Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Kan Big Farma de draai maken?

Geen enkele sector van de economie ontkomt aan de digitale revolutie. Dat geldt ook voor de sector farmacie. In 2013 bedroegen de investeringen in digital health $ 2,9 miljard, een jaar later was dit bedrag al opgelopen naar $ 6,5 miljard. Digital health is daarmee een onomkeerbaar proces geworden dat eerder versnelt dan vertraagt. Farmaceutische bedrijven die in deze digitale revolutie willen overleven, zullen hun bedrijfsstructuur, maar ook hun bedrijfsfilosofie moeten aanpassen.

Die aanpassing is des te harder nodig, omdat de digitale revolutie niet alleen de farmaceutische industrie treft, maar ook alle stakeholders. Zo is de rol van de consument aan het veranderen. Die is niet langer die van de passieve ontvanger van medicijnen en behandelingen. Dankzij de technologische vooruitgang zijn consumenten in staat een veel actievere rol te spelen. Ze raken steeds beter geïnformeerd over hun eigen gezondheid en zullen steeds vaker met eigen gefundeerde suggesties voor de gewenste behandeling komen. Farmaceutische bedrijven zullen moeten inspelen op deze veranderende opstelling van de consument/patiënt. Een veranderende opstelling van de consument/patiënt vraagt om een veranderende rol van de arts. Een meer zelfbewuste gezondheidsconsument vraagt om een arts die meer tijd besteedt aan zijn patiënt en minder aan het maken van diagnoses. Tegelijkertijd groeit de hoeveelheid data die hij/zij op zijn bureau krijgt. De verwachting is, dat bijvoorbeeld de zogeheten wearable devices artsen de komende jaren op een constante stroom van serieuze data gaan vergasten. Die datastroom kan naar the Cloud, waar allerlei stakeholders, zoals de patiënt zelf, maar ook bijvoorbeeld zorgaanbieders ze kunnen inzien en analyseren.

De boodschap voor de farmaceuten is dat door de digitalisering data niet langer hun exclusief terrein zijn. De grenzen tussen traditionele partijen in de gezondheidszorg gaan vervagen. Verzekeraars en zorgaanbieders krijgen steeds vaker en steeds meer de bestoking over data, die ze zelf kunnen gaan analyseren en testen. In deze veranderende omstandigheden zouden farmaceutische bedrijven er goed aan doen om eigen data te delen. Doen ze dat niet, dan dreigen ze in botsing te komen met bijvoorbeeld patiëntengroepen of toezichthouders.

Farmaceuten moeten in de nabije toekomst meer zijn dan louter aanbieders van producten en pillen. Ze moeten aanbieders worden van totaaloplossingen. Digitale technologie kan in dit opzicht een rol van betekenis spelen. Zo werkt Google nu al samen met Novartis en Sanofi om de effectiviteit van de diabetesbehandeling te verhogen. Patiënten dragen lenzen die het glucose gehalte van tranen kunnen meten, een sensor stuurt die data naar the Cloud. Deze manier van werken stelt de sector in staat de kwaliteit van de zorg te verbeteren, omdat nu afwijkingen in glucose- en insulinewaarden op realtime basis gemeten kunnen worden. Dat maakt een gerichtere behandeling mogelijk.

Samenwerking met technologiebedrijven is een stap op weg naar de totaaloplossing, samenwerking met de concullega’s is een tweede noodzakelijke stap. Zo kunnen nieuwe, veelbelovende behandelingen ontwikkeld worden. Patiënten hebben daar voordeel van, maar ook de bedrijven zelf. De kosten voor en de risico’s verbonden aan de zogeheten clinical trials kunnen omlaag.

Farmaceutische bedrijven moeten dus veranderen om in de nabije toekomst te kunnen overleven. De vraag is natuurlijk of ze daartoe in staat zijn. Alle randvoorwaarden voor succes zijn aanwezig, maar binnen de grote spelers bestaan eenvoudigweg institutionele hinderpalen tegen verandering. Risico’s worden geschuwd en prestaties worden gemeten aan de hand van de ontwikkeling van de P&L, niet aan de hand van innovaties of een veelbelovende strategie. Bedrijven komen pas in beweging als hun concullega’s dat ook doen. Iedereen wacht op iedereen.

Willen de grote farmaceutische bedrijven in de nieuwe digitale omgeving overleven dan zullen ze deze kuddementaliteit van zich af moeten schudden. Ze moeten meer openstaan voor experimenten en het nemen van risico’s. Alleen op die manier kunnen ze voldoen aan de steeds hogere eisen van de gezondheidsconsument. Die is niet langer merkentrouw, maar is voortdurend op zoek naar de beste oplossing tegen de laagste prijs. In dat kader past ook, dat bedrijven data gaan delen. Alleen op die manier krijgen ze beschikking over data die op steeds meer plaatsen in the Cloud liggen, verzameld en opgeslagen door steeds meer nieuwe toetreders in de gezondheidsindustrie.

Dat klinkt logischer dan het in de praktijk is. Vooralsnog voelen de meeste farmaceuten nog geen enkele noodzaak om zo te handelen. Het grootste obstakel lijkt hier het topmanagement te zijn. Dat heeft weinig voeling met de nieuwe digitale werkelijkheid. Ze hebben bovendien een voorkeur voor oplossingen die meteen in de winst- en verliesrekening zijn terug te vinden. Zo’n mentaliteit is dodelijk voor innovatie en verandering. Blijft die mentaliteit ongebroken, dan loopt de farmaceutische gevestigde orde het gevaar in de niet al te verre toekomst voorbijgesneld te worden door een combinatie van technologiebedrijven en gezondheidsstartups!

ER Capital overweegt de sector farmacie in de Modelportefeuille. Onze favorieten zijn:
Amgen, Biogen, Fresenius, Medtronics, Philips en Roche.

Biogen:                                  Koersdoel: $ 340

  • Veelbelovende pijplijn voor nieuwe medicijnen
  • Positieve ontwikkeling van de marges en de kasstromen
  • Sterke positie op de markt voor multiple sclerose (meer lezen…)

Fresenius                               Koersdoel: 99

  • Fresenius kan komende jaren met dubbele cijfers groeien
  • Marges zijn bovengemiddeld hoog
  • Marktomstandigheden blijven komende jaren positief (meer lezen…)

Philips:                                   Koersdoel: 35

  • Doelstelling van een gemiddelde groei van 4% – 6% haalbaar
  • Vrije kasstromen verbeteren weer en dat is positief voor de dividenduitkering
  • Het belang van Lighting wordt komende jaren substantieel minder (meer lezen…)

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *