Enerzijds, anderzijds

De gegevens waarop beleggers hun strategieën baseren zijn zelden of nooit eenduidig. Maar de paradoxale scenario’s waarmee we nu worden geconfronteerd lijken het maken van keuzes op dit moment extra lastig te maken. Typisch geval van enerzijds, anderzijds. Of toch niet?

Paniek

Als oorzaak van de paniek van de afgelopen weken zijn meerdere redenen aan te wijzen. Belangrijkste is dat met het EU reddingsplan de schuldencrisis niet is verholpen. Uitspraken vanuit de Duitse politiek over de schuldencrisis en de mogelijke verdere gevolgen voor de Euro hebben op z’n zachts gezegd het vertrouwen niet doen toenemen. Bovendien zorgde het Duitse verbod op short selling voor een tegengesteld effect. Niet verrassend aangezien hiermee het idee werd gevoed dat Europa de regie echt kwijt is.

Zwart scenario

Omdat met het EU reddingsplan de crisis in de PIIGS landen dus niet bezworen is, vrezen beleggers dat een faillissement van een of meerdere van deze landen op termijn onafwendbaar is. Doordat banken een substantieel gedeelte aan staatsobligaties van deze landen in portefeuille hebben, zullen zij in dat geval forse bedragen moeten afschrijven. Met hun toch al kwetsbare balansen zullen banken daardoor wederom in de problemen kunnen komen. In dat geval is een tweede bankencrisis in korte tijd een feit.

Verder dienen de meeste Europese landen nu flink te bezuinigen om hun begroting op termijn op orde te krijgen. Dit heeft een drukkend effect op de economische activiteiten in de EU. Een beperking van de risico’s in uw effectenportefeuille lijkt dus voor de hand liggend.

Contrast

De schuldencrisis eist momenteel alle aandacht op. De recente macro economische cijfers en bedrijfsresultaten zijn daardoor min of meer naar de achtergrond verdwenen. De economische realiteit staat echter in schril contrast met de onrust op de beurs. De conjunctuurindicatoren in de VS wijzen op een verder economisch herstel en de bedrijfsresultaten zijn in het eerste kwartaal zowel in Europa als de VS overwegend beter dan verwacht. Voor een reeks Europese bedrijven levert de daling van de Euro bovendien een aardig concurrentievoordeel op. Dus toch maar een offensieve strategie hanteren?

Oorzaak en gevolg

Natuurlijk staan beide scenario’s niet los van elkaar. Mocht een faillissement van een of meer van de PIIGS  landen uitblijven, dan zou het economisch herstel zich rustig kunnen voortzetten. Indien er wel sprake is van een faillissement zal dat leiden tot een tweede crisis in de bankensector met een direct gevolg voor de gehele economie. Door een gebrek aan kredietverstrekking komen de bedrijfsresultaten onder druk waardoor de economie zal krimpen.

Met het besef dat trends op de financiële markten vaak zes tot negen maanden voorlopen op de ontwikkelingen in de reële economie, is voorzichtigheid dus geboden.

Edgar Samuel
Edgar Samuel Vermogensadvies

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.