Anatomie van een verrassend goed kwartaal

Het eerste kwartaal van 2023 is afgesloten. De wereldwijde markten eindigden overwegend in het groen na een grote opleving van de verliezers van 2022: crypto en technologieaandelen. In een volatiel kwartaal zagen we een stevige rally in januari doordat macro-economische cijfers beter uitvielen dan verwacht. De Amerikaanse vraag bleef sterk, de gasprijzen in Europa kelderden en China ging weer open. Veel beleggers pasten hun zeer negatieve visie aan. Bedrijfswinsten over het vierde kwartaal van 2022 bleken veerkrachtig.

In februari kwam een reality check: de inflatie bleef hoger dan gehoopt, met name in de dienstensector. In maart werden de markten opgeschrikt door het omvallen van Silicon Valley Bank en Credit Suisse, wat de angst aanwakkerde voor een nieuwe systeemcrisis. Op 23 maart maande de ECB bij monde van bestuurslid Philip Lane tot kalmte en sprak de verwachting uit dat de spanning op termijn afneemt. Inmiddels lijken de markten hier in mee te gaan.

De uitblinkers van het eerste kwartaal (02-01-2023 / 30-03-2023)

  • Technologieaandelen stegen met 18%, geleid door de sectoren semiconductors (+36%) en communicatie (+17%, denk aan Meta en Alphabet)
  • De financiële dienstverlening daalde met 7%, vooral door de banken (-13%)
  • Nutsbedrijven en gezondheidszorg, de defensieve winnaars van 2022, deden een stap terug
  • Megacaps Nvidia (+87%), Meta (+73%) en Tesla (+58%) waren de best presterende aandelen van de S&P 500 Index. Verliezers waren de regionale banken First Republic (-89%) en Zions (-38%)
  • In de Europese EURO STOXX 50 Index viel ASML (+24%) op samen met producenten van luxegoederen zoals Hermes (+27%) en Kering (+25%). Glencore (-15%) en andere grondstoffenaandelen bleven achter
  • De toonaangevende aandelenindices van Duitsland, Frankrijk en Italië stegen allemaal met 10%
  • De beurs van Taiwan deed het nog iets beter met een rally van +13%, gedreven door de goede koersontwikkeling van semiconductor-aandeel TSMC (+19%)
  • Baidu (+34%) leidde de aandelenmarkt in Hong Kong, de markt die vorige week in de ban raakte van de op handen zijnde opsplitsen van Alibaba in zes delen

Doordat de bedrijfscijfers voor de aandelen in de Amerikaanse S&P 500 Index uitkwamen op een verrassend goede +4% liep de koers/winstverhouding op naar 17,6, wat ongeveer het historisch gemiddelde is op de lange termijn. De rente op een 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie daalde met 0,3% naar 3,55% en de Amerikaanse inflatie eindigde op 6% na acht kwartalen van daling op rij. Deze macro-economische ontwikkelingen pakten positief uit voor beleggingen met een lange looptijd, zoals bitcoin, obligaties en technologieaandelen van goede kwaliteit. Een stijging van de inkoopmanagersindex naar 53 en een opwaartse bijstelling van de economische groei in het 1e kwartaal naar 3% leidden zelfs tot optimisme. Daar staat tegenover dat ondermaatse prestaties van cyclische aandelen, van grondstoffen tot small caps, juist duidden op een toenemende angst voor een afzwakkende groei en lagere bedrijfswinsten in het vervolg van 2023. 

Vooruitblik
Voor het tweede kwartaal zijn we bij eToro positiever over de markten. We verwachten op korte termijn een groeivertraging die weliswaar de bedrijfswinsten onder druk zet, maar we verwachten ook renteverlagingen die helpen met de opwaardering van groeiaandelen en obligaties. Daar waar we eerder een U-vormig herstel van de wereldeconomie verwachten houden we nu rekening met een V.

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.