Vermoeidheid slaat toe

In het algemene beeld is deze week niets veranderd met dien verstande dat de aanstaande correctie zich duidelijker manifesteert. In Amerika is hij al ingezet. In Europa zal hij een dezer dagen volgen. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de DAX zien. Sinds medio november is de DAX van 6.950 met ruim 9,7% gestegen naar 7.626. Een prachtig resultaat maar daar gaat nu de klad in komen. U kunt een Bearish Engulfing herkennen, met daaropvolgend een Harami in de vorm van een Doji. Tezamen vormen zij een Harami Cross.

TA DAX 17 december 2012

 

U ziet dus een dubbel patroon dat een daling aankondigt. Iedere koers beneden de stijgende trendlijn, dat is lager dan 7.571, betekent dat de daling is ingezet. Het zal ons niet verwonderen als dit aanstaande maandag het geval zal zijn. De indicatoren vertonen in grote getale vermoeidheid. Als zij al geen negatieve signalen afgeven dan vindt men er ook geen optimisme in. De Momentum Analyse in de figuur is zonder meer negatief. Hij daalt en divergeert negatief. Dit beeld ziet men overal, van New York tot Amsterdam. Daarbij komt dat de koersen overal vrij ver boven hun gemiddeldes liggen. Dit vraagt om een correctie. De Volatiliteit Indexen in Europa geven ook een onmiskenbaar signaal. De verhouding V613 versus V611 is zeer hoog gekomen. Dit is niet omdat de 3-maand index zo hoog staat, maar omdat de één maand index zo diep gedaald is. In ons artikel van 24 mei 2012 (zie op onze website www.vladeracken.nl) stelden wij dat men in een dergelijk geval een long spread moest aangaan (koop V611 en verkoop V613), omdat de ratio dan gaat dalen. In dit geval zal dat vooral als reden hebben dat de korte termijn index stijgt en dat gebeurt doorgaans alleen als de aandelenkoersen dalen. In Amerika is het beeld iets anders omdat de aandelenmarkten aldaar zich al enige tijd veel zwakker gedragen. De daling heeft zich al ingezet en de DJIA ligt al op zijn eerste steun, het MA50. Er is één lichtpunt: de statistiek van de seizoensmatigheid wijst de komende periode tot eind december als een sterke periode aan.

Voor de DAX ligt de steun in eerste instantie op de bovenkant van het dalende kanaal (circa 7.400). Als de koersen hier worden tegengehouden dan spreekt men van een normale pull back. Iets verder ligt het 50-daags voortschrijdend gemiddelde op 7.300. Mede in aanmerking genomen het feit dat de weekgrafieken allemaal positief zijn zien wij de daling op dat niveau tot staan komen. Wij verwachten dus niet dat de correctie diep zal gaan noch lang zal aanhouden. De fiscal cliff zal tussen nu en 14 dagen uit de weg geruimd (moeten) worden. Alsdan mag men een herstel verwachten. Mocht de politiek in Amerika er niet in slagen deze klif te omzeilen dan moeten u en wij de borst natmaken.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-12-17: 344,39)
Onze conclusies:
Korte termijn: correctie
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen 

De Rente

Al sinds begin 2009 divergeren de indicatoren positief in de maandgrafiek van het effectieve rendement op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen. Sinds het laatste kwartaal van 2011 is dat ook het geval in de weekgrafiek en in de daggrafiek vindt men sinds augustus van dit jaar deze positieve divergentie. Vandaag of morgen zal de rente dus gaan stijgen. Ingrijpen van de Centrale banken verhinderde dit tot nu toe. In de VS heeft de FED een vervolgronde aangekondigd van ingrijpen in de obligatiemarkt maar of dit repercussies zal hebben in Europa valt nog te bezien. Europa heeft zo zijn eigen problemen die om oplossing schreeuwen. Een lage rente is voor de oplossing daarvan niet zo nodig want liquiditeiten zijn er genoeg (ook al worden ze niet altijd ter beschikking gesteld). Wij (zeker in Nederland) hebben dringend behoefte aan een herstel van het consumentenvertrouwen, maar wij zien nog teveel maatregelen van overheidswege, die dit consumentenvertrouwen juist negatief beïnvloeden. Het aantrekken van de economie is een eerste vereiste en er zijn tekenen dat dit staat te gebeuren. De lage rente zal dus niet gehandhaafd blijven.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

De Amerikaanse dollar heeft in de afgelopen week een forse val gemaakt. Hij is nu bijna aangekomen op de oplopende onderste trendlijn van een middellange termijn stijgend trendkanaal. In de daggrafiek is een Head and Shoulderpatroon herkenbaar waaruit hij uitgebroken is. Het doel kan berekend worden op 73,3. Er ligt een steun rond 74. Wij gaan ervan uit dat hij daar wel zal komen.

Overigen

Er is nog steeds geen specifiek nieuws aangaande de prijs van een vat Brentolie noch van die van een troy ounce Goud. Beide bevinden zich in een consolidatiekanaal en beide zijn op weg naar de onderzijde. Steun ligt er voor de olieprijs op iets onder US$105. Voor het goud ligt die op US$1.672.

Onze Strategie

Wij voorzien een beperkte reactie. Het is te duur om daartegen dekkingstransacties op te zetten. Wij blijven dus even aan de kant maar zullen hoogstwaarschijnlijk hier of daar gebruik maken van de daling om enkele nieuwe posities in te nemen. Zo hebben wij vrijdag jongstleden aandelen Imtech aangekocht.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.