Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

BP is Deepwater nog niet te boven

BP (vroeger British Petroleum en BP Amoco) is een aardoliebedrijf met een hoofdkantoor in Londen. Het is samen met Shell, ExxonMobil en Total één van de vier belangrijkste oliemaatschappijen van de wereld. In december 1998, fuseerde BP met American Oil Company (Amoco), waardoor “BP Amoco” ontstond. Na een jaar echter werd de naam weer gewijzigd in “BP”, waarbij de afkorting niet meer voor British Petroleum staat. Het bedrijf BP begon in mei 1901, toen William Knox D’Arcy toestemming kreeg van de sjah van Perzië om naar oliebronnen van het land te zoeken en deze te exploiteren. Deze oliebronnen werden gevonden in 1908. Deze waren de eerst aanzienlijke commerciële vondsten in het Midden-Oosten. BP houdt zich bezig met het opsporen en produceren van olie en gas, raffinage van ruwe olie, verkoop, distributie en marketing van olieproducten en transport. Een speerpunt van BP, waar de investeringen zijn verdubbeld, is de alternatieve energie. Daarbij moeten we denken aan zonne- en windenergie en stroom die wordt opgewekt met waterstof. BP heeft locaties in Europa, Noord en Zuid Amerika, Azië, Australië en Afrika.

In april 2010 liep het imago van BP grote schade op door het zogeheten Deepwater Horizon schandaal. Door nalatigheid van het bedrijf stroomden miljoenen liters olie de Golf van Mexico in. Sindsdien is het bedrijf nog voortdurend verwikkeld in talloze juridische gevechten met Amerikaanse overheden, bedrijven en burgers over financiële claims die vele miljarden dollars belopen.

Deepwater Horizon meer dan alleen imagoschade
Deepwater Horizon meer dan alleen imagoschade

Figuur 1 Deepwater Horizon: meer dan alleen imagoschade

In het jaar 2012, twee jaar na de ramp, boekte BP een omzet van $ 388,3 miljard. De winst voor de aandeelhouder bedroeg $ 11,6 miljard. Dat was een daling met maar liefst 55% ten opzichte van een jaar eerder. De winst per aandeel kwam voor aandeelhouders uit op $ 0,61 per aandeel.

Op het moment van schrijven bedraagt de marktkapitalisatie $ 151,4 miljard.

Trends in 2014

De Europese oliemaatschappijen hebben het al jaren moeilijk. Daar zijn goede redenen voor aan te wijzen. De maatschappijen hebben al tenminste vijf jaar op rij zwaar geïnvesteerd, maar die financiële inspanningen hebben zich niet vertaald in een hogere productie noch in een betere cashflow. Dat verklaart alweer het achterblijven van de koersontwikkeling. Volgens Barclays is de sector maar liefst 25% achter gebleven bij de bredere Europese markt.

Het is echter zeer wel mogelijk, dat 2014 het jaar van ommekeer wordt. Het ziet er naar uit, dat de sector eindelijk in staat zal zijn aan de eigen productieverwachtingen te voldoen. Dat zal weer een positieve impuls geven aan de verbetering van de vrije kasstromen. Het zou positief voor de sector zijn, indien de komende jaren de prijs voor een vat Brentolie boven $ 100 blijft. Het OPECkartel zit momenteel aan zijn productieplafond en Non-OPEC is amper of niet in staat eventuele tekorten op te vangen.

Na jaren van daling is er in 2014 weer productiegroei
Na jaren van daling is er in 2014 weer productiegroei

Figuur 2 Na jaren van daling is er in 2014 weer productiegroei

In de periode 2011 – 2013 zagen de oliemaatschappijen hun productie drie jaar op rij dalen. Het huidige jaar 2014 wordt een jaar van productiestijging. Volgens Barclays zal de groei 1% bedragen. Die had hoger kunnen liggen, als Libië en Nigeria niet tot politieke wanorde waren vervallen. Dit zou het eerste bewijs zijn, dat de investeringen van de afgelopen periode inderdaad gaan renderen.

De hogere productie moet uitmonden in zeer gezonde kasstromen bij het huidige gezonde prijsniveau. Die kasstromen kunnen dit jaar de investeringen overtreffen, waardoor er weer sprake is van mooie vrije kastromen. Beleggers kunnen hier profijt van trekken in de vorm van verbeterde dividenduitkeringen. Traditiegetrouw keren de Europese oliemaatschappijen verhoudingsgewijs meer cashdividend uit dan hun Amerikaanse tegenvoeters. Die kiezen eerder voor terugkoop eigen aandelen. Het gemiddeld rendement voor de Europese sector bedraagt 5%.

Europa kiest voor dividend
Europa kiest voor dividend

Figuur 3 Europa kiest voor dividend

Problemen blijven voor BP in 2014

Natuurlijk zijn er uitzonderingen te noemen op deze positieve trend in 2014. Een ervan is BP. Het bedrijf kampt nog steeds met de nasleep van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Het bedrijf heeft in de VS nog steeds te kampen met een onafzienbare reeks rechtszaken, financiële claims en mogelijke boetes. Voorlopig staat nog een bedrag van $ 9,2 miljard open. Nog onlangs, aan het einde van 2013, kreeg BP in dit opzicht nog een forse tegenvaller te verwerken.

Aan het begin van december oordeelde een rechtbank, dat BP slechts een vergoeding aan bedrijven hoefde te betalen, die in staat waren aan te tonen dat ze daadwerkelijk schade had geleden van de olieramp. Die uitspraak zou BP in staat hebben gesteld het uitkeren van schadevergoedingen eindeloos te traineren door iedere claim apart onder de loep te nemen. De vreugde is echter van korte duur geweest.

Aan het einde van de maand verwierp een andere rechtbank deze uitspraak en draaide de klok terug voor de Britten. Het bedrijf moest zijn eerdere toezegging gestand doen. BP zou elke claim van schade door de olieramp, als verliezen een bepaald patroon zouden vertonen, vergoeden.

Maar ook los van de financiële claims en rechtszaken wacht BP waarschijnlijk een spannend 2014. Het is denkbaar, dat het bedrijf in dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een omzetgroei noteert. Maar dan moeten de vijf upstream projecten die op stapel staan ook daadwerkelijk gaan leveren. Bovendien zou het prettig zijn, als de winstgevendheid van de downstream activiteiten zou verbeteren. Die daalde in het derde kwartaal van 2013 van $ 3,4 miljard tot beneden $ 1 miljard. Verbetering van de resultaten zowel upstream als downstream is noodzakelijk om de beoogde kasstromen voor 2014 ter waarde van $ 30 – $31 miljard te bewerkstelligen. Die doelstelling lijkt zeker haalbaar, omdat BP over de eerste 9 maanden van 2013 meer dan $ 23 miljard aan kasstromen noteerde. Het management heeft bovendien toegezegd, dat de investeringen in dit jaar blijven op het niveau van 2013 en een bedrag $ 24 – $ 25 miljard. Voor de komende jaren, tot 2020, zal het waarschijnlijk op dit niveau blijven. Dat impliceert gezonde vrije kasstromen in bijvoorbeeld 2014 van misschien wel $ 7 miljard. Een deel daarvan zal ongetwijfeld uitgekeerd worden in de vorm van dividenden.

 

Aantrekkelijk dividendrendement in de sector
Aantrekkelijk dividendrendement in de sector

Figuur 4 Aantrekkelijk dividendrendement in de sector

Dat is trouwens niet het enige hoopgevende. De resultaten over het derde kwartaal 2013 waren minder slecht dan verwacht. De winst daalde, dat was ingecalculeerd, maar uiteindelijk bedroeg de gecorrigeerde winst $ 3,7 miljard in plaats van $ 3,4 miljard. Gecorrigeerd voor desinvesteringen bedroeg de volumegroei 3,4%. Per dag werden 3,17 miljoen vaten geproduceerd. Daarmee lijkt weer een stap gezet op weg naar herstel van het toegetakelde BP. In de nasleep van 2010 heeft het bedrijf desinvesteringen gepleegd ter waarde van $ 60 miljard om alle rechtszaken en daarmee samenhangende boetes te betalen. Zoals gezegd, staat er nu nog een rekening open van tenminste $ 9,2 miljard. Tot nu toe heeft BP bijna $ 20 miljard uitgekeerd en heeft het een bedrag van $ 42, 5 miljard gereserveerd voor claims van bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid. Momenteel bakkeleien beide partijen over een claim van ruim $ 17 miljard. Het is onwaarschijnlijk, dat het hierbij blijft.

Het proces van desinvesteringen is nog niet ten einde. Het zittend management heeft aangekondigd nogmaals voor een bedrag van $ 10 miljard te gaan desinvesteren. Dat proces moet eind 2015 beëindigd zijn. BP zal het bedrag niet gebruiken om nieuwe of nog resterende claims te voldoen, maar het bedrag is bestemd voor de aandeelhouder. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zal het bedrag grotendeels opgaan aan terugkoop eigen aandelen. Op die manier hoopt het management de koers te stutten van het aandeel, dat nog steeds ver verwijderd is van het pre-crisisniveau. Er loopt trouwens al een programma voor terugkoop ter waarde van $ 8 miljard.

Er is nog een lange weg te gaan
Er is nog een lange weg te gaan

Figuur 5 Er is nog een lange weg te gaan

2014 kan dus het jaar van de ommekeer worden, waarbij het bedrijf duidelijk oog heeft voor de belangen van de aandeelhouder. Echter, zoals hier boven al staat vermeld, doet de concurrentie hetzelfde na zovele magere jaren. Dat is niets bijzonders. Waar BP zich wel onderscheidt, zijn uiteraard de blijvende financiële problemen in de VS. Niemand heeft er echt zicht op hoe deze Deepwater Horizon affaire gaat eindigen. Daar komt nog bij, dat het management al dan niet opzettelijk vaag is over de periode na 2014. Dat is en blijft een duidelijk minpunt. Het advies is dus verkopen. Wij denken, dat het verdedigbaar is om het aandeel BP deel te maken van een gespreide portefeuille olie, waar ook Total, Shell, ENI en Repsol deel van uitmaken. Ieder bedrijf kampt met eigen specifieke problemen. Tezamen zien ze echter de kasstromen weer toenemen, wat zich vertaalt in mooie dividendrendementen en stijgende aandelenkoersen. Ongetwijfeld zal ook BP hiervan profiteren.

Kerncijfers BP
Kerncijfers BP

Figuur 6 Kerncijfers BP

Advies: Houden
Koers: dd. 24-12-2013 $ 48,20

Conclusie
– Goede Cashflow -> goed dividendrendement met groei
– Problemen Deepwater nog steeds groot (circa 10% marktkapitalisatie) echter onder controle en zullen de continuiteit van het bedrijf niet in gevaar brengen.
– Past in een gespreide olieportefeuille samen met Shell, Total, ENI en Repsol.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *