Als warme broodjes over de (toon)bank?

De Amerikaanse bank Wells Fargo is de grootste bank en hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten. Samen met Bank of America, Citigroup en JP Morgan Chase is Wells Fargo één van de Amerikaanse Big Four banks. De bank profileert zichzelf als ‘The World’s safest US bank’.

In 1998 werd Wells Fargo overgenomen door Norwest Corp, maar de naam werd behouden.

Later verdubbelde de bank in omvang met de overname van het in de problemen geraakte Wachovia de bank in omvang. De Amerikaanse overheid voorzag Wells Fargo in 2008 van een kapitaalinjectie van 25 miljard dollar in ruil voor preferente aandelen. Deze steun is overigens eind 2009 weer terugbetaald aan de staat.

Verwacht wordt dat, in tegenstelling tot veel andere sectoren, de banksector de komende kwartalen met mooie cijfers blijft komen. Niet alleen de groei van de kredietportefeuilles, maar ook een waarde toename van de bezittingen zullen hieraan bijdragen. Het beleid van de Federal Reserve levert hier zeker een bijdrage aan.

Banken kunnen weliswaar minder rente in rekening brengen bij hun klanten, maar lenen als gevolg van het beleid van de Fed tegen een nog lagere rente in. Zodoende is de marge toegenomen. Voor de banken een zeer gunstige ontwikkeling. Zeker wanneer men in ogenschouw neemt dat de FED heeft aangekondigd voor onbepaalde tijd, waarschijnlijk totdat de werkloosheid tot een voor hen aanvaardbaar niveau is gedaald, hypotheekobligaties in te kopen en wel voor 40 miljard dollar per maand.

Wells Fargo is de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten. De goede cijfers van het bankwezen over het derde kwartaal en van Wells Fargo in het bijzonder lijken dus een inkopper van de eerste orde. Met de al maanden achtereen aantrekkende Amerikaanse huizenmarkt in het achterhoofd, zullen er in de toekomst nog heel veel hypotheken verkocht kunnen gaan worden.

Zijn er dan geen nadelen aan deze belegging verbonden? Wellicht het feit dat Wells Fargo lange tijd gold als een belegging in een bank voor beleggers die graag in de sector wilden beleggen maar het eigenlijk niet goed aandurfden. Wells Fargo was en is een goed en veilig alternatief. Gemeten naar CDS is Wells Fargo de veiligste onder de Amerikaanse grootbanken. Een verzekering kost slechts 86 basispunten. Voor een bank als Morgan Stanley betaalt men drie keer zo veel. Mede daardoor staat de koers ongeveer weer op het niveau van voor de crisis, dit in tegenstelling tot de meeste andere banken. Wells Fargo heeft dus niet langer meer een achterstand in te halen.

Overigens werd de hoogste koers van 39,5 dollar op 19 september 2008 bereikt. Dat was na het faillissement van Lehman Brothers. Daarna daalde de koers naar 8 dollar in 2009 om vervolgens weer te herstellen naar het huidige niveau. Wells Fargo is daarmee de enige toonaangevende bank in de wereld die weer terug is op het niveau van voor de kredietcrisis. Ter vergelijking: De KBW-index (Amerikaanse banken index) staat nu nog steeds 60 procent onder de oude top en de Europe 600 Banks index staat ook nog steeds 70 procent onder water!

De Amerikaanse overheid heeft Wells Fargo onlangs aangeklaagd wegens fraude met hypotheken. Het zou hier gaan om hypotheken waarvoor een overheidsinstelling garant stond. Die moest de garanties uitkeren op het moment dat de hypotheekhouders hun leningen niet meer konden afbetalen. Wells Fargo zou tien jaar lang valse hypotheekcertificaten hebben verstrekt. Wells Fargo ontkent alle beschuldigingen en belooft een krachtige verdediging. Het gaat hier trouwens om enkele honderden miljoenen dollars. Eerder schikte Deutsche Bank voor 202 miljoen dollar en Citigroup voor 290 miljoen dollar. Dergelijke bedragen zijn ook voor Wells Fargo overkomelijk. De reputatieschade is vervelender.

Het is echter kwalitatief een goede bank en nog steeds een goed alternatief voor beleggers die andere banken nog te gevaarlijk vinden. Met een k/w van 10 is het aandeel niet overdreven duur en een dividendrendement van krap 2,70 procent is redelijk. Grootaandeelhouder Warren Buffett, toch niet de minste, heeft zijn positie recent uitgebreid. Dat geeft wellicht beleggers extra vertrouwen om de aandelen als warme broodjes over de (toon)bank te laten gaan.

Auteur heeft privé geen positie, klanten van Fintessa hebben aandelen Wells Fargo in portefeuille. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.