Concurrerend Zwitserland

De Europese schuldencrisis begint wereldwijde gevolgen te krijgen. Ook landen als Zwitserland en Zweden, die hun zaakjes intern op orde hebben, merken dat in toenemende mate. De Zwitserse beurs geeft vooralsnog geen krimp. Syngenta is een van de uitblinkers dit jaar.

De problemen in de eurozone leidden al enkele jaren tot een kapitaalvlucht naar veilige havens. De Zwitserse frank is zo’n toevluchtsoord. Ondanks interventies van de centrale bank, de SNB, bleef de koers van de frank stijgen tot bijna pariteit met de euro. De Zwitserse exportindustrie klaagde steen en been. In de herfst vorig jaar nam de SNB de uitzonderlijke stap aan te kondigen dat een EUR/CHF koers onder de 1,20 niet zou worden getolereerd. De bank zou deze koers afdwingen en zo nodig ongelimiteerd franken uitgeven om euro’s aan te kopen: zie grafiek,

Grafiek: Zwitserse franken per euro. Bron: VWD

De maatregel had succes: de EUR/CHF-koers steeg à la minute naar 1,20 en houdt sindsdien stand op of boven die koers. De export industrie was voorlopig geholpen.
Door de actie van de centrale bank is haar balans enorm opgeblazen en critici van het beleid wijzen op het inflatiegevaar. Maar net als in de V.S. en de eurozone zijn de conjuncturele omstandigheden niet zodanig dat die inflatie zich al manifesteert. Dit jaar is er zelfs sprake van deflatie.

Tabel: Consumentenprijsinflatie Zwitserland

2011 2012 2013
0,2% -0,5% 0,5%

Het beleid heeft wel als gevolg dat de SNB inmiddels miljarden verliezen maakt. De Zwitserse cantons zijn aandeelhouders van de centrale bank en krijgen elk jaar dividend van SNB. Die uitkering is voor hen een belangrijke inkomstenbron, die nu is opgedroogd. Het alternatief om de koers weer vrij te laten, zou echter tot fors banenverlies leiden.

Ondanks de koersstabilisatie blijft de frank “te duur”. Een voorbeeld waaruit dit blijkt zijn de vele inwoners van Genève die hun boodschappen over de grens in Frankrijk doen. Twee-derde van de Zwitserse export gaat naar Europa: grafiek

Grafiek: Bestemming Zwitserse export. Bron: UBS

De lage groei in 2012 of zelfs recessie in de eurozone komt hard aan in het Alpenland. Ook de snelle groei van de export naar de opkomende markten kan dit niet compenseren. Slechts een klein plusje voor de economische groei mag dit jaar worden verwacht. De BBP-groei in het tweede kwartaal was met -0,1% negatief.

Vooral om de kapitaaltoestroom tegen te gaan wordt de rente door de SNB bewust laag gehouden. Mede hierdoor behoren de kapitaalmarktrentes tot de laagste in Europa, zelfs lager dan in Duitsland: zie grafiek.

Grafiek: Kapitaalmarktrente Duitsland en Zwitserland. Bron: VWD

Een groot probleem vormt de aanval op het Zwitserse bankwezen. Het bankgeheim erodeert onder Amerikaanse en Europese druk. Zwitserse banken verzoeken massaal hun Amerikaanse klanten hun heil elders te zoeken en de aantrekkelijkheid van het land voor zwartspaarders uit Duitsland en andere Europese landen wordt steeds kleiner. Naar verwachting zullen er in korte tijd 50.000 banen bij de Zwitserse banken verdwijnen en het einde is nog niet in zicht.

Maar toch .. Zwitserland weet zich telkens te vernieuwen. Volgens de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum staat het land sinds 2009 nr. 1 op de wereldranglijst. Het wordt geroemd om zijn economische sterkte, efficiënte arbeidsmarkt, sterke innovatiekracht en veel meer.

De Zwitserse beurs heeft daarvan weten te profiteren. De SMI (total return) heeft de afgelopen vijf jaar nauwelijks ondergedaan voor de uitblinker in Europa, de Duitse DAX: grafiek.

Grafiek: Duitse beurs (DAX) en Zwitserse (SMI Total Return); 5-10-2007 = 100 Bron: VWD

Naast cyclischer bedrijven als Clariant, Holcim en ABB kent de Zwitserse beurs een paar absolute wereldspelers zoals de farmaceuten Roche en Novartis , de luxe goederen producent Richemont en natuurlijk Nestlé. Één van de succesvolste namen dit jaar is Syngenta dat sinds 1 januari 27% in koers steeg: zie grafiek (D = dividenduitkering).

Grafiek: Koersontwikkeling Syngenta Bron: VWD

Syngenta is een mondiale speler in de agribusiness met twee belangrijke divisies, Gewasbescherming (herbiciden, bestrijdingsmiddelen en insecticiden) en Zaden. Het bedrijf heeft 26.000 mensen in dienst in 90 verschillende landen. De omzet bedroeg in 2011 $ 13,3 mrd en de winst $ 2mrd. De vooruitzichten zijn voor een stabiele groei van de omzet van 8% p.j. de komende jaren.

Met een verwachte verdere toename van de wereldbevolking van 7 naar 9 miljard monden en de noodzaak deze te voeden, blijven de producten en diensten van Syngenta gevraagd. Speciale omstandigheden, bijvoorbeeld de droogte in de V.S., kunnen tijdelijk de omzet beïnvloeden.

Het aandeel Syngenta heeft een dividendrendement van 2,3% en is in vergelijking met de peers Bayer, Monsanto en Dupont niet te hoog geprijsd. Qua duurzaamheid scoort Syngenta bovengemiddeld.
In een recent researchrapport is Morgan Stanley voorzichtiger. Deze zakenbank vindt dat de huidige koers te weinig rekening wordt gehouden met de groeiende concurrentie.
Los van de huidige koers is Syngenta een van de beste ondernemingen in de sector, die de moeite waard is te blijven volgen.

Franke J. Burink
Castanje Vermogensbeheer
www.castanje.nl

Auteur heeft privé geen positie in de het artikel genoemde fondsen. Klanten van Castanje Vermogensbeheer en Finaltrust Vermogensbeheer hebben verschillende van genoemde fondsen in portefeuille in portefeuille, waaronder Nestlé, Syngenta en Bayer. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.