Aandeel Starbucks nog aantrekkelijk?

Starbucks heeft het fiscale jaar 2018/2019 stijlvol afgesloten met mooie cijfers. De omzet steeg in het laatste kwartaal met 7% naar een waarde van $ 6,75 miljard en de winst ging met 6% naar een bedrag van $ 802,9 miljoen. Starbucks verwacht ook in het lopende jaar opnieuw een groei te laten zien van 3% – 4%. Het gaat dan wel om de zogeheten same-store-sales. Starbucks denkt dat de winst per aandeel stijgt van $ 2,83 naar $ 3,00 – $ 3,05 over het lopende jaar. Dat moet mogelijk worden door wereldwijd 2000 nieuwe winkels te openen, waarvan de helft in China en de VS. In China groeide het aantal locaties met 16% en Starbucks is hard op weg om de plannen waar te maken om in 2022 maar liefst 6000 locaties in dat land te hebben.

De same-store-sales groeiden in het afgelopen kwartaal met gemiddeld 5%. Die groei was te danken aan hogere bestedingen per klant, maar ook aan meer bezoek. Het bezoek stijgt, omdat Starbucks met succes poogt om meer bezoekers over de hele dag te trekken en niet alleen tijdens het ontbijt. Daar komt nog bij dat productinnovaties zoals koude koffie en thee aanslaan bij grote klantengroepen. Andere succesvolle innovaties zijn om Uber de koffie thuis of op het werk te laten bezorgen en mobiel bestellen. Beleggers waren bijzonder ingenomen met deze groeicijfers, omdat die normaal uitkomen op 3% – 4%.

Source: Marco Paköeningrat & https://flic.kr/p/jhtJ2
Source: Marco Paköeningrat & https://flic.kr/p/jhtJ2

De sterke groei van Starbucks, ook in China, mag opmerkelijk heten. Bijna overal ter wereld wordt vandaag de dag koffie met een ontbijtje geserveerd tegen afbraakprijzen. De competitie is met andere woorden hoog en neemt bijna dagelijks toe. Dat geldt zeker voor China. Koffie drinken in China is een tamelijk recent verschijnsel. De gemiddelde Chinees drinkt drie tot vier kopjes per jaar tegen een gemiddelde Amerikaan met meer 360 kopjes koffie per jaar. De potentie is hoog, maar Starbucks is beslist niet de enige partij die di/e potentie ziet. De binnenlandse concurrentie roert zich met namen als Luckin Coffee en Costa Coffee. Luckin heeft al een keten opgezet van 2000 vestigingen.

En dan is natuurlijk nog McDonald’s dat met zijn Mc Café Starbucks overal ter wereld concurrentie poogt aan te doen. Tot dusverre weet Starbucks al die concurrentie op afstand te houden met een aansprekend assortiment en door op heel mooie locaties te gaan zitten. Op de thuismarkt moet Starbucks vooral vrezen van een Europese invasie. Vooral Italiaanse bedrijven als Lavazza en IIIycaffe denken dat daar een wereld te winnen is voor hun koffieconcepten. Het is tevens het Italiaanse antwoord op de uitdaging van Starbucks door in 2018 midden in Milaan een vestiging te openen.

Voorlopig weet Starbucks al die (nieuwe) concurrentie op afstand te houden door zowel innovatief te opereren in de bedrijfsvoering als door veel aandacht te besteden aan productinnovaties. Dat heeft er onder meer toe geleid dat steeds meer tieners de weg naar Starbucks weten te vinden en dat is een prettige gewaarwording met het oog op de toekomst.

Tot zover Cor Wijtvliet

Waardering door Syb van Slingerlandt

Waardering

Starbucks is een waardecreërende onderneming en geschikt als belegging voor de lange termijn. Op dit moment is de jaarrekening 2018/19 nog niet beschikbaar. Onze berekeningen en cijfers zijn gebaseerd op jaarrekeningen t/m 2017/18 en de prognoses van de winst per aandeel voor de jaren 2018/19, 2019/20 en 2020/21.

De Rentabiliteit Eigen Vermogen bedroeg de laatste 10 jaar gemiddeld 17,0% (laatste 5 jaar 18,4%). Dat wil zeggen dat op iedere ingehouden $100,- winst gemiddeld $17,-(laatste 5 jaar $18,42) per jaar werd verdiend. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende 3 jaar vertalen zich in een REV van 17%.

Autonome groei

Starbucks koopt sinds jaar en dag eigen aandelen in. Door inkoop van aandelen nam het belang van de resterende aandeelhouders in Starbucks de laatste 5 jaar met gemiddeld 2,85% per jaar toe. De inkoop wordt gefinancierd uit de winst en/of een toename van het rentedragend vreemd vermogen. Eind september 2018 bedroeg het bedrag aan ingekochte eigen aandelen bijna $19 miljard en was het rentedragend vreemd vermogen sinds het inkopen van eigen aandelen met bijna $9.5 miljard toegenomen. De laatste 10 jaar keert Starbucks ook dividend uit. De laatste 5 jaar werd 48% van de winst als dividend uitgekeerd.

Na inkoop aandelen en uitkering dividend bleef de laatste 5 jaar 35% van de winst over voor autonome groei.

Waardering per aandeel

Wij berekenen een waarde per aandeel voor Starbucks van $89,50 uitgaande van een REV van 17% voor de komende 10 jaar, een winstinhouding van 35% en een omgekeerde verwatering van 3% door inkoop aandelen. Als discontofactor hanteren we 6%. Op basis van voorlopige cijfers 2018/19 waarderen wij het aandeel Starbucks op $100,-. De huidige koers op 15 november 2019 is $84,38, Dat betekent een opwaarts potentieel van ruim 18%.

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

 Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.