Yen-dollar op 15 jarige record

De tropische storm Dianmu heeft het noorden van Japan bereikt. In Zuid-Korea zijn 5 mensen door het noodweer overleden. De verwachting is dat de storm de stad Akita zal aan doen en alleen in het noorden van het land zal huishouden.

Markten & Rendement

  • De Nikkei index daalde deze week met 4,03%. De bredere Topix daalde met 3,48%.
  • De yen versterkte 2,51%, waardoor de Topix in euro’s gemeten 1,07% daalde.
  • De intrinsieke waarde van Japanse Warrants daalde van 1,32 naar 1,18 euro (-10,61%).

Economische groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld

In juni bleek het overschot op de lopende rekening en handelsbalans lager dan verwacht, doordat met name de groei in export is afgenomen. Verscheidene analisten hebben hun economische groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld.

USDJPY op 15 jarige record

Woensdag sterkte de yen tov. de dollar aan tot 84,73, een niveau dat voor het laatst in juli 1995 is gezien. Een sterkte yen speelt exporteurs parten en de centrale bank (BOJ) gaf aan dat dit niveau onwenselijk is. Japanse beleidsmakers en media focussen vaak op de dollar-yen koers, waarbij de 15-jarige high ten opzichte van de dollar tot de verbeelding spreekt. Er zijn een aantal zaken veranderd ten opzichte van de situatie in 1995. De focus op de USDJPY koers is gedateerd doordat handelsstromen sindsdien zijn veranderd. Uit een uitstekend rapport van analist Rob Ryan van BNP Paribas blijkt dat wanneer men de yen afzet tegen een gewogen mandje van valuta’s en daarnaast corrigeert voor inflatie de yen eigenlijk helemaal niet zo sterk is. Wanneer men de nominale USDJPY koers vergelijkt met de reële effectieve wisselkoers vanaf 1995 dan is te zien dat de reële effectieve wisselkoers zelfs met een derde is gezakt. Wat wil zeggen dat de yen in die periode in reële termen is verzwakt in plaats van de versterking die de nominale koers suggereert. Voorgaand stuk heeft dus voor de goede orde betrekking op de dollar-yen, voor andere valuta hoeft dit niet te gelden.

Verder is interventie door de BOJ niet erg waarschijnlijk doordat geschiedenis heeft uitgewezen dat het vaak slechts leidt tot een tijdelijke effect, veel geld kost en het weinig zoden aan de dijk zet om tegen de krachten van de markt in te gaan. Daarnaast zal het voor de BOJ moeilijk worden China te bekritiseren voor het kunstmatig laag houden van de yuan, terwijl men zelf ook in de valutamarkt gaat interveniëren. De vorige interventie in maart 2004 was een gezamenlijk actie van de grote centrale banken, waaronder de FED. Nu de economische situatie in de VS en Europa te wensen overlaat, lijkt een gezamenlijke actie verder dan ooit. Wat overblijft is wat kwantitatieve verruiming in de marge (vorige actie tot kwantitatieve verruiming was weinig succesvol). Lagere USDJPY koersen zijn dus mogelijk, het vorige record staat op 79,75 uit april 1995. Voor de waarde van onze portefeuille is de EURJPY van belang, daar zal volgende week op ingegaan worden. Deze week was het Obon, een periode waarin Japanners geloven dat de geesten van hun voorvaderen terug in huis keren. In deze periode komt er weinig bedrijfsnieuws uit. In de portefeuille zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd.

Intereffektfunds
Derivatenteam

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.