Chipsector: vooruitzicht voor de lange termijn

De Amerikaanse semiconductor-aandelen zijn achter gebleven bij de grote tech-rally vanaf het dieptepunt in juni en behoren nu bij de slechtst presterende sectoren van dit jaar (zie grafiek 1). Nvidia was recentelijk de laatste in een rij van winstwaarschuwingen. De sector heeft te maken met een afnemende vraag en toenemende voorraden. Geopolitieke spanningen rondom Taiwan, de thuishaven van wereldwijde marktleider TSMC, helpen ook niet mee. Hoewel een overheidsinvestering van $53 miljard onder de nieuwe Amerikaanse CHIPS wetgeving als positief gezien kan worden, nemen daardoor ook de zorgen van ‘overinvestering’ toe. Verwachtingen worden bijgesteld, echter wordt de sector minder cyclisch en steeds belangrijker voor de wereldeconomie als geheel.

Lagere groei
De $630 miljard omzet die er dit jaar werd gerealiseerd in de wereldwijde semiconductor-industrie ligt ongeveer de helft lager dan die in het topjaar 2021. Voor 2023 wordt weer een lagere groei verwacht. Het is niet zo gek dat de getallen afnemen. Een groot deel van de chips wordt nog steeds gebruikt voor consumentenelektronica: computers (31%), smartphones (31%), auto’s (12%) en video games (12%). Slechts 12% van alle chips komt op dit moment terecht bij de industrie. Azië (zonder Japan) domineert de vraag naar chips (zo’n 60% van het totaal), maar een groot deel daarvan wordt als onderdeel herverpakt en vervolgens geëxporteerd.

Pluspunten
Toch wordt de sector langzaam maar zeker minder cyclisch. Kapitaalinvesteringen nemen toe en worden steeds meer complex (“het is geen rocket science, het is nog ingewikkelder!”). Daardoor wordt de drempel voor nieuwe toetreders in de markt steeds groter. Chips zijn als onderdeel niet meer weg te denken uit de moderne, digitale economie, en worden inmiddels gezien als essentiële grondstof (“chips zijn de nieuwe olie”). De verwachtingen van beleggers worden steeds realistischer. Waarderingen van aandelen kennen een lagere premie ten opzichte van bijvoorbeeld de bredere S&P 500 index, omdat de verwachte winsten naar beneden zijn bijgesteld.

Nederlandse chippers
Kijken we naar de Nederlandse chippers ASML, ASMI en Besi dan zien we dat de koersontwikkeling steeds meer uiteen loopt. Een verklaring kan zijn de plek die de bedrijven innemen in de productieketen. ASML en ASMI zitten meer voorin: zij maken machines, die veel gevraagd worden voor de tientallen nieuwe chipsfabrieken die wereldwijd in de planning zitten. Besi zit meer achterin de keten, bij de herverpakking van chips na productie. Die activiteit is op korte termijn gevoeliger voor vraaguitval in de economische cyclus, zoals boven beschreven.

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.