EMC is op zoek naar the Cloud

EMC is marktleider op het gebied van information storage systems en software. In het uitgebreide portfolio van EMC zitten oplossingen voor Storage Area Networking (SAN), Networked Attached Storage (NAS), en Content Addressed Storage (CAS) voor iedere mogelijke storagebehoefte. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hopkinton, Massachusetts, USA. EMC is opgericht in 1979 door Richard Egan en Roger Marino, aanvankelijk als reseller van kantoormeubilair. De firma wijzigde al snel haar activiteiten naar de fabricage, verkoop en distributeur van geheugenbanken voor computersystemen. Kort daarna breidde het bedrijf haar activiteiten verder uit van het geheugen naar disk drives en networked storage-platforms.

foto 2

In 2013 groeide de omzet met 6,9% naar een bedrag van $ 23,222 miljard. De winst kwam uit op $ 3,884 miljard, een stijging van minder dan 3,6% ten opzichte van een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op $ 1,80. De marktkapitalisatie bedraagt $ 52,04 miljard.

Op zoek naar de cloud

Uit een recent onderzoek blijkt, dat veel beursgenoteerde bedrijven in Nederland werken aan een nieuwe strategie. De crisis lijkt grotendeels overwonnen en bedrijven zijn lean and mean door jaren van bezuinigen en kostenbesparingen. Het laatste vet is nagenoeg van het bot gesneden. Kosten besparen is echter ook veel gemakkelijker dan het ontwikkelen van een nieuwe groeistrategie. Het Nederlandse Philips is daar een mooi voorbeeld van. Opeenvolgende CEO’s hebben beloofd een nieuwe groeistrategie te ontwikkelen, waardoor het bedrijf ook topline gaat groeien. Het is er nog steeds niet van gekomen. Het is maar de vraag of het de huidige CEO Frans van Houten wel gaat lukken.

Wat voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven geldt, gaat uiteraard ook op voor bedrijven elders. Een klasse apart zijn wat dat betreft de gearriveerde hard- en software bedrijven als Microsoft, Cisco, IBM en noem maar op. De onstuimige groei van de laatste decennia van de vorige eeuw is voorbij. Deze ‘dinosaurussen’ zijn naarstig op zoek naar nieuwe groei om niet totaal van de kaart geveegd te worden door nieuwkomers als Apple, Google en Facebook. Microsoft is misschien wel het beste voorbeeld van een bedrijf, dat wanhopig en vooralsnog met wisselend succes aansluiting zoekt bij de nieuwe tijd.

Het hard- en softwarebedrijf EMC past in het rijtje dinosaurussen met een mooie toekomst achter zich. Ooit bedroeg de koers bijna $100, maar daar is nu amper een kwart van over!

Op het eerste gezicht floreert EMC als nooit tevoren. Het bedrijf is met bijna 33% wereldmarktleider als het gaat om externe disk storage (opslag van data). Het wordt in dit segment op respectabele afstand gevolgd door IBM met een veel bescheidener marktaandeel van 13%. Als het om de totale markt voor diskstorage gaat is EMC ook wereldmarktleider met aan aandeel van bijna 26%. Ook hier heeft het niet veel te duchten van de concurrentie, want HP is hier tweede met een marktaandeel van 16,3%.

Niets aan de hand dus. Maar de markt verandert razendsnel van karakter. EMC is marktleider in een zogeheten mature industry. In het laatste kwartaal van 2013 groeide volgens onderzoeksbureau IDC de markt voor disk storage met een bescheiden 1,3%. En dan te bedenken dat de behoefte aan storage/opslag data de komende jaren gaat exploderen. Volgens het genoemde IDC zal het volume aan corporate data de komende jaren extreem hard groeien. Het onderzoekbureau voorziet dat rond 2017 de behoefte bij bedrijven aan externe storage met jaarlijks met 35%- 40% zal groeien en de behoefte aan interne storage met 33% – 38%.

Wat zet EMC hier tegenover? In Q1 2014 groeide de omzet met een bescheiden 2% en voor 2014 verwacht het bedrijf een groei van 6% van de omzet. Dat doet bescheiden aan als we kijken naar de nieuwe concurrentie. Die komt uit de hoek van de cloud. Cloud storage groeit veel en veel harder dan de klassieke markten, waar EMC de lakens uitdeelt. Volgens IDC groeide de top 50 cloud computing vendors in het laatste kwartaal van 2013 met maar liefst 47%.

foto 3

Bedrijven verkiezen cloud computing boven disk storage, omdat het goedkoper is en de capaciteit sneller uit te breiden is dan via disks mogelijk is. De cloud biedt bovendien de mogelijkheid om de capaciteit aan te passen aan de daadwerkelijke behoefte van het bedrijf.

Diskstorage biedt die mogelijkheid niet en is daarom alleen al veel duurder. Afnemers betalen voor capaciteit die ze niet nodig hebben. EMC voelt de hete adem van de nieuwe concurrentie al in de nek. De grootste en belangrijkste divisie van het bedrijf Information infrastructure zag zijn omzet in het derde kwartaal met 3% dalen tot een bedrag van $ 4,08 miljard. Daar komt nog bij, dat Amazon en Google een prijzenoorlog zijn gestart.

foto 4

Figuur 1 De wereld van morgen in storage

Het is uiteraard niet zo, dat EMC passief achterover leunt en deze trends gelaten over zich heen laat komen. Met de acquisitie van het bedrijfje Pivotal (Big data) en met Emerging Storage Software probeert het bedrijf wel degelijk in te spelen op de nieuwe trends. En met redelijk succes. Beide onderdelen lieten een forse groei zien van respectievelijk 41% en 81%. De vraag is of het voldoende is. De omzet van Pivotal bedraagt nog geen 1% van de totale omzet. Pivotal en Emerging Storage vertegenwoordigen pakweg 12% van de totale omzet in het eerste kwartaal van 2014.

Resultaten en Outlook

foto 5

Zoals al vermeld boekte EMC in het eerste kwartaal van 2014 een omzetgroei van 2%. De omzet van $ 5,48 miljard lag royaal boven de marktconsensus van $ 5,43 miljard. De winst per aandeel kwam uit op $ 0,35 tegen $ 0,39 in het eerste kwartaal van 2013, maar weer in lijn met de consensus. Ook het netto inkomen was in lijn met wat de markt verwachtte. Toch ging het aandeel na het bekend worden van de resultaten 3% onderuit. Dat was te wijten aan een tegenvallende guidance voor het hele jaar. Waar de markt rekende op een winst per aandeel van $ 1,94 en EMC eerder $ 1,95 had beloofd, stelde EMC de WpA naar $1,90 bij. Die bijstelling is echter grotendeels optisch bedrog. De daling is toe te schrijven aan verwatering door de overname van het bedrijfje AirWatch. Al in januari van dit jaar had het management al meegedeeld, dat die acquisitie de winst per aandeel met $ 0,05 zou verlagen.

In het eerste kwartaal genereerde EMC vrije kasstromen ter waarde van $ 946 miljoen. Cash en beleggingen beliepen aan het einde van kwartaal een bedrag van $ 15,3 miljard. Zoals zoveel andere ‘oudere’ IT-bedrijven gaat EMC een deel van die kasmiddelen terug geven aan de aandeelhouder. Voorlopig is besloten, dat het om $ 0,10 per kwartaal zal gaan. In 2013 zou dat een rendement gegenereerd hebben van 1,6%. Voor de periode 2013 – 2015 is een bedrag van $ 6 miljard gereserveerd voor terugkoop eigen aandelen.

foto 6

Figuur 2 EMC initieert dividenduitkering

Zoals gezegd, leven er in de markt vraagtekens of EMC wel mee kan. Die vraagtekens behelzen kwesties als: is EMC gereed en in staat om zijn rol in the cloud te gaan spelen en is het bedrijf voldoende geëquipeerd voor het proces van software virtualisation, waarbij software meer en meer de rol van hardware gaat overnemen?

Voor de korte termijn leven die vragen minder en wat de korte termijn betreft hoeft EMC niet bij de pakken neer te zetten. Dat is althans het beeld dat oprijst uit een onderzoek onder een twintigtal grote value-added resellers (Var) in de VS. Volgens deze Var’s hebben zaken als storage en security absolute prioriteit bij afnemers die in hun IT-infrastructuur willen investeren. Het goede nieuws was verder, dat 85% van de ondervraagde bedrijven hun omzet licht zagen groeien. Aan het einde van 2013 was dit percentage 75%. Bovendien ging 15% van de ondervraagden ervan uit, dat hun omzet met meer dan 10% zou toenemen en 50% zag een toename tussen 1% en 10%.

foto 7

Figuur 3 EMC doet het iets beter dan de trend bij de Var’s

Uit figuur 3 spreekt bovendien, dat EMC iets beter van het voorzichtig optimisme zal profiteren dan de concurrentie. Daar komt nog bij, dat het bedrijf de verwachtingen voor heel 2014 bewust omlaag gepraat heeft. Als de geschetste trends bij de Var’s doorzetten en EMC komt in de loop van het jaar met de beoogde productintroducties, dan is een verassing aan het einde van 2014 niet uit te sluiten. De koers kan dan het broodnodige steuntje in de rug krijgen. Voor de korte termijn is het aandeel derhalve een speculatieve koop, zeker als we letten op de grote concurrentie druk en de snelle technologische ontwikkelingen. De relatief lage k/w verandert hier weinig aan. De langere termijn op zijn best een houden waard. EMC zal eerst met overtuigende bewijzen moeten komen, dat het aansluiting heeft bij de toekomst en onderstaande projecties waarmaakt.

foto 8

Figuur 4 Kerncijfers EMC

Advies: speculatieve koop
Koers $ 25,69

Conclusie

  • Wereldmarktleider op het gebied van data opslag
  • De marktkapitalisatie $ 52,04 miljard
  • Omzet $ 23,222 miljard
  • De winst $ 3,884 miljard, winst per aandeel kwam $ 1,80
  • Relatief lage k/w, echter zeer concurrerende hoog innovatieve omgeving
  • De toekomst is aan the Cloud. Hier is EMC vooralsnog zwak
  • Speculatieve koop voor de lange termijn klein positie aanhouden

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.