Een wankel herstel

De mooie candle van afgelopen vrijdag werd niet bevestigd door een hoger Volume, maar voor het overige was het uiteindelijk geen slechte week. De AEX Index steeg met 5 punten en er wordt positief gedivergeerd in de AEX daggrafieken. Er werden korte termijn koopsignalen gegeven bijvoorbeeld in Woody’s CCI en in de Bressert analyse. Daarenboven is de S&P500 op de lijn van de tweede standaarddeviatie gekomen hetgeen als een oversoldsituatie wordt aangezien. De sentimentindicatoren in Amsterdam bleven negatief en dat heeft alles te maken met de (nog steeds) belabberde situatie in de week- en de maandgrafieken.

Wij laten hieronder de weekgrafiek van de DAX zien.

TA DAX 13 mei 2012
TA DAX 13 mei 2012

Figuur 1.

Voor op zij gesteld dat de weekgrafiek van de DAX nog steeds een hausse plaatje is. Er is sprake van een stijgend kanaal (dus ook een hogere top). Er is in februari een Golden Cross gevormd en de koers ligt nog steeds boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Wij stelden dat het niettemin een belabberd plaatje is omdat er negatief gedivergeerd wordt en omdat de Momentum Analyse dalende is. Deze negatieve indicaties vindt men overal. De dalende Momentum Analyse vindt men ook in de maandgrafiek. En hier is ook nog sprake van een lagere top.

Uiteraard kan dit allemaal onder invloed van een krachtige rally,veranderen. Maar voor het moment geldt dat de korte termijn grafieken, de dagcharts, weliswaar positief zijn, maar dat de week- en de maandgrafieken negatief draaien (week) of gedraaid zijn (maand). Het lijkt derhalve voor de hand te liggen te concluderen dat we een korte termijn rally gaan zien gevolgd door een duidelijke terugval.

Optimistische scenario

Het alternatieve scenario in dit verhaal is dat de huidige daling er een is die een correctie vormt op de voorgaande stijging. Er moet dan nog een bodempatroon ontstaan waarin ook de weekpatronen zich kunnen verbeteren. Vervolgens zou de langere termijn opwaartse trend van vorig najaar weer (met horten en stoten) op gang kunnen komen. Maar voor dit scenario is nog onvoldoende bewijs en daarmee blijft dit optimistischere scenario voorlopig nog hypothetisch.

De Rente

Het gemiddelde effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De vorige bodem lag op 2,03%. Vrijdag sloot de beurs op 2,01%. Er zijn nog geen signalen van een komende draai. De maandgrafiek lijkt nog steeds uit te gaan van een stijging van de rente. Ook de 3-maands Euribor daalt nog steeds, maar hier zwakt de daling af.

De prijs van een vat Brentolie

Inmiddels is er $16 afgegaan van de laatste top en dat zou een hele slok moeten zijn op een volle tank. Op US$108 ligt er een forse steun en de markt lijkt in oversold positie te komen. Wel is het zo dat er sterk negatief gedivergeerd wordt. Het meest voor de hand ligt het dat er op korte termijn een adempauze gaat ontstaan.

Edele metalen

Nog 57 dollar of een kleine 4% en het goud bereikt het doel dat wij al enige maanden geleden genoemd hebben. Dit laatste stukje van de reis naar beneden zal iets moeilijker verlopen. Want de onderzijde van het dalende kanaal werd afgelopen week bereikt. Uiteindelijk zien wij de onderzijde wel gebroken worden want in de maandgrafiek moet men voor een steunniveau nog iets lager gaan. Het zilver zit in dezelfde penibele positie. 5% scheidt de huidige prijs nog van het eerstkomende steunniveau.

De Amerikaanse $ versus €

De lachende derde was de Dollarprijs versus de Euro. Er zijn geen tekenen dat aan de opmars van de dollar in de komende dagen een einde komt.

Onze Strategie

Mocht de korte termijn de bovenhand krijgen dan zullen wij een aantal long posities opruimen.  Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-05-12: 305,28).

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.