Randstad is een koopje

Randstad is een van oorsprong Nederlands uitzendbureau. Het is de op één na grootste HR-dienstverlener in de wereld (na het Zwitserse Adecco). Randstad werd in 1960 opgericht door de economie student Frits Goldschmeding en is nu wereldwijd actief met meer dan 5.000 vestigingen. Randstad is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van flexibel werk en human resources diensten. Naast reguliere uitzenddiensten voor tijdelijke en vaste banen, het uitzenden en detacheren van professionals en hoger kader, biedt Randstad de gespecialiseerde dienst HR Solutions en levert zij gericht personeelsmanagement op locatie met inhouse services.

In december 2007 deed dat Randstad een bod van 3,5 miljard op Vedior, de nummer vier van de Europese uitzendmarkt. Na deze overname werd Randstad de op één na grootste HR-dienstverlener ter wereld. In 2013 telde het bedrijf ruim 28.000 medewerkers en 568.000 uitzendkrachten (1:20).

foto 2

Randstad heeft de crisis aan den lijve ondervonden. Flexwerkers en uitzendkrachten zijn de eersten die weer aan de slag gaan als de economie aantrekt. Ze zijn echter ook de eersten, die de kracht van de economische tegenwind ondervinden. In 2013 was voor Randstad de crisis allesbehalve over. De omzet daalde met 3% naar een bedrag van € 16,6 miljard en de winst bleef met een bedrag van $ 368 miljoen nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder. De winst per aandeel daalde met 2% tot een uitkering van € 2,07. Het dividend daalde fors met 24% tot een bedrag van € 0,95. Dalende dividenduitkeringen wijzen er doorgaans op, dat bedrijven in zwaar weer zitten en nog geen herstel zien. Aan het einde van 2013 bedroeg de marktkapitalisatie € 8,4 miljard.

Moeizaam herstel

Na zes kwartalen van krimp op rij, flikkerde er in het midden van 2013 ineens iets van hoop op voor Randstad. Het herstel heette binnen handbereik. De hoop was gevestigd op een herstel binnen de eurozone. Daar haalt Randstad tussen 65% – 70% van zijn omzet vandaan. Tekenen, dat de groei op het punt stond terug te keren, werden manifest in september 2013. Toen liet het bedrijf een bescheiden omzetgroei zien van 0,6% tegen een krimp van 2,6% in juli van dat jaar. Het is niet onbelangrijk dat er een plusje gescoord werd in de maand september. Dat is de maand, dat in de meeste markten volumens weer horen aan te trekken. De tekenen van herstel waren het meest zichtbaar in Europa en minder in de Verenigde Staten. De verbeteringen waren Europees gezien het minst sterk in Nederland (-4%) en in Belgie (-6%). In Nederland was dat deels het gevolg van bewust beleid in ons land en deels van herstructureringsinspanningen in Belgie. In Nederland koos en kiest het management bewust voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het gaat om de kwaliteit van de winst, zo laat het management weten. Dat was en is deels een dooddoener, omdat ook de concurrentie zegt zich op kwaliteit te orienteren om zo verregaande prijsdruk te ontlopen.

Alles bijeengenomen waren de verwachtingen voor het laatste kwartaal van 2013 hooggespannen. In dat kwartaal moest duidelijk worden, dat het herstel wortel aan het schieten was. Uiteindelijk is voor Randstad het vierde kwartaal op een teleurstelling uitgelopen. Het bedrijf kon niet aan de verwachtingen voldoen. Omzet en winst stegen beide met een magere 1% en bleven achter bij de prognoses van de markt. Die had voor het vierde kwartaal gerekend op een omzet van € 4,34 miljard, maar het werd uiteindelijk slechts € 4,28 miljard. De  nettowinst bleef steken op € 104,8 miljoen terwijl de analist een nettowinst verwacht had van € 124 miljoen.

foto 3

Figuur 1 Herstel in Q4 2013 gedragen door Europa

In feite was het vierde kwartaal een voortzetting van trends die in het derde kwartaal al zichtbaar waren. Een land als Duitsland of Zweden presteerde boven verwachting. In Duitsland groeide de omzet per gewerkte dag met maar liefst 9%. Landen als Frankrijk en Nederland, die al zwak waren in het derde kwartaal, waren dat ook weer in het vierde. In Nederland werd er geen winst geboekt ten opzichte van het kwartaal ervoor. De krimp bedroeg wederom 4%. Dat was op zijn zachtst gezegd vreemd, omdat de markt in Nederland wel van negatief in positief omsloeg. Randstad bleek met andere woorden niet in staat om hier aan te haken bij de trend.

In Frankrijk daarentegen was er nog wel een krimp van 2%, maar dat was al een hele verbetering vergeleken bij de -6% van het derde kwartaal. Ook uit de VS kwam weinig goed nieuws. Ook daar was een negatief resultaat van 2%, maar dat was vooral te wijten aan negatieve dollareffecten. In zijn totaliteit bedroegen voor Randstad de negatieve valuta effecten 3,3%.

foto 4

Hoewel er zeker verbetering was in het grootste deel van zijn markten moest Randstad constateren dat het herstel zwak en broos was en eigenlijk alleen rustte op de opleving in de industrie en transport. Van een breed gedragen herstel was dus in het geheel geen sprake. Hoe smal het koord van het herstel was waarop Randstad balanceerde, spreekt wel uit het commentaar van het management. Een deel van de tegenvallende resultaten heette het gevolg te zijn van grote marketinginspanningen die het bedrijf zich moest veroorloven.

Toch was het niet allemaal kommer en kwel voor Randstad. Het management stelde bij de presentatie van de cijfers in februari 2014 vast, dat hoe fragiel ook, het herstel nog steeds aan kracht won. Bedroeg over het vierde kwartaal de gemiddelde omzetgroei per gewerkte dag 2,2%, in januari lag dat percentage echter al op 3,2%. Met andere woorden, er was reden om met meer dan enige hoop naar 2014 te kijken. Het management heeft zijn voorzichtig optimisme beloond zien worden. De uitkomsten over het eerste kwartaal kwamen eindelijk weer eens uit boven de verwachtingen van de markt. De omzet per gewerkte dag groeide met 3,6% tegen een consensusschatting van 3,2%. De omzet kwam uit op € 3,9 miljard en dat was tevens het bedrag, waarvan de markt uitging. Het EBITA resultaat verbeterde zelfs met 34%. Het was grotendeels te danken aan een betere kostenbeheersing en het uitblijven van negatieve verrassingen, zoals dat in het kwartaal daarvoor nog wel het geval was. Feitelijk lieten alle markten verbetering zien en bovendien werden de verbeteringen breder gedragen dan alleen door industrie en transport. Weliswaar noteerde de Verenigde Staten nog een bescheiden min van 1%, maar die was volledig toe te schrijven aan de strenge wintermaanden januari en februari. De laatste maand van het kwartaal, maart, noteerde een plus van 3%. Kortom, er was en is reden voor tevredenheid over de gang van zaken.

foto 5

Figuur 2 Herstel wordt breder gedragen

In Europa lieten de meeste markten een positieve ontwikkeling zien. Vooral Duitsland liet met 11% kwartaal op kwartaal een sterke groei zien. En dan te bedenken, dat het vierde kwartaal van 2013 al een plus liet zien van 9%. De enige teleurstelling was opnieuw Nederland. Opnieuw was er sprake van een lichte krimp van 1% en dat terwijl de markt in Nederland met maar liefst 3% groeide. Opnieuw kon Randstad niet aanhaken bij de markt.

foto 6

Dat is waarschijnlijk het gevolg van het beleid van het management. Dat verkoos kwaliteit van de winst boven de kwantiteit. In de praktijk kwam dat erop neer, dat Randstad vooral de nadruk legde op de accounts bij de grote namen en het MKB negeerde. Toen daar het voorzichtig herstel aandiende kon Randstad daar geen profijt van trekken. Het management heeft toegegeven in dit opzicht gegokt en verloren te hebben. Het werkt hard om de onbalans te redresseren en hoopt daar in de tweede helft van het jaar de eerste vruchten van te plukken.

Outlook

Is nu eind goed, al goed? Dat is een te voorbarige stelling. Weliswaar bedroeg in het eerste kwartaal de groei van de omzet 3,6%, maar in maart en april kwam die groei met 3,5% . Dat betekent, dat de groei in het 2de kwartaal eerder gaat uitkomen tussen 3% – 4% dan tussen 5% – 6% waar de markt op rekent. De groei gaat voor heel 2014 waarschijnlijk uitkomen op 5%. Een groei met dit percentage is nodig om een koers-winstverhouding mogelijk te maken tussen 15x en 16x. Dat is de multiple die historisch gesproken past bij deze fase van het herstel. In 2015 moet nu de versnelling in de groei komen, die eerder voor 2014 was voorzien en die de koers-winstverhouding echt aantrekkelijk gaat maken voor beleggers.

Ondanks de matige vooruitzichten willen we toch een koopadvies afgeven. Randstad is historistisch gesproken niet te duur. Bovendien kan het bedrijf me de uitkomsten over het 2de kwartaal alleen maar meevallen. De verwachtingen zijn nu eenmaal laag gestemd. Niet onbelangrijk is tevens, dat de flexmarkt pas aan het begin van herstel staat. Er is voor beleggers nog een wereld te winnen de komende maanden.

foto 7

Figuur 3 Kerncijfers Randstad

foto 1

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie

· Verwachte K/W 2014 van circa 15

· Winststijging 2015 verwacht, door economisch herstel euroregio

· Uitzendmarkt in Europa zit nog 15% onder piekniveau

· Kopen tot € 45 verkopen boven €52,5

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.