Aandelenrisico’s afdekken

Begin september hebben wij in de portefeuilles van onze cliënten de aandelenposities  volledig afgedekt. Aanvankelijk gingen wij er vanuit, dat wij een kans zouden krijgen in een pullback van de AEX Index richting 325.

Wij schreven in onze wekelijkse blog-analyses, toen de AEX Index in enkele dagen tijd van 323 voor de eerste keer naar 266 zakte, dat zich een correctie zou aandienen die in het gunstigste geval de koersen tot 306 á 325 zou kunnen terugbrengen. Maar zoals dat zo vaak in een bear markt gebeurt (daarom is het nu juist een bear markt), dat gunstigste geval deed zich niet voor. Tot tweemaal toe werd de weerstand van 296 bereikt en even zo vak daalde de koers weer terug.

De koers bleek zich uiteindelijk in een zijwaarts kanaal te bewegen waarvan de onderkant begin september op 271 lag. Toen die grens gebroken werd hebben wij de conclusie getrokken dat de correctiefase voorbij was en hebben wij direct voor afdekking gezorgd.

Wij hebben daarbij gekozen voor afdekking met Turbo’s Short op de DAX Index met een stoploss niveau van 5.880.

De keuze voor de DAX

De keuze voor de DAX laat zich raden, het was op dat moment de zwakste index. Immers, waar de AEX Index zich in een licht stijgend kanaal bevond, bewoog de DAX zich in een dalend kanaal. De logica dicteert om de zwakste, goed verhandelbare index te kiezen. De keuze voor de Turbo’s Short in plaats van Put opties ligt ingewikkelder, maar wij zullen hieronder een poging wagen om deze keuze nader toe te lichten.

Put opties

De aankoop van Put opties betekent dat u gebonden bent aan een looptijd (binnen welke termijn verwacht de belegger met de optie succes te hebben, die termijn is bepalend voor de looptijd van de gekozen put en hoe langer de keuze des te duurder de put) en een uitoefenprijs. De put krijgt pas waarde als de onderliggende index onder de uitoefenprijs van de put daalt. De prijs voor dit recht, de verwachtingswaarde, is mede afhankelijk van de kans dat u gelijk krijgt en die kans wordt bepaald aan de hand van de volatiliteit van de onderliggende index.

In tijden dat beurzen dalen is deze volatiliteit hoog en is de prijs die u voor de bescherming betaalt derhalve hoog. Vrijdag 30 september zou u voor een put optie met een looptijd tot en met de 3de vrijdag van december 2011 en een uitoefenniveau van 280 (AEX Index) € 17,85 betaald hebben, 6,4% van de onderliggende waarde. Dat betekent dat u per saldo pas beschermd zou zijn als de AEX Index zou dalen tot onder 262,15 (280 -/- 17,85). En als de beurs in december niet zou zijn uitgedaald, dan moet u opnieuw 6,4% betalen om de dekking weer drie maanden te verlengen. Maar bovendien leert de ervaring, dat in tijden van snel dalende markten, deze opties op het dieptepunt zelfs een negatieve premie doen. U verliest niet alleen de ingelegde € 17,85, maar u maakt ook niet de geheel daling van de onderliggende index goed.

Turbo’s Short

Bij een turbo short betaalt u niet deze premie en ontstaat ook niet een negatieve premie als de index snel in waarde daalt. Bovendien is de dekking oneindig, met dien verstande dat de turbo pas wordt beëindigd wanneer de koers van de onderliggende waarde de stoploss-grens bereikt. Het nadeel is echter dat uw investering groter wordt naarmate u een hoger, verder weggelegen stoploss-niveau kiest. Wij kozen voor 5.880 als stoploss-niveau op het moment dat de DAX 5.080 noteerde. In figuur 1 hebben wij deze keuze met ljinen en pijltjes gemarkeerd.

DAX 7 oktober 2011
DAX 7 oktober 2011

Figuur 1.

Daarmee hebben wij een veiligheidsmarge voor de dagelijkse fluctuaties in de markt ingebouwd van 14%. De hefboom die deze turbo heeft was op dat moment 4,82 en wij betaalden €9,84 per stuk.

Stel dat u een aandelenportefeuille heeft van € 100.000. Om die af te dekken met deze turbo’s moet u € 100.000 / € 9,84 / 4,82 = 2.108 turbo’s aankopen en investeert u
€ 20.750. Dat is een grote investering relatief ten opzichte van de portefeuille, veel groter ook dan de vergelijkbare put optie, want u moet € 100.000 / 280 / 100 = 3,6 puts kopen a € 1.785,00 per stuk, of wel een investering van € 6.375. Maar zolang de DAX onder 5.880 blijft, kost de optie u (maximaal, tenzij de volatiliteit verder toeneemt) € 6.375 per drie maanden en de turbo niets. Daar staat tegenover dat als de DAX tot boven 5.880 stijgt, u aan de put optie slechts € 6.375 heeft verloren terwijl de turbo dan wordt afgerekend en tegen die tijd waarschijnlijk slechts
€ 1,00 per stuk waard zal zijn hetgeen een verlies oplevert van € 18.612, drie keer zoveel.

Vanaf het moment dat wij deze Turbo’s Short hebben gekocht is het tweemaal voorgekomen dat de positie zelf winstgevend had kunnen worden gesloten. Immers, nadien is de DAX Index tweemaal tot onder 5.080 gezakt. Maar de DAX heeft veel vaker ruim boven dat niveau gestaan. Tot driemaal toe is de index zelfs boven 5.650 gekomen. De koers van de Turbo Short daalde in die fase tot onder € 4,50, een ruime halvering van de aankoopprijs. Natuurlijk stegen de koersen van de aandelen die wij in portefeuille hadden en inderdaad bleef dus de totale waarde van de portefeuille gelijk.

Conclusie

Wij hebben gekozen voor turbo’s omdat die een volledigere en langerdurende dekking opleveren zonder premieverlies in de tijd. Maar nadat wij deze turbo’s gekocht hebben, moesten wij nu al weer drie weken flink op de blaren zitten. Of onze keuze uiteindelijk de juiste zal blijken te zijn geweest moet worden afgewacht. Feit is dat de dekking er in de maand september toe geleid heeft dat onze resultaten een achterstand op de AEX Index hebben opgelopen, want de stijging van 265 naar 286 ziet u in de aandelenportefeuilles van onze cliënten niet terug.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.