Schot voor open doel?

BAM Groep is het grootste bouwbedrijf van Nederland en één van de grootste in Europa. De geschiedenis van de onderneming gaat terug tot 1869. In 1927 werd met de omdoping tot de N.V. Bataafsche Aanneming Mij van Bouw- en Betonwerken de grondslag gelegd voor de huidige bedrijfsnaam.

De onderneming is actief in de volgende sectoren: Bouw/Technische Installatie, Infra, Vastgoed, Advisering & Engineering en PPS (Publiek Private-Samenwerking)-projecten. Vorig jaar kwam de omzet uit op 7,9 miljard euro. Eind december 2011 werd het belang van 21,5 procent in baggeraar Van Oord verkocht aan beleggers. De netto-opbrengst bedroeg 185 miljoen euro. Op 24 april jl. werd ingenieursbureau Tebodin verkocht met een boekwinst van 65 miljoen euro. Hiermee is bij BAM het tafelzilver de deur uit.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers kwam BAM onverwacht met de mededeling dat er forse afschrijvingen gedaan zijn op de grondbank en betaalde goodwill. Op de vastgoedportefeuille werd 247 miljoen euro afgeboekt (ongeveer 25 procent) en op de in het verleden betaalde en geactiveerde goodwillpositie nog eens 150 miljoen euro.

Per saldo belandde BAM daardoor over het eerste halfjaar in de rode cijfers. Als gevolg van een 3 procent lagere omzet en de afwaarderingen werd er 251 miljoen euro verlies geleden. Voor bijzondere posten worden er echter gewoon zwarte cijfers geschreven. Over de eerste zes maanden werd er 45 miljoen euro winst gemaakt, yoy een afname van 46 procent. Het bedrijf geeft aan te verwachten om voor bijzondere items over het gehele boekjaar een winst te behalen van 100 miljoen euro. Dit komt neer op een bedrijfsresultaat van 0,41 euro per aandeel, een daling van 31 procent vergeleken met 2011.

Het bouwbedrijf gaf aan te verwachten dat de markt tot in de loop van 2015 verder zal verslechteren. De bodem is volgens BAM nog niet bereikt en de zeer forse afwaarderingen hebben een flinke hap uit het eigen vermogen genomen. Van het totale vermogen bestaat nu slechts 13 procent uit eigen vermogen. De rest van de balans is schuld. Toch bestaat er nog een forse discount op het aandeel. Een blik op diezelfde balans leert dat het eigen vermogen per aandeel uitkomt op 3,63 euro. De koers van het aandeel noteert op moment van schrijven echter ‘slechts’ 2,55 euro. Dit komt neer op een onderwaardering van 30 procent.

Naar verwachting is BAM na de forse afwaarderingen voorlopig klaar met afschrijven en kan het eigenlijk alleen maar beter gaan. Andere bouwers hebben deze stap nog niet durven nemen. Dat het beter zal gaan, is wel te hopen voor het bedrijf. Na de recente afboekingen voldoet BAM nog maar net aan de bankconvenanten. Mocht er in de toekomst onverhoopt meer moeten worden afgeschreven, dan zou men wel eens genoodzaakt kunnen zijn om nieuwe aandelen te emitteren. In dit kader is het wel verstandig dat beleggers zich niet blindstaren op de hoogte van het dividend. Het ziet ernaar uit dat BAM de middelen goed intern kan gebruiken en dat het verlagen of achterwege laten van het dividend een reële mogelijkheid is. Over 2011 keerde BAM 0,16 euro dividend uit aan haar aandeelhouders.

Als gevolg van de malaise in de woningmarkt worden er momenteel (vrijwel) geen huizen gebouwd. Een groot aantal bouwondernemingen gaat failliet. Naar mijn mening zullen de overblijvende partijen sterker uit de crisis komen. Er bestaat in Nederland nog altijd een tekort aan woningen. Zodra het de politiek lukt om de rust terug te laten keren op de woningmarkt door besluiten te nemen over het al dan niet voortbestaan van de hypotheekrenteaftrek en de huurmarkt, zal de vraag naar woningen langzaamaan weer kunnen gaan groeien.

Hoewel het ook enigszins een voorschot nemen is op toekomstige ontwikkelingen, kan een investering in BAM nu profijtelijk zijn. Het gezegde luidt dat men aandelen moet kopen ‘wanneer het bloed door de straten loopt. Dat geldt ook voor aandelen met een cyclisch karakter, zoals bouwers. Omdat in dit geval nog lang niet alle seinen op groen staan, brengt het een zekere mate van speculatie met zich mee. Dat maakt dit soort investeringen voor niet alle beleggers geschikt.

Maar, BAM sleept wel degelijk nieuwe orders binnen en verdient geld. De PPS-activiteiten, hoewel nog klein in de totale omzet, nemen aan belangrijkheid toe. Zo kon het bouwbedrijf afgelopen week melden dat het samen met PGGM vrijwel zeker de klus van de verbreding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek krijgt toegewezen. Met dezelfde partij zijn er al een aantal andere projecten opgestart en lopen er nog een tiental biedingen op PPS-aanbestedingen. Onlangs werd eveneens de opdracht verkregen voor de bouw van de voetbalacademie van Manchester City. De aankoop van het aandeel BAM in de komende maanden zo maar een schot voor open doel kunnen blijken te zijn…

Auteur heeft privé geen positie, klanten van Fintessa evenmin. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.