Nog geen tijd voor grote zorgen

Bedrijven hebben goed gepresteerd over de afgelopen 12 maanden. Dat is misschien ook wel de belangrijkste reden dat de verwachtingen voor de komende kwartalen sterk gestegen zijn. Op basis van die stijgende verwachtingen gaan de koersen verder omhoog.

Maar is al dat optimisme voor de nabije toekomst wel gerechtvaardigd? Inflatieverwachtingen gaan omhoog en dat is strijdig met het idee van sterk stijgende winsten. Het is nog maar de vraag of bedrijven hun stijgende kosten aan de klant kunnen doorgeven. Als de rente gaat stijgen, dan stijgen de rentelasten ook nog eens. Ook kunnen belastingen nog weleens omhoog gaan.

Hoe logisch is al dat optimisme dan nog? Misschien moeten we daarvoor kijken naar de FANG’s. Die hebben afgelopen jaar elk record gebroken ook al bestonden daarover de nodige twijfels. Het zou kunnen betekenen dat de winstgroei misschien iets te uitbundig wordt ingeschat, maar dat er nog geen reden is voor heel diepe zorgen.

De afgelopen tijd is het beleggingsmomentum definitief verschoven van Groei naar Waarde. Afgaande op het momentum lijkt dit proces nog niet definitief afgerond.

Is het totale beeld er dan een van verrassend sterke winsten die koersen stuwen terwijl de draai naar waarde doorzet. Dat laatste geeft waarderingen een meer defensief aangezicht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.