Boskalis is een mooi aandeel

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, Inland infra, en offshore energy. Via SMIT is het bedrijf actief in sleepdiensten en scheepsbergingen. Boskalis levert wereldwijd innovatieve totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Het bedrijf concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven.

foto 1

Boskalis heeft 11.000 medewerkers, inclusief het aandeel in partnerbedrijven. Zij is actief in circa 75 landen, verspreid over zes werelddelen. De veelzijdige vloot bestaat uit meer dan 1.000 schepen en werktuigen.

foto 2

Over 2013 behaalde Boskalis een omzet van € 3,5 miljard. Dat betekende een winststijging van 15% ten opzichte van 2012. Ook de winst maakte een sprong en steeg met maar liefst 47%. De winstgroei werd enigszins vertekend door eenmalige baten ter waarde van € 97 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op € 3,09, een stijging van 31%. De achterblijvende groei van de winst per aandeel was te wijten aan de groei van het aantal uitstaande aandelen met 12,1%. Het dividend per aandeel bleef stabiel op € 1,24, wat een rendement impliceert van 3,2%. Het is de bedoeling dat dit rendement de komende jaren opgetild wordt naar 4% en hoger. De marktkapitalisatie bedroeg aan het einde van 2013 € 4,619 miljard.

Strategie

De mooie resultaten over 2013 komen op het conto van slechts een divisie en wel Offshore Energy. In die divisie steeg de omzet met maar liefst 125% en het operationele resultaat steeg zelfs met 150%. Zonder de explosie bij Offshore Energy zou Boskalis over 2013 een vlak resultaat gescoord hebben.

foto 3

Figuur 1 Bijdrage per divisie aan de omzet

De sterke prestatie bij Offshore Energy is niet los te zien van de strategische keuzes, die het bedrijf in de persoon van topman Peter Berdowski sinds 2009 genomen heeft. In dat jaar nam Boskalis het slepersbedrijf Smit Internationale over. Daarna volgde MNO Vervat, een bedrijf gespecialiseerd in infrastructuur. In het eerste kwartaal van 2013 werd na lang touwtrekken het Bredaas bedrijf Dockwise overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verslepen van zwaar zeetransport, bijvoorbeeld olieplatforms. Dockwise heeft wereldwijd een zeer dominante marktpositie in dit segment van maritieme dienstverlening.

Door al deze overnames is het aandeel in de omzet van de oorspronkelijke kernactiviteit van Boskalis, het baggeren, teruggebracht naar ongeveer een derde van de totale omzet. Dat is dan ook precies de bedoeling. Boskalis wil minder afhankelijk zijn van Baggeren, omdat in deze tak van sport de concurrentie groot is. Dat is zeker het geval in Europa en dat is een belangrijke thuismarkt voor Boskalis.

Door de diverse overnames is het bedrijf een complete aanbieder van maritieme diensten. Het is een one-stop-shop bedrijf geworden, waar een opdrachtgever terecht kan voor alles wat er maritiem gewenst en noodzakelijk is.

Outlook

Met het binnenhalen van Dockwise geeft Boskalis ook te kennen, dat Offshore Energy de komende jaren speerpunt van de bedrijfsactiviteiten wordt. Er wordt dan ook fors geïnvesteerd in deze divisie. Tot 2016 gaat het om een bedrag van € 800 miljoen. Voor 2014 is alvast een bedrag gereserveerd van € 300 miljoen. Dat is overigens geen schokkende verhoging van het investeringsniveau.

De invloed van Dockwise liet zich ook in cijfers over het eerste halfjaar van 2014 gelden, al was het maar omdat Dockwise nu twee kwartalen meetelde en in 2013 maar een kwartaal.

foto 4

Figuur 2 Dockwise weegt zwaar mee in Offshore Energy

De winst verdubbelde naar een bedrag van € 253 miljoen, maar evenals in 2013 was er sprake van enkele eenmalige baten. Om zijn schuldenlast te verminderen is Boskalis in 2013 al gestart met een beperkt proces van desinvesteringen. Dat is in zoverre succesvol, dat de schuldenlast alweer aan het teruglopen is en de solvabiliteit verbetert.

Over de tweede helft van 2014 is Boskalis terughoudend. Bij de baggerdivisie zal het allemaal minder onstuimig zijn dan in de eerste helft en hetzelfde geldt voor Offshore Energy. Bij deze divisie zullen er minder of geen zogeheten annulerings- of vertragingsvergoedingen binnen komen. Wel is het bedrijf er zeker van, dat de winst over 2014 hoger zal uitkomen dan die in 2013 (€ 366 miljoen).

De voorzichtigheid van het management is wel te begrijpen. De ontwikkeling van de wereldeconomie laat nog steeds te wensen over. Dat betekent, dat projecten relatief schaars zijn en blijven. Er zijn nog andere factoren, die tot enige terughoudendheid manen. De olie- en gasindustrie is druk doende het hele hoge investeringsniveau terug te brengen. Daar zal Boskalis vroeger of later last van krijgen. Dat neemt niet weg, dat de vraag naar conventionele energie nog lang zal blijven groeien. Het zoeken ernaar vindt plaats in steeds onherbergzamer gebied. Dat betekent, dat op termijn investeringen weer zullen moeten aantrekken. Daar zal Boskalis/Dockwise dan weer van profiteren.

Zeker op termijn is Boskalis een mooi aandeel. Het is bovendien niet duur. In 2013 bedroeg de koers-winstverhouding 12,4X. De verwachte k/w voor 2014 zal waarschijnlijk in de buurt van 10X liggen. Dat is niet veel, zeker niet als je bedenkt dat het dividendrendement gaat stijgen naar 4% en meer.

foto 5

Advies: Kopen
Koers: € 41,99

Conclusie

Aantrekkelijke koerswinst verhouding ( circa 10, 2014 )
Goed dividendrendement (3,5%),  met verwachte groei
Strategisch goed gepositioneerd
Kopen tot € 47,5 verkopen boven de € 52

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.