Sorry, ik kon het ook niet weten

De heer Drs. J.V. Timmermans, de risicoman binnen de raad van bestuur van ING, heeft zijn excuses aangeboden. Klanten van de ING hebben op dit moment minder vertrouwen in de bank-verzekeraar en dat spijt hem.

Niet dat er fouten zijn gemaakt, het is kennelijk geen probleem om het balanstotaal in de periode 2000 tot 2008 ruim te verdubbelen ( van 650 miljard tot 1.331 miljard ) terwijl in die periode het eigen vermogen met ruim 10% is toegenomen van 25,2 miljard tot 28,9 miljard, met ander woorden de top van de ING treft geen blaam.

Men leefde bij de ING en andere banken in de veronderstelling dat, indien de risico´s goed in de modellen zitten, je straffeloos kunt groeien. We hebben gezien wat er van is gekomen.

Nu is het natuurlijk wel kort door de bocht om deze goede man die zegt 20 uur per dag z´n stikkende best te doen voor de ING alle schuld in de schoenen te schuiven. Waar het mij om gaat is dat er bij banken een cultuur was ontstaan waarin het onmogelijke mogelijk leek.

Helaas is gebleken dat, ook dit keer, de werkelijkheid anders is. Op momenten dat iedereen de overtuiging heeft dat er niets mis kan gaan, dan gaat er juist iets mis, erg mis zelfs. Ik hoop van harte voor Dhr Timmermans en ander bestuurders dat ze gelijk hebben door te stellen dat zij geen fouten hebben gemaakt, de storm waarin we nu zitten is een slechts tijdelijke onderbreking in het proces van alsmaar grotere welvaart en voorspoed.

Aanpassingen

Je hoeft echter geen raketgeleerde te zijn om te weten dat dergelijke praktijken in de nabije toekomst niet meer mogelijk zijn. Banken zullen de komende jaren weer terug moeten naar de basis, naar een hefboom van 15 in plaats van 53 terug naar een tijd waarin de bank er is voor de klant en niet andersom. Terug naar een tijd waar de bank er is voor de ondernemer en niet meer de bank de ondernemer speelt, dit zit kennelijk niet in de genen van een bankier.

Dat deze aanpassingen heeft een enorme impact hebben moge duidelijk zijn. Voor de ING komt het er in het kort op neer dat ze nog slechts een vijfde van de activiteiten kunnen uitoefenen vergeleken met de tijd voor de crisis. Voordeel is dat het probleem bonussen dan ook tot het verleden gaat behoren.

AEX 180 of 280

Dat als inleiding, nu de beurzen. Deze hebben moeite kleur te bekennen.

2009-04-28-aex-11

Mijn verwachte daling van 15 tot 20% is nog niet uitgekomen, er zijn vanuit technisch perspectief echter veel argumenten die pleiten voor een daling en daarom houd ik vast aan het scenario, de AEX dient eerst het gebied 220-213 op te zoeken alvorens weer te stijgen. Er is helaas wel een complicerende factor bij gekomen de varkensgriep.

Varkensgriep

Door het uitbreken van de varkensgriep is er een onzekere factor ontstaan, niemand kan aangeven hoe het verloop van deze ziekte zal zijn, het kan mee – of tegenvallen. De economische gevolgen van een tegenvaller zijn groot, denk daarbij aan het stilleggen van het maatschappelijke leven in Mexico.

2009-04-28-aex-dag-1

Deze onzekerheid kan voor de beurzen leiden tot een daling van de AEX tot ongeveer 180. Op dat punt ligt nog een koersdoel en die hebben we nog niet op de borden gezien. Of die daling tot 180 nu komt is onduidelijk we kunnen namelijk ook eerst stijgen naar 280 om vervolgens te dalen naar 180. De ander mogelijkheid is een daling tot 180 gedurende de komende weken. Dit is niet mijn uitgangspunt maar in de huidige situatie dienen we er rekening mee te houden. Indien de AEX de komende dagen onder 210 zakt dan is een daling tot 180 een reële mogelijkheid.

Conclusie:

Hoewel de verwachte daling c.q. correctie nog niet is doorgezet zijn er allerlei signalen die wijzen op verzwakking. Indien we de komende dagen onder 210 zakken is de AEX kennelijk op weg naar 180. Blijft de AEX boven 210-220 dan zijn de kansen op een vervolg van de op 9 maart ingezette stijging groot, waarbij het koersdoel 280 is. Voor de korte termijn is voorzichtigheid dus de beste remedie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.