Beleggers willen belang in big tech afbouwen

  • 23% van de Nederlandse particuliere beleggers geeft aan hun winst te nemen of minder te gaan beleggen in de zeven big tech-aandelen dit jaar
  • 39% van de ondervraagden is van plan hun portefeuilles te herschikken vooruitlopend op de verwachte renteverlagingen
  • Van deze groep geeft het merendeel aan hun allocatie naar aandelen te verhogen en minder in cash en obligaties aan te houden

Dinsdag 26 maart 2024 – Bijna een op de vier Nederlandse particuliere beleggers (23%) is van plan minder te gaan investeren in de zogenoemde ‘Magnificent 7’ aandelen in 2024. Dit blijkt uit de gegevens van het meest recente Retail Investor Beat (RIB)-onderzoek van handels- en beleggingsplatform eToro, waarin 10.000 particuliere beleggers zijn ondervraagd in 13 landen, waaronder Nederland. [1]

11% van de Nederlandse beleggers zegt dit jaar van plan te zijn een deel van hun beleggingen in de Magnificent 7, oftewel Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia en Alphabet, te verkopen en winst te nemen. Nog eens 12% zegt de komende maanden minder nieuw geld in deze bedrijven te steken.

De resultaten van de RIB volgen na een succesvolle reeks van 14 maanden voor deze zeven techbedrijven, waarvan de gezamenlijke aandelenkoers sinds januari 2023 met 90% is gestegen. De resultaten kunnen ook niet los gezien worden van de geanticipeerde renteverlagingen in 2024, die naar verwachting voor een opleving zullen zorgen in andere meer cyclische sectoren in de aandelenmarkt.

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Wanneer de FED, ECB en Bank of England in de loop van de zomer daadwerkelijk actie ondernemen veranderen de langverwachte renteverlagingen van hoop in realiteit. Dit stimuleert naar verwachting economische groei, winstgroei en aandelenwaarderingen. Tegelijkertijd zal het een grote rotatie teweegbrengen van de VS en grote techaandelen naar meer economisch gevoelige en goedkopere gebieden, zoals vastgoed, small caps, Europa en opkomende markten. 

“Zoals blijkt uit het recente RIB-onderzoek, wil een aanzienlijk aantal particuliere beleggers deze trend voor zijn door hun portefeuilles aan te passen en wat winst te pakken op de Magnificent 7.”

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 39% van de Nederlandse particuliere beleggers hun strategie aanpast vanwege het verschuivende economische klimaat en van plan is om hun portefeuilles te herschikken in de aanloop naar de voorspelde renteverlagingen en een mogelijke marktrotatie.

Van deze groep zegt de meerderheid hun allocatie naar aandelen te verhogen (47%). 26% van de ondervraagden zegt ook minder geld in cash aan te houden en 21% zegt daarnaast minder geld in obligaties aan te houden.

Hoewel bijna een op de vier beleggers van plan is om in 2024 minder te investeren in big tech, blijkt uit de gegevens ook dat veel beleggers nog steeds in de sector geloven: 18% zegt van plan te zijn meer te beleggen in de Magnificent 7 dan vorig jaar en 39% houdt aan hun huidige allocatie vast. Op de vraag aan welke sector zij in 2024 prioriteit geven, antwoordden Nederlandse particuliere beleggers het vaakst de techsector (26%), gevolgd door financiële diensten (9%) en vastgoed (8%). Het aantal beleggers dat AI-gerelateerde aandelen aanhoudt in het eerste kwartaal van 2024 blijft stabiel op 27% ten opzichte van 26% in het laatste kwartaal van vorig jaar.

[1] Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 15 februari en 5 maart 2024.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.