Doe-het-zelver blijft beurslieveling

Home Depot is wat je noemt een beurslieveling. Jaar in jaar uit vergast het zijn beleggers op stijgende omzetten en winsten. Met de regelmaat van de klok koopt Home Depot eigen aandelen en biedt zijn beleggers ook nog eens een redelijk dividendrendement van pakweg 2,5%.

Het was voor veel beleggers dan ook schrikken toen Home Depot tegenvallende groeicijfers over het afgelopen kwartaal liet zien. Dat was al het derde kwartaal op rij, dat de groei verrassend laag uitviel. Ze hebben waarschijnlijk ook even moeten slikken, toen het bedrijf de groeiverwachting voor het hele jaar verlaagde van 5% naar 4%. Dat is natuurlijk een stuk minder dan het gemiddelde van 6,9% over de afgelopen drie jaren.

Regen

Het management betoont zich echter allerminst pessimistisch. Zo liet het bedrijf de verwachtingen voor de winst per aandeel onveranderd. De tegenvallende cijfers over het afgelopen kwartaal laten zich dan ook goed verklaren. In mei regende het heel veel in de Verenigde Staten en dat bekent dat er weinig gebouwd werd en dus ook weinig verkocht.

Die tegenvallende verkopen drukten de prijs van hout met maar liefst 43% omlaag. Die wel heel forse prijsdaling kostte Home Depot pakweg $ 340 miljoen aan omzet, zo becijferden de managers. De overige productcategorieën voldeden allemaal aan de verwachting. In juni en juli klaarde het weer op en stegen de verkopen zoals gehoopt.

Fundamenten

Dat is dan ook de voornaamste reden, dat Home Depot optimistisch naar de toekomst blijft kijken. De uitkomsten over de genoemde twee maanden sterken dit, in de overtuiging dat de fundamenten voor groei er nog steeds solide uitzien. Zo laten de consumentenbestedingen nog steeds een gezonde groei zijn. Belangrijker nog is de stijgende leeftijd van het gemiddelde Amerikaanse huis. Dat vraagt om steeds meer onderhoud en dat houdt niet zomaar op. Stijgende huizenprijzen zijn bovendien een aanmoediging om dat onderhoud serieus te nemen.

Waarom stelt Home Depot dan toch de verwachtingen neerwaarts bij? Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan prudentie en voorzichtigheid. Hoewel de verkochte volumes van hout in juni en juli fors zijn aangetrokken, heeft de prijs de neiging verder te dalen. Home Depot waagt zich niet aan een voorspelling over een mogelijk prijsherstel.

Handelsoorlog

Ook houdt het bedrijf graag een slag om de arm als het om de ontwikkeling van de consumentenbestedingen gaat. Volgens JP Morgan gaat de handelsoorlog een gemiddeld gezin $1000 kosten. Bovendien zou de aanhoudende handelsoorlog wel eens twee miljoen Amerikaanse banen kunnen eisen.

Beleggers weten deze terughoudendheid wel te waarderen. Ze houden alle vertrouwen in het bedrijf getuige de koersstijging van ruim 28% tot dusverre. De verwachte koers-winstverhouding voor 2020 is 21,8x. Dat is onder het driejaarsgemiddelde van 23X. Voor sommige beleggers kan dat gegeven, in combinatie met het dividendrendement van 2,5%, voldoende reden zijn om deze beurslieveling ook te omarmen.

Waardering

De Rentabiliteit Eigen Vermogen bedroeg over de laatste tien jaar gemiddeld 10,0%. Dat wil zeggen dat op iedere $100 ingehouden winst gemiddeld $10 per jaar werd verdiend. De Prognoses van de Winst Per Aandeel voor de komende drie jaar vertalen zich in een REV van zo’n 13%. In de vijf jaar voorafgaand aan de crisis 2007/08 bedroeg de REV 18,7%.

Home Depot Koopt sinds jaar en dag aandelen in. De laatste tien jaar werd er aan dividend en inkoop aandelen in totaal $58,6 miljard besteed. Dit bedrag werd gefinancierd uit een toename van de rentedragende schulden en de winst. Per saldo resteerde van de winst voor autonome groei $2,3 miljard ofwel 3,8% (laatste 5 jaar $2,1 miljard ofwel 5,1%).

Omgekeerde verwatering

Door inkoop aandelen nam voor resterende aandeelhouders hun belang in Home Depot en in de resultaten met gemiddeld 4,9%, 4,4% en 4,5% gemiddeld per jaar toe over respectievelijk de laatste vijftien jaar, tien jaar en vijf jaar.

Uitgaande van een REV voor de komende jaren van 13%, autonome groei door winstinhouding van 5%, toename van het belang in Home Depot van resterende aandeelhouders van 4,5% per jaar en een discontovoet van 7% berekenen wij een waarde van Home Depot van $218 per aandeel.

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.