Japan topfavoriet bij beleggers

Japan is momenteel hot en zeer interessant. Investeerders over de hele wereld weten weer de weg naar Tokio te vinden. Het percentage beleggers met veel belangstelling voor Japan steeg van 54% naar 66 %. Dat gebeurt niet zomaar! De reden is simpel: er kunnen zeer interessante rendementen worden behaald.

Het economische beleid van de Japanse regering en van de Japanse centrale bank heeft de weg vrij gemaakt om als belegger hiervan te kunnen profiteren.  Onze trouwe lezers weten dat wij ze al in november 2012 hebben getipt om de Japanse Yen goed in de gaten te houden. Wij hebben de lezer sindsdien 17X gewezen op de aanhoudende daling van Japanse valuta. Sinds 2012 is de Japanse Yen al meer dan 25% gedaald, terwijl de Japanse beurs, de Nikei 225,in diezelfde tijd met 72% gestegen.

Top Japanse aandelen die in 2013 zijn gestegen.


SONY :
87.1%
NOMURA HOLDINGS : 61.58%
INTERNET INITIATIVE : 51.35%

KUBOTA :
46.1%

ORIX :
39.95%

TOYOTA MOTOR :
38.7%

JAPAN SMALLER :
35%
JAPAN EQUITY : 29.19%
MAKITA : 27.58%
NISSAN MOTOR : 25.88%

 

Het lijkt erop, dat Japan sinds het aantreden van premier Shinzo Abe en bankpresident Haruhiko Kurodea het geloof in eigen kunnen terug heeft. Afgelopen week bleek, dat de economie in het eerste kwartaal op jaarbasis 3,5% was gegroeid. Het herstel van de groei kwam vooral op naam van de binnenlandse consumptie. De consumptie was goed voor 2,3% van de groei. Het resterende deel kwam vooral op naam van de snel stijgende exporten.

Terug van weggeweest

Deze prestaties hebben natuurlijk de aandacht van de buitenwacht getrokken. Uit een onderzoek van Bloomberg onder aandelenhandelaren, analisten en beleggers blijkt, dat het vertrouwen in Japan weer helemaal terug is. Van de deelnemers aan de enquête blijkt, dat 66% positief gestemd is over het beleggingsklimaat in Japan en over de plannen van de regering. Dat is een behoorlijke verbetering ten opzichte van de 54% in januari van dit jaar! Ruim 33% van de ondervraagden gaf te kennen, dat Japan de komende twee jaren beleggers en investeerders wel eens de beste mogelijkheden zou kunnen bieden. Zij verkozen Japan boven China.

 


 

Dan moet, alweer volgens de ondervraagden, nog wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. Shinzo Abe en Haruhiko Kuroda moeten wel ernst blijven maken met het bestrijden van de deflatie. Dat betekent dus dat de huidige monetaire en fiscale verruimingsprogramma’s voortgezet moeten worden. Daarenboven moet het land werken aan structurele hervormingen om vooral de binnenlandse vraag verder aan te jagen. Een aanzet daartoe is het aanjagen van de inflatie. Maar daar kan het niet bij blijven. Uit de cijfers over de groei valt op te maken, dat de binnenlandse investeringen van bedrijven nog steeds dalen. Dat betekent dat er op korte termijn te weinig ruimte is voor loonsverbetering. Dat hoeft niet fnuikend te zijn, maar op de langere termijn is dat natuurlijk wel het geval. Japan moet veel, heel importeren en door de waardeling van de Yen worden die importen steeds duurder. Zonder een verbetering van de koopkracht zal de huidige groei van de consumptie wel eens tijdelijk kunnen zijn. Uitblijven van enige vorm van verbetering van de koopkracht kan dan zelfs leiden tot een groeiend wantrouwen van de burger tegen zijn eigen nationale munt, de yen.

Herstel

De Japanse regering is zich bewust van dit probleem, maar kan er voor het moment weinig aan veranderen. Zij wil wel werken aan het geleidelijk herstel van vertrouwen bij burgers en bedrijven en aan het verbeteren van de exportcondities. Hoewel de Japanse regering pas volgende maand met een allesomvattend hervormingsplan komt, lekken er zo nu en dan al enkele plannen uit. Zo moeten allerlei aantrekkelijke maatregelen ervoor zorgen, dat de binnenlandse investeringen snel weer op het niveau van vòòr 2008 komen. Toen bedroegen die $ 682 miljard. Daarnaast zijn er plannen om de innovatie te stimuleren. Er komen fondsen voor onderzoek naar zelfsturende auto’s en voor verregaande modernisering van de landbouw. Als het om de verbetering van de export gaat, dan heeft de huidige regering zich ten doel gesteld om de export van infrastructurele producten sterk te verbeteren. In 2020 moeten die een niveau hebben bereikt van $ 293 miljard.

Vertrouwen

Deze en andere plannen moeten vooral het vertrouwen bij de ondernemers stimuleren. Uit een recent onderzoek van the Financial Times blijkt, dat vooral het internationaal werkend bedrijfsleven zich voorlopig terughoudend opstelt. Ondanks sterk stijgende winsten zijn ze vooralsnog niet bereid om bijvoorbeeld de lonen te verhogen en meer binnenlands te investeren. Het definitieve hervormingsplan, dat 17 juni gepresenteerd wordt, moet definitief een einde maken aan deze twijfel. Het zo nu en dan laten lekken van plannen is bedoeld om ondernemers alvast wat warm te laten lopen voor de plannen. Die strategie lijkt te werken, want het zeer recent Tankan onderzoek van de Bank van Japan, toont aan, dat het sentiment onder ondernemers in de industrie begint te verbeteren. Het steeg 11 punten in mei om voor het eerst sinds een jaar weer positief uit te komen!

BRON: INVINCO

Het is duidelijk, dat Shinzo Abe zijn eerste slagen binnen heeft gehaald, maar dat wil niet zeggen dat de wedstrijd al gewonnen is. Daarvoor zijn er nog veel teveel problemen. De regering zal zich bijvoorbeeld moeten inspannen om komende jaren meer investeringen van buitenaf aan te trekken en het belastingklimaat voor bedrijven te verbeteren. Dat neemt niet weg, dat Japan nu de wind in de zeilen heeft en dat beleggers en investeerders van de Bloomberg volgens de enquête Shinzo Abe nu hoger aanslaan dan Angela Merkel, de vorige nummer een (1).

Gratis nieuwsbrief

INVINCo biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.