Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

De hoeksteen van uw beleggingsstrategie

In zeven artikelen hebben wij u laten zien op welke wijze de Volatiliteit u ten dienste kan staan. Inderdaad zijn de mogelijkheden die de volatiliteit u biedt zo breed en zo volledig dat het voor iedere belegger de hoeksteen zou moeten zijn in zijn beleggingsstrategie. Wij laten deze mogelijkheden hieronder nog eens de revue passeren.

Voorop zij gesteld dat alles wat wij hebben besproken eerder de middellange/lange termijn betreft dan de korte termijn. Dat wil niet zeggen dat de volatiliteit niet bruikbaar is bij de handel op korte termijn, maar de korte termijn is een gebied met veel meer kuilen en valstrikken. Wij hebben ons daarin in deze artikelenserie niet willen begeven.

Achtereenvolgens hebben de volgende functies de revue gepasseerd: 

1. Inzicht in de richting van de markt

De Volatiliteit Index is een tool bij uitstek om u inzicht te geven in de fasen waarin de markt zich bevindt. U kunt deze conclusie trekken uit alle zeven artikelen die wij over de volatiliteit geschreven hebben, maar wij hebben u dit nog niet expliciet laten zien. Wij tonen u in de volgende figuur de weekkoersen van de S&P500 en daaronder de VXN (niet de VIX om redenen reeds eerder vermeld). De grafiek bestrijkt elf jaar.

S&P 500 en VIX
S&P 500 en VIX

Figuur 10

In het onderste gedeelte hebben wij een lijn getrokken door de koersen van de VXN. Deze lijn ligt op 30. De hoogte van de lijn werd arbitrair gekozen door ons en zal op een andere hoogte liggen als u een andere Volatiliteit Index neemt. In principe mag U hem leggen waar u wilt, maar volgens ons is 30 op dit moment de beste hoogte voor de VXN. Bij de V611 hebben wij de lijn op 40 liggen om maar een voorbeeld te noemen.

Zodra de koers van de VXN boven 30 sluit (zie bij de enkelvoudige pijltjes) dan  is het tijd om u te realiseren dat de beurs in moeilijk vaarwater gaat komen. U moet dan niet meer long gaan. Beter is het om uw longposities af te bouwen en als u nog niet gedekt bent dan is het de hoogste tijd om uw portefeuille af te dekken.

Als de koers van de VXN beneden de 30 sluit, dan weet u dat de beurs omhoog gericht is. Als u nog shortposities hebt bouwt u ze af en als u uit uw handelssystemen koopsignalen krijgt om long te gaan weet dan dat u met een gerust hart hieraan uitvoering kunt geven. Let op, wij propageren hier dus geen handelssysteem maar alleen maar een simpele tool die u kan vertellen waar de markt op dat moment mee bezig is. Een handelssysteem zou u, zoals in artikel 1 getoond wordt, op andere (eerdere) tijden in de markt hebben doen stappen en dat kan omdat het dan om een specifieke grootheid gaat en niet over de algemeenheid van de markt.

2. Een handelssysteem om open long/short posities aan te gaan in de onderliggende waarde van de gebruikte Volatiliteit Index

In artikel 1 en artikel 2 staat een praktisch handelssysteem beschreven waarmede u koop- en verkoopsignalen kunt genereren om open posities in te nemen in de onderliggende waarde van de gebruikte Volatiliteit Index. In dit geval hebben wij de aan- en verkoop van posities in de S&P500 beschreven. Het meest voor de hand liggend is het dat men hiervoor Speeders gebruikt (lees bij Speeders ”of vergelijkbare derivaten zoals Turbo’s, Sprinters etc.”). Ook ETF’s en opties kunnen gebruikt worden.

3. Een handelssysteem om open long/short posities aan te gaan in de gebruikte Volatiliteit Index zelf

Artikel 3 en 4 beschreven de inname van posities in de index zelf met behulp van het systeem waarnaar onder 2 verwezen wordt. Het is de meest rendabele mogelijkheid. Speeders zijn hiervoor het best aangewezen instrument.

4. Bescherming van uw portefeuille

In artikel 5 hebben wij aangegeven op welke momenten men moet overgaan om de bestaande portefeuille te beschermen. Deze momenten staan los van de bepaling van de fase waarin de markt zich in zijn algemeenheid bevindt, zoals beschreven onder 1 in dit artikel. De beste bescherming zoals opgenomen in artikel 5 gaat ervan uit dat u deze opbouwt op momenten dat u nog steeds wilt profiteren van een stijgende markt. Maar met deze vroegtijdige bescherming bent u gedekt tegen alle plotseling opkomende calamiteiten, terwijl het risico dat uw dekking wordt uitgestopt zeer gering is. Wij prefereren langlopende putopties (omdat u misschien zeer lang in de markt zit en u niet uitgestopt wilt worden), maar Speeders zijn uiteraard ook mogelijk.

5. Gedekt handelen in de Volatiliteit Index

In artikel 6 hebben wij een systeem beschreven dat u de mogelijkheid gaf om te handelen in de EuroStoxx 50 Index, maar deze mogelijkheid blijft theoretisch omdat de banken nog in gebreke blijven om de nodige derivaten te introduceren. Enkel long gaan met behulp van ETF’s is mogelijk. Ook als men de S&P500 als onderliggende waarde neemt loopt men gemakkelijk vast, want er zijn geen Speeders (voor zover ons bekend) op de 3-maands VIX.

6. Gebruik van de Volatiliteit als confirmatie van beleggingsbeslissingen

Een uiteindelijke zeef voor de beoordeling van beleggingsbeslissingen bleek de Bollinger Tightness te bieden. Dit systeem biedt een mogelijkheid om te bepalen in welke fase een aandeel zich bevindt. Als men de signalen uit deze Tightness volgt weet men zeker dat men met zijn keuze tot belegging niet tegen de wind ingaat waarmede het beleggen kan geschieden met grotere zekerheid op een goed resultaat.

Wij zijn hiermede aan het einde gekomen van een serie van 8 artikelen waarin wij u hebben aanbevolen de Volatiliteit als basis te gaan gebruiken voor uw beleggingsstrategie. De Volatiliteit is in deze serie veelzijdig gebleken en biedt u zowel de mogelijkheid tot directe handel als tot het vergroten van uw inzicht in de markt en het vergroten van de zekerheid waarmede u de markt benadert.

De Volatiliteit Index wordt Fear Index genoemd. Het is een slechte naam. Want het is een index die voor u het genoegen in het beleggen alleen maar kan vergroten.

Gijsbrecht van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie de hier besproken technieken volgt of wenst te volgen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *