Dividenden: de nieuwe obligaties?

In een wereld waarin hogere rentes voor langere tijd een feit worden, krijgen kapitaalmarktdeelnemers te maken met een nieuwe beleggingsrealiteit met complexe implicaties en uitdagingen. Bijvoorbeeld waarin beleggen: in obligaties of in dividendstrategieën?

Tegen de achtergrond van deze veranderende beleggingsrealiteit worden vastrentende alternatieven voor aandelen steeds populairder. De geld- en obligatiemarkten bieden nominale rentes naar waar spaarders de afgelopen jaren zo naar verlangd hebben. Het reële rendement, d.w.z. de voor inflatie gecorrigeerde inkomsten, wordt echter vaak over het hoofd gezien. Zelfs bij de huidige obligatierendementen resulteert aanpassing voor inflatie in een reëel verlies aan koopkracht.

Als we de rendementen van obligaties en dividenden met elkaar vergelijken, is het enorme verschil van de afgelopen jaren aanzienlijk kleiner geworden in het voordeel van obligaties. Maar we moeten dit eerste probleem kritisch bekijken. Allereerst moeten we rekening houden met een correctie voor inflatie. In dit opzicht hebben bedrijven de mogelijkheid om hun dividenden te verhogen. Ten tweede geeft de combinatie van dividenden en opwaarts potentieel hen hun fundamentele voordeel ten opzichte van obligaties.

Het tweede probleem heeft ook te maken met de stijging van de rente. De herfinancieringskosten van bedrijven zijn aanzienlijk gestegen. Terwijl een paar jaar geleden bedrijven goedkoop aan herfinanciering konden komen, zijn de kosten in sommige gevallen bijna verdrievoudigd, afhankelijk van het risico en de looptijd. De hogere herfinancieringskosten zullen grote gevolgen hebben voor de kapitaalallocatie, omdat de bedrijven een groter deel van hun kasoverschotten aan rentebetalingen zullen moeten besteden. Daardoor blijft er minder over voor investeringen, dividenden en het terugkopen van aandelen. Bedrijven met hoge schuldniveaus of herfinancieringskosten zouden daarom hun dividendbeleid en de duurzaamheid van hun dividenden in vraag moeten stellen. Dit onderstreept eens te meer het belang van een fundamentele analyse van het vermogen om een dividend uit te keren, ook bij het selecteren van effecten voor dividendstrategieën. Want juist in tijden van groeiende economische onzekerheid zijn veerkracht, aanpassingsvermogen en snelheid van aanpassing en een gezonde balans doorslaggevende factoren bij de selectie van bedrijven.

Voordelen van aandelen op middellange tot lange termijn

De overgang van een nulrente naar een hogere rente is ook problematisch op het vlak van risicobeheersing. Er bestaat momenteel tussen obligaties en aandelen geen negatieve correlatie, zoals we die historisch en uit de handboeken kennen. Vooral sinds de rente-omslag is de correlatie positief, wat betekent dat obligaties geen efficiënte manier zijn om een hoge mate van risicospreiding te bereiken. Na een bull run in obligaties van 30 jaar zien we tekenen dat er een meerjarige berenmarkt begint. Daarom moeten de marktdeelnemers voorzichtig omgaan met hoge rendementen voor langlopende obligaties.

De huidige ongunstige omstandigheden op de kapitaalmarkt met rentetrends die op de lange termijn hoger worden, vormen vermoedelijk een tegenwind voor dividendstrategieën. Dat gezegd zijnde, moeten beleggers niet terugvallen in oude gewoontes en de voordelen van aandelen op de middellange tot lange termijn negeren. Aandelen hebben in het verleden bewezen een uitstekende vermogensbescherming te bieden en zullen dat in de toekomst waarschijnlijk ook doen. Voor inflatie gecorrigeerde rentedragende effecten vormen geen echt alternatief voor nominale obligaties. Daarentegen bieden dividendeffecten niet alleen een opwaarts potentieel, maar ook de mogelijkheid om dividenden te ontvangen.

Bij de selectie van dividendeffecten zijn niet alleen het absolute bedrag en de betaling van het dividend belangrijk, maar ook het langetermijnvermogen van het bedrijf om dividenden uit te betalen, rekening houdend met hoge rentelasten en economische uitdagingen. Bovendien opereren veel bedrijven die van oudsher een dividend uitkeren in defensieve sectoren, wat hun vermogen om een dividend uit te keren een solide basis geeft in turbulente tijden.

Door Thomas Meier, beheerder van het Mainfirst Global Dividend Stars fonds

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.