Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Danone: eten of gegeten worden

Groupe Danone is een internationaal voedselproducerend bedrijf, gevestigd in Frankrijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in zuivelproducten, en is vooral bekend door haar yoghurt. Danone werd opgericht in 1919 door Isaac Carasso in Barcelona (Catalonië, Spanje) als een klein yoghurt producerend bedrijf. Yoghurt was op dat moment een niet erg bekend product uit de Balkan. Hij noemde het bedrijf naar zijn zoon Daniel. Tien jaar later was de eerste Franse fabriek gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde het bedrijf tijdelijk naar New York, maar keerde in 1958 terug naar Parijs, waar zijn hoofdkwartier nog altijd is gelegen. Danone voert de volgende merken: Actimel, Activia, Aqua, Badoit, Danone, Danoontje, Evian, Font Vella, HP Saus, Lanjarón, Naya, Nutricia, Villa del Sur, Villa Vicencio, Volvic.
In 2013 zag Danone zijn omzet met 4,8% groeien ten opzichte van 2014 en uitkomen op een bedrag van € 21,298 miljard. De winst daalde echter met 4,5% en kwam uit op $ 1,636 miljard. De bijbehorende winst per aandeel daalde met 2,2% naar € 2,78. Het dividend tenslotte bleef stabiel op € 1,45. Dat vertegenwoordigt een rendement van 2,6%. De marktkapitalisatie bedroeg ultimo 2013 € 33,015 miljard.

Problemen

Als we de statistieken mogen geloven, dan heeft het aandeel Danone beleggers in de afgelopen jaren weinig vreugde bezorgd. Volgens een artikel in the Financial Times van februari 2014 zou Danone in 2013 zijn aandeelhouders een rendement opgeleverd hebben van 1%. Daarmee was het bedrijf een achterblijver in de Bloomberg European Consumer Product Index. Die had in het genoemde jaar een rendement opgeleverd van wel 16%. Die geringe stijging was trouwens niet eens te danken aan Danone zelf, maar aan de dreigende komst van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Die had sinds 2012 een belang van 1% in Danone.

2

Figuur 1 Europa is zwak

De cijfers over 2013 waren dan ook niet echt inspirerend, met een beperkte groei van de omzet en een daling van de operationele marge van 14,2% naar 13,9%. De daling van de marge was vooral toe te schrijven aan de moeizame gang van zaken in de thuismarkten van de eurozone. Het beleid van krimp en krapte zorgt voor een inzakkende koopkracht en daarmee een afnemende bereidheid om zuivelproducten van Danone aan te schaffen. De afnemende consumentenbelangstelling viel samen met een sterke prijsstijging van het basisproduct van alle zuivelproducten, de melk. De koperstaking leidde tot omzetdaling van 2,4% in Europa en een marge daling van maar liefst 10%. Zuivel is belangrijk voor Danone. Het verschaft ongeveer 60% van de omzet van het bedrijf.
De marges ondervonden overigens geen nadeel van het vermeende schandaal rondom de babyvoeding van Danone (Nutricia). In augustus beschuldigde Fonterra uit Nieuw Zeeland Danone ervan te rommelen met de babyvoeding. Dat leidde tot een instorten van de vraag naar babyvoeding van Danone in veelbelovende markten als China. De beschuldiging bleek achteraf vals te zijn. Het kwaad is echter al geschied en Danone ziet zich komende jaren voor de opgave geplaatst het verloren marktaandeel terug te winnen.

3

Figuur 2 Geschatte gevolgen van de Fonterra klacht

In februari keek het management van Danone met niet al te veel optimisme naar de mogelijkheden van 2014. De organische groei zou met 4,5% – 5,5% niet veel hoger uitkomen dan in 2013. De marges zouden nagenoeg gelijk blijven. Het bedrijf was bovendien van plan om de kosten met € 200 miljoen te verlagen. Die kostenbesparingen zouden vooral in Europa ingeboekt worden om zo sterker in de concurrentieslag te staan.

Hopen op herstel

Of Danone de doelstellingen in 2014 kan waarmaken, hangt mede af van het succes van het opnieuw opbouwen van marktaandeel in China en de rest van Azië. Afgaande op de resultaten over het eerste halfjaar, zal het moeilijk worden voor Danone om de doelstellingen voor 2014 te halen. De omzet steeg met een bescheiden 2,2%, terwijl het operationeel resultaat met 10% kelderde. De operationele marge verslechterde verder en kwam uit op 11,27% tegen 13,3% over de eerste helft van 2013.

4

Figuur 3 Matige resultaten in 1HY2014

Opnieuw waren Zuivel en Babyvoeding de zwak presterende onderdelen. Bij Zuivel steeg de omzet een bescheiden 3,1%. Dat was het resultaat van een prijsverhoging van 8,8% en een volumedaling van 5,7%. Danone zag zich tot die forse prijsverhoging gedwongen, omdat de prijs voor de belangrijke grondstof melk over de eerste helft van 2014 met maar liefst 18% gestegen was. De prestaties van de divisie Babyvoeding waren evenmin om over naar huis te schrijven met een omzetdaling van 8,4%. Dit slechte resultaat was vooral te wijten aan het wegvallen van een groot deel van de markt in Azië, met name in China. Volgens het management is hier enig optimisme op zijn plaats. Volgens CFO Pierre-André Terisse zullen verkopen aan het einde van 2014 op ongeveer 70% van het niveau van voor de crisis uitkomen. Waar dit optimisme op gebaseerd is, blijft onduidelijk.

Strategie

Hoewel de cijfers over het eerste halfjaar zwakker dan verwacht waren, blijft het management van Danone bij monde van CEO Franck Riboud volhouden dat de doelstellingen voor 2014 gehandhaafd blijven. Toch groeit zowel bij de buitenwacht als binnen Danone zelf de onzekerheid over de nabije toekomst. In juni van dit jaar is er intern een memo opgesteld, Danone 2020, waarin vooral gesproken wordt over stroomlijning van de organisatie, een verbetering van de besluitvorming en een verlaging van het kostenniveau met als uiteindelijk doel de concurrentiekracht te verhogen.
Een onderdeel van het verhogen van de concurrentiekracht kan het doen van acquisities zijn. Ook hierover wordt in het intern memo gehint. Om te kunnen acquireren, zal Danone echter eerst moeten verkopen en daarom staat het kleinste onderdeel van Danone, Medical Nutrition, in de etalage. Dat onderdeel had in de eerste helft van 2014 een omzet van € 682 miljoen. Dat was ruim 6% meer dan in de eerste helft van 2013.
De verwachte opbrengst van Medical Nutrition schommelt rond € 3 miljard. Als de verkoop van Medical een feit wordt, dan zal de oorlogskas van Danone meer dan € 7 miljard groot zijn. De vraag is nu wat Danone moet acquireren. Geruchten willen, dat Danone zijn pijlen gericht heeft op Mead Johnson Nutrition Co, een bedrijf gespecialiseerd in babyvoeding en met een omzet van € 19 miljard. Het voordeel van een overname van Mead zou zijn, dat Danone dan in een klap even groot is in babyvoeding als het Zwitserse Nestlé, dat ongeveer een marktaandeel heeft van 23% tegen Danone 13%. Analisten wijzen er echter op, dat Mead opereert in een volwassen markt met beperkte groeikansen. Zij zouden liever zien, dat Danone acquisities zou plegen in Azië en met name in China om zo versneld marktaandeel te winnen in een markt die komende jaren nog hard groeit. Namen die vallen, zijn Yakult Honsha en China Mengniu Dairy Co. In beide bedrijven heeft Danone nu al een belang. Mengniu heeft een belang van 21% op de Chinese zuivelmarkt tegenover Danone slechts 0,4%. De Chinese markt zal volgens insiders de komende jaren nog met 40% groeien. Daar komt nog bij, dat Mead verhoudingsgewijs aan de prijs is met een multipel van 18X de operationele winst!
Een grote overname vraagt bovendien veel aandacht van het management, aandacht die nu meer dan nodig is om orde op zaken te stellen in Europa.

5

Figuur 4 Medical Nutrition groeit gestaag

Vriend en vijand zijn het er overigens over eens, dat Danone wel stappen moet ondernemen. Zo niet, dan is het gevaar levensgroot, dat het bedrijf zelf overgenomen gaat worden. Danone is een relatief kleine speler vergeleken met bijvoorbeeld het Zwitserse Nestlé, dat over 2013 een omzet noteerde van CHF 92,2 miljard tegen € 21 miljard voor Danone.
Een overname zal nu op minder verzet stuiten dan in 2005, toen Pepsico probeerde Danone over te nemen. Dat stuitte op verzet van de Franse overheid. De recente overname van Alstom door General Electric wijst erop, dat het klimaat voor overnames gewijzigd is.

Wie Danone vergelijkt met grote concurrenten als vooral Nestlé en in mindere mate Unilever, moet tot de conclusie komen dat de Fransen niet echt uitblinken in een slagvaardige en uitgekiende strategie. Het lijkt erop alsof het management achter de feiten aanhobbelt. Daar staat tegenover, dat de belegger nagenoeg evenveel betaalt voor een aandeel Danone als voor het groeiaandeel Nestlé. De 2014 K/W voor Danone bedraagt 19,9X en voor Nestlé 20,8X. Wie in deze markt wil beleggen, kan dan ook beter voor Nestlé kiezen en niet voor Danone. Het enige aantrekkelijke is, dat Danone een herstructureringsverhaal is met wellicht een overname in het verschiet. Vooral dat laatste kan de koers een impuls geven!

6
Figuur 5 Kerncijfers Danone

Advies: Houden
Koers: € 52,91

Conclusie

  • Danone heeft een weinig succesvolle groeistrategie
  • Er moet fors geherstructureerd worden
  • Er moet geacquireerd worden om de groei te herstellen
  • Zonder acquisities kan Danone zelf overgenomen worden
  • Kopen tot € 50; houden tot € 60

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *