Voorzichtig vooruit

De neerwaartse beweging die zich heeft ingezet laat op dit moment geen enkele indicatie zien als zou het meer zijn dan een correctie. Wij laten hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien. Hij is zeer representatief.

TA AEX 26 maart 2012
TA AEX 26 maart 2012

Figuur 1.

U ziet een oplopend kanaal, waarin de koersen op weg zijn naar de onderkant. Er is sprake van hogere toppen en hogere bodems en zolang het niveau van 316 niet doorbroken wordt is, er op de korte termijn niets aan de hand. De negatieve divergentie waar enkele weken geleden nog sprake van was is volledig opgeheven en het volume is sterk achtergebleven tijdens de recente daling. Zolang de koers niet beneden de onderste lijn noteert (circa 322) blijft de korte termijn in takt.

Een koers beneden 316 maakt de situatie zorgelijk. Er blijven echter vraagtekens open. De DJIA die een nieuwe top gezet had is weer terug onder zijn uitbraakniveau. Wij hadden er al eerder op gewezen dat de DTJA de uitbraak van de DJIA niet confirmeerde. Deze non-confirmatie heeft nu de mogelijkheid om zich te doen gelden. De New Highs in Amerika confirmeren ook niet. Hierbij voegt zich de negatieve outlook in de weekgrafieken.

De Week

De weekgrafieken tonen in alle markten een negatief divergerende en dalende Momentum Analyse. Hier moet verandering in komen willen wij volledig gerust zijn op de ontwikkelingen in de komende weken. Opvallend is het dat onze handelssystemen, die gebaseerd zijn op weekkoersen allemaal nog positief zijn.

De Maand

De maandgrafieken zien er allemaal nog zeer positief uit. Dit doet ons veronderstellen dat het met de aan de gang zijnde daling wel los zal lopen, maar het zou ons gerust stellen als wij snel een forse rally zouden zien, die de week op orde brengt.

De Rente

De rente probeert weer op adem te komen na de heftige uitbraak van eervoorgaande week. Zolang het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen boven 2,4% blijft moet u ervan uitgaan dat de opgaande trend in takt is.

De Prijs van een vat Brentolie

Van het oliefront is weinig nieuws te melden. De kansen dat er lagere prijzen op het bord komen zijn groter dan dat we hogere prijzen gaan zien, maar de ruimte naar beneden lijkt zeer beperkt.

Het Goud

Bij het goud is sprake van een opvallende ontwikkeling. De laatste bodem in de daggrafiek werd niet meer bevestigd en dat zou kunnen betekenen dat we dicht bij de bodem zijn. Deze zou dan kunnen liggen rondom US$1.630. De week- en maandgrafieken laten het nog afweten anders dan dat er signalen zijn dat er een omkeer in de maak zou kunnen zijn.

De Amerikaanse $ versus €

De dollar heeft het moeilijk. Er zijn zowel positieve als negatieve signalen. Wij wachten dus maar liever even af. Zodra de 76 voorbij is staan de grafieken weer op positief.

Onze Strategie

Wij zullen van de huidige daling gebruik maken door hier en daar long posities in te nemen. Het blijft echter bij korte termijn werk.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-03-25: 326,91)

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.