zogenaamde energietransitie, maar de behoefte aan energie zal het aanbod uit alternatieve bronnen ver overtreffen.  Denk hierbij vooral aan de vraag als gevolg van technologische ontwikkelingen, datacenters, blockchain, etc. Alleen al het minen van Bitcoins verbruikt de hoeveelheid energie van een land als Marokko. Wel zullen in deze overgangsfase de meest vervuilende fossiele brandstoffen het eerst het loodje leggen. Juist de stap om fors in gas te investeren lijkt in dit licht bezien een goede beslissing. Gas is de schoonste onder de fossiele brandstoffen en stelt Shell in staat nog jarenlang een structurele kasstroom te genereren. Overigens laat Shell zich ook bij investeringen in de schone energie niet onbetuigd. Om dit te kunnen doen moet er echter wel geld verdiend worden, met de fossiele brandstoffen.

Auteur heeft privé geen positie, cliënten van Fintessa hebben het aandeel Royal Dutch Shell in portefeuille. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *