Anheuser-Busch Inbev is groot in overnames

Anheuser-Busch InBev (ABI) is de grootste brouwerijketen ter wereld. Het concern heeft haar hoofdzetel in Leuven (België). Het bedrijf ontstond in 1988 onder de naam Interbrew uit een fusie tussen het Leuvense Artois en brouwerij Piedbœuf uit Jupille-sur-Meuse. In 1995 werd het Canadese Labatt’s overgenomen. Na een fusie met het Braziliaanse AmBev in 2004, werd het bedrijf omgedoopt in InBev. Door de overname van de grootste Amerikaanse brouwer Anheuser-Busch in 2008 ontstond de grootste brouwerij ter wereld. De naam van het nieuwe bedrijf werd “Anheuser-Busch InBev”. Bekende Belgische bieren van deze groep zijn Belle-Vue, Hoegaarden, Hougaerdse Das, Jupiler, Leffe, Piedboeuf, Safir, Stella Artois, Budweiser en Vieux Temps. De groep is ook eigenaar van enkele Nederlandse biermerken, zoals Dommelsch, Hertog Jan en Oranjeboom.

In 2013 zag ABI zijn omzet licht stijgen met 3,3% tot een bedrag van $ 43, 195 miljard. Het operationele resultaat steeg met maar liefst 9,3% tot een bedrag van $ 14, 2 miljard. De nettowinst verbeterde met 8,9% naar $ 7,936 miljard, waardoor de winst per aandeel uitkwam op $ 4,91. Het dividend ging omhoog van $ 2,24 naar $ 2,80. Dat vertegenwoordigt een rendement van 2,5%. De marktkapitalisatie bedraagt op moment van schrijven $135,3 miljard.

Groeien door overnames

Zoals uit het bedrijfsprofiel spreekt, is ABI het resultaat van een lange reeks van fusies en overnames van formaat. Het bijzondere van alle fusies en overnames is dat ze een succes zijn geworden en daadwerkelijk waarde hebben gecreëerd. Dat mag gerust opmerkelijk genoemd worden, omdat het merendeel van de fusies en overnames in de wereld voor aandeelhouders meestal op een teleurstelling uitdraaien.
De markt voor fusies en overnames is in 2014 weer behoorlijk op stoom gekomen. Daar zijn goede gronden voor. De rente is nog steeds historisch laag en in veel markten en sectoren gaat de organische groei geleidelijk aan omlaag. Dat geldt zeker voor de biermarkt in de VS, Europa en in Brazilië. In de VS is de groei in volumes de laatste jaren gedaald van 5% per jaar naar op zijn best 2-3%. Het is ook om deze reden dat het gerucht alweer een tijdje rond waart, dat Anheuser Busch Inbev een bod zou willen doen op SABMiller, de tweede partij in de sector. De laatste grote overname, die van het Mexicaanse Modelo, dateert alweer uit 2012. Daar was indertijd een bedrag van $ 20 miljard mee gemoeid. Inmiddels is het management van ABI er wederom in geslaagd om in recordtijd alle herstructureringsvoordelen en synergiën uit deze overname te persen en dus lijkt het tijd voor Anheuser om weer eens om zich heen te kijken. Daar komt nog bij dat de netto schuld gedaald is naar het gewenste niveau van 2x Debt/Ebitda. Aan het einde van het afgelopen jaar kwam de schuld van de bierbrouwer uit op $38,8 miljard.

foto 3

De combinatie van tegenvallende marktomstandigheden in de VS en Brazilië, een gunstige ontwikkeling van de schuldpositie en de faam van het management om acquisities winstgevend te maken, maakt het waarschijnlijk dat een overname in de maak is. Volgens insiders is de biermarkt toe aan een volgende en laatste consolidatieronde. De vier grootste producenten, ABI, SABMiller, Heineken en Carlsberg, zijn samen goed voor minder dan 50% van de wereldwijde omzet en 60% van EBITDA.

De markt denkt nu, dat Anheuser een bod moet doen op nummer 2 in de wereld, het Zuid-Afrikaanse SABMiller. Daar zijn goede argumenten voor aan te voeren. ABI moet een hele grote acquisitie doen, willen de effecten ervan überhaupt merkbaar zijn. Een overname zou de Belgen tevens toegang geven tot de snelgroeiende markten in bijvoorbeeld Afrika en minder afhankelijk maken van de traag groeiende markten in Noord en Zuid Amerika. Dat laatste argument onderstreept ook, dat er weinig overlap is tussen de geografische activiteiten van beide bedrijven.
Toch zijn er ook nadelen op te noemen. Als de overname een feit wordt, dan zullen er in belangrijke markten als de VS en China op last van de toezichthouders onderdelen van het bedrijf afgestoten moeten worden. In de VS lijkt het waarschijnlijk, dat MillerCoors in de aanbieding gaat en in China China Resources Enterprises.
Ook de prijs kan een bezwaar worden. De markt schat de waarde van de overname op $ 100 miljard. SABMiller heeft een hoge multiple (20,2X) en daarbovenop moet een forse premie komen van misschien wel 30%. Het is echter nog maar de vraag of SABMiller, een goed geleid bedrijf, dezelfde synergievoordelen zal kunnen bieden als eerdere overnames door ABI. Na een eventuele overname zal de schuld van SABMiller/ABI pakweg $ 100 miljard bedragen. Als de synergievoordelen tegenvallen, dan zal de overname voor beleggers in de eerste jaren weinig waarde creëren.

foto 4

Los van dit alles lijkt de consolidatieslag in de sector nagenoeg over. Met andere woorden, er is niet veel ruimte meer voor verdere acquisities zonder dat toezichthouders fundamentele bezwaren gaan opperen. ABI, en niet alleen ABI, zal vroeg op laat moeten gaan diversifiëren. Een uitstapje naar bijvoorbeeld een aanpalende sector als die van frisdranken lijkt voor de hand te liggen. Dan moeten bestaande distributiesystemen wel op elkaar aansluiten!

Crisis doet zich voelen

Contrair tot wat bovenstaande cijfers doen vermoeden, was 2013 bepaald geen gemakkelijk jaar voor ABI. Het Belgische bedrijf zag het aantal verkochte hectoliters in al zijn belangrijke markten teruglopen. Dat zijn Noord Amerika, Brazilië, Mexico en China. In totaal daalde het volume met 2%. Het management wijst ter verklaring op de mindere gang van zaken in de VS naar het gebrek aan koopkracht bij de diverse doelgroepen. Het moet daarbij vaststellen, dat hier op korte termijn niet veel verandering in zal komen. Zo verandert het beeld van de jeugdwerkloosheid maar mondjesmaat.
Door het gebrek aan financiële draagkracht bij de doelgroepen zag ABI in 2013 het marktaandeel in de VS met 40 basispunten teruglopen naar 47,2%.
In die andere belangrijke markt, Brazilië, ging het in 2013 evenmin vanzelf. Ook hier zag de consument zijn besteedbaar inkomen teruglopen. Dat was minder het gevolg van de crisis alswel van een uit de hand lopende inflatie. Bovendien nam de belasting druk toe! Het voor Brazilië matige weer deed evenmin veel goeds voor de bierconsumptie. Daarbij is wel tekenend, dat evenals in de VS ook in Brazilië Anheuser Busch achterbleef bij de markt. Waar in het 4de kwartaal de sector de volumes met 2,8% zag dalen, bedroeg de teruggang voor de Belgen 3,4%. Evenals in de VS moest Anheuser marktaandeel inleveren. Het daalde naar 67,9%.

foto 5

Outlook 2014

Bij de presentatie van de cijfers straalde het management het nodige vertrouwen uit voor de gang van zaken in 2014 en 2015. Weliswaar bleven ook de cijfers over het vierde kwartaal achter bij de verwachtingen, maar dat nam niet weg dat het omslagpunt binnen handbereik leek. Wereldwijd leek het er immers op, dat de crisis definitief op de terugweg was. Dat zou in ieder geval het consumentenvertrouwen verbeteren. Bovendien zou 2014 in het teken staan van het wereldkampioenschap voetballen in Brazilië. Dat zou de markt ongetwijfeld een impuls geven. Voor Anheuser was het in ieder geval voldoende aanleiding om de sales & marketing spanningen voor 2014 te verhogen. In het vierde kwartaal was er in ieder geval al sprake van enige margeverbetering.

De voorspelling in februari vond zijn bevestiging in mei tijdens de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal 2014. De omzet groeide met 8,9% tot een bedrag van $ 10,61 miljard, waar op een groei van 6,4% was gerekend. EBITDA steeg met 10,8% tot een bedrag van $ 3,88 miljard. Ook de volumes lieten met 4,5% een gezonde groei zien, waarbij Brazilië een plus noteerde van 11%. Dat was iets onder verwachtingen en was te wijten aan stevig stijgende marketingkosten voor bijvoorbeeld de WK Voetbal in Brazilië. Het is de vraag of die kosten zo hoog blijven of dat ze toch grotendeels op het conto van de WK komen en dus eenmalig zijn!
Volgens het management is in het eerste kwartaal de toon voor de rest van het jaar gezet. Daarbij moet bedacht worden, dat de gang van zaken in de VS door de zeer strenge winter zonder meer zwak was. In de rest van het jaar zal dat beeld behoorlijk verbeteren. Daarnaast rekent het bedrijf erop ook dit jaar nog te kunnen profiteren van kostenbesparingen bij Modelo! Deze combinatie van factoren maakt, dat Anheuser als een van de weinigen uit de sector een dubbelcijferige winstgroei zal laten zien. Die groei in combinatie met een stijgend dividendrendement en een ontwikkeling van de k/w, die in lijn is met die van de sector, maken het aandeel aantrekkelijk voor de voor de belegger. Dit beeld kan snel veranderen als ABI alsnog in 2014 met een groei acquisitie op de proppen komt!

foto 6

Figuur 1 Kerncijfers Anheuser Busch Inbev

Advies: Kopen
Koers: € 83,08 of $ 111,84

Conclusie

· Beleid is erop gericht dividendrendement te verhogen naar 3% – 4%

· Management is vermaard om zijn kostenbesparingen

· Groei in volumes, in omzet en in winst keren terug in 2014

· Overname SABMiller is niet voor de hand liggend

· Een grote acquisitie is wel nodig om groei te laten versnellen

· ABI is in staat en geneigd snel en succesvol een grote overname te doen

· Kopen tot € 95; verkopen € 110 of kopen tot $ 128 en verkopen $ 149

foto 1

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.