Quo vadis dividenduitkeringen ?

Het is een annus horribilis voor dividendjagers: de pandemie heeft zelfs bedrijven met stabiele dividenduitkeringen niet gespaard. In 2020 zijn de dividenden wereldwijd met zo’n 12 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Talloze bedrijven uit cyclische sectoren hebben hun dividend zelfs opgeschort of volledig geschrapt.

Voor het eerst in de geschiedenis zijn de dividenden in Europa op korte termijn sterker gedaald dan de winsten. Met name banken, olie en mijnbouw, evenals cyclische consumentengoederen noteerden grote tekorten. Een prominent voorbeeld is Lufthansa, dat – mede als gevolg van de reddingsoperatie van de overheid – zijn aandeelhouders met lege handen moest achterlaten.

De bedrijven in de Duitse Dax keerden in het kalenderjaar 2020 voor in totaal 34,1 miljard euro aan dividenden uit, wat overeenkomt met een daling van 11,4 procent ten opzichte van het jaar voordien. Wereldwijd waren het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa goed voor meer dan de helft van de daling van de dividenduitkeringen.

Het afgelopen dividendjaar heeft een aantal interessante waarnemingen en inzichten opgeleverd. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zijn veel dynamischer geweest in hun kostenaanpassing dan large-cap bedrijven. Bovendien waren de liquiditeitsreserves van de kmo’s aanzienlijk hoger, wat ook kan worden toegeschreven aan een conservatievere balansstructuur. Als we kijken naar de dividenddaling van de Dax in combinatie met de MDax en TecDax, dan zijn de dividenduitkeringen slechts met drie procent gedaald, volgens een studie van DZ Bank.

Dit resultaat kan ook worden toegeschreven aan het grote aantal eigenaar- en familiebedrijven in die groep. Als voorzorgsmaatregel om de liquiditeitsbuffers te beschermen hebben bovendien talloze ondernemingen, met name in de bank- en verzekeringssector, hun uitkeringen verlaagd of volledig geschrapt. Maar zij hebben wel toegezegd om dit in de volgende jaren te compenseren. Het Duitse postorderbedrijf voor kantoorbenodigdheden, Takkt, heeft zijn dividend voor 2020 opgeschort en voor 2021 een buitengewoon dividend aangekondigd, dat het tekort in aanzienlijke mate zal compenseren.

Over het geheel genomen zijn in 2020 de winsten in de Dax met bijna 50 procent gedaald, terwijl de dividenduitkeringen veel minder zijn gekrompen. We verwachten dat het economische klimaat aanzienlijk zal verbeteren naarmate de pandemie bedwongen wordt. Dat zal ook tot uiting komen in de winstramingen en dividenduitkeringen.

Volgens DZ Bank bedroeg de gemiddelde dividenduitkeringsratio in Duitsland de voorbije 16 jaar 43% van de winst en kan die oplopen tot 60% in 2021 als gevolg van inhaaleffecten. We delen deze mening, die samenvalt met de empirische waarnemingen van de Amerikaanse econoom Robert Shiller. Voor het boekjaar 2021 verwachten wij een veel beter dividendjaar met uitbetalingsratio’s van bijna 60 procent en meer.

Dat zou dus voor veel beleggers weer aantrekkelijk moeten zijn! Het annus horribilis voor dividendjagers is dan ook eerder een eenmalige aberratie. In een aanhoudend structureel lage renteomgeving blijven dividendstrategieën waarbij dividenduitkeringen en koerskansen van veelbelovende bedrijven worden gecombineerd, een aantrekkelijke component in een beleggingsportefeuille. De economische en cyclische vooruitzichten blijven moeilijk in te schatten en veel bedrijven blijven begrijpelijkerwijs voorzichtig.

Door Thomas Meier & Christos Sitounis, Portfolio Managers van het MainFirst Global Dividend Stars fonds & het MainFirst Euro Value Stars fonds

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.