Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Digitale kansen voor chemische industrie

Het is de chemische sector het afgelopen decennium voor de wind gegaan en heeft het meer waarde gecreëerd voor aandeelhouders dan zijn toeleveranciers en afnemers. Dat wil weer niet zeggen dat individuele bedrijven op hun lauweren kunnen rusten. Onderzoek laat zien dat bijna 50% van de bedrijven die in de periode 2000 – 2004 tot de top behoorden, tien jaar later naar de middelmaat waren terug gezakt. Het is tijd voor de sector en voor het individuele bedrijf om de bestaande paden te verlaten. Bedrijven hebben het afgelopen decennium vooral geprofiteerd van de productiviteit, maar de mogelijkheden daartoe lijken conventioneel gesproken uitgeput.

De digitale wereld kan hier een handreiking bieden. Er zijn meer dan voldoende digitale ervaringen en mogelijkheden uit andere B2B sectoren voor handen, waardoor bijvoorbeeld marketing en sales de kosten voor dienstverlening omlaag kunnen brengen of waardoor de prijsstelling verbeterd kan worden. Op basis van bestaande ervaringen zal een juiste toepassing van reeds bestaande digitale mogelijkheden het Ebitda van de sector met $ 105 – $ 205 miljard doen toenemen. Uiteraard zullen de meer agressieve bedrijven de grootste verbetering laten zien.

De sector heeft een zekerheid die sommige andere B2B sectoren niet bezitten. Het is onmogelijk dat flexibele digitale sector op zijn kop kunnen zetten. De Chemie vraagt om hoge investeringen in fysieke assets en een uitvoerige regelgeving bepaalt het doen en laten in de productie en distributie van chemische goederen en diensten. Daarmee is de zogeheten entry barrierheel hoog. Wie echter geen beroep wil doen op de digitale mogelijkheden, loopt de kans op grote achterstand gezet te worden door bedrijven die wel van die mogelijkheden gebruik willen maken. Die mogelijkheden bestaan onder meer uit het ontwikkelen van digitale verkoopkanalen, het toepassen van data-analyse en het digitaliseren van end-to-end processen in de commercie. Het management moet echter wel bedenken dat de digitale transformatie meer is dan een puur ICT-project. Het is eerst en vooral een zakelijke aanpassing, dat vraagt om nieuwe vaardigheden, een nieuwe manier van denken en om nieuwe handvatten voor heel de organisatie.

Er zijn vier terreinen waarop digitale transformatie voor commerciële waardeverhoging kan zorgen.

Digitale transformatie kan voor nieuwe of extra groei zorgen. Dan moeten bedrijven wel bereid zijn om te bezien hoe digitalisering elk onderdeel van de waardeketen kan beïnvloeden en verbeteren. Dat vraagt om breed opgezette teams die de digitale mogelijkheden binnen de waardeketen in kaart brengen en hun bevindingen proberen om te zetten in nieuwe producten en diensten. De behoefte van de klant moet centraal staan bij het denken over die vernieuwingen. Hier kunnen ervaringen uit andere sectoren vaak richting gevend zijn.

Ervaringen in andere sectoren hebben ook geleerd dat bedrijven met zowel online als offline verkoopkanalen het veel beter doen dan bedrijven die met hun klanten op de klassieke manier communiceren. Natuurlijk stellen afnemers intensief persoonlijk contact op prijs als het gaat om totaal nieuwe producten of diensten. Maar de koper vindt persoonlijk contact veel minder waardevol als het gaat om producten of diensten die ze toch al op het schap hebben liggen. Een digitale benadering is dan veel meer op zijn plaats.

Het kon natuurlijk niet uitblijven. Het gebruik van Big data-analyse kan de kwaliteit van de managementbeslissingen verbeteren. Nog te vaak worden (commerciële) beslissingen genomen op basis van bestaande ervaringen en onderbuikgevoelens. Er is nog te weinig oog voor de mogelijkheden die al de metadata bieden die binnen het bedrijf rondzwerven. Inzet van data-analyse heeft bewijsbaar effect op de productiviteit van de afdeling verkoop, maar het kan ook de mogelijkheid verhogen om meer met prijzen te spelen waardoor marges omhoog kunnen. In de praktijk blijkt dat er binnen het management, maar bijvoorbeeld ook binnen de afdeling Verkoop, er veel bezwaren leven tegen deze benaderingswijze.

Een laatste terrein waar bedrijven dankzij digitalisering vooruitgang kunnen boeken is dat van het verbeteren van de klanttevredenheid. De sector kan hier gebruik maken van de kennis die bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon in dit opzicht heeft opgedaan. Dankzij digitale inzet kunnen bijvoorbeeld preventief aanbevelingen gedaan worden voor preventief onderhoud van apparatuur of het aanbieden van prijsvariaties bij het opbouwen van voorraden Ervaringen in de logistieke sector leren dat een hogere klantsatisfactie zich vertaalt in een sterke verlaging van de kosten voor selling,genera and adminstrative. Die daling kon wel oplopen tot 60%.

Ook de chemische sector ontkomt niet aan digitale transformatie. Zoveel is al wel duidelijk. Er is, zoals hierboven staat beschreven een wereld te winnen als het gaat om het verbeteren van de resultaten van de afdeling marketing en sales. Het is eveneens ook duidelijk dat het succes van de digitale transformatie vooral afhangt van de kwaliteit van het zittend (top)management. Dat is niet altijd een geruststellende gedachte!

ER Capital heeft de sector een neutraal gewicht gegeven vanwege met name de toepassing van kennis in de nieuwe generatie producten. Onze favorieten binnen de sector zijn Akzo Nobel, Corning, Air Liquide en BASF.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *