Voorkeur voor aandelen

De ING BeleggersBarometer is in april uitgekomen op 95 punten. Dat is iets lager dan de stand van maart (97) en daarmee is het vertrouwen nagenoeg gelijk aan vorige maand. Aandelen waren populair in april: 92% zou nieuw geld in aandelen beleggen (tegen 76% in maart). De energiesector wordt door 70% nog steeds als meest kansrijk gezien, maar het vertrouwen in sectoren zoals bijvoorbeeld telecommunicatie en industriegoederen, is gedaald. De mate van het risico bij beleggen en de spaarrente zijn de belangrijkste beïnvloeders bij de verhouding tussen sparen en beleggen en bij de beslissing om de keuze hiervan te herzien. En ondanks het roerige afgelopen beursjaar heeft 47% geen andere financiële keuzes gemaakt.

Bob Homan, Hoofd ING Investment Office: “Met de huidige rentestanden zijn beleggers duidelijk op zoek naar meer rendement. Ze zijn daarom meer bereid om risico te nemen en gaan meer in aandelen beleggen. Het beleggersvertrouwen stabiliseert voor de derde maand op rij. Deze stabilisatie treedt op ondanks dat het economisch nieuws, met name in Europa, tegenvalt en herstel wat langer lijkt te gaan duren. Beleggers rekenen erop dat de monetaire autoriteiten in ieder geval de financiële markten steun bieden.”

ING Beleggersbarometer april 2013
ING Beleggersbarometer april 2013

Sterke voorkeur voor aandelen

Ruim negen op de tien particuliere beleggers gaf er in april de voorkeur aan om nieuw geld in aandelen te beleggen. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van de 76% in maart. Mogelijk gaat dit ten koste van de keuze voor beursgenoteerd vastgoed: in april kiest 25% hiervoor, tegen nog 33% in maart. Obligaties dalen licht (van 48% naar 46%). Homan: “Dat past in het beeld dat we bij de ING BeleggersBarometer al langer zien: obligaties worden minder populair voor nieuw geld. Afgelopen maand zijn rentes op bijna alle obligatie categorieën, of je nu Duitse, Italiaanse staatsleningen of junk bonds koopt, nog verder gedaald. En daarmee dus relatief onaantrekkelijker geworden.”

De allocatie binnen de portefeuille van de belegger is niet gewijzigd. Driekwart belegt in beleggingsfondsen, de helft in aandelen. Ook is in deze categorieën het grootste gedeelte van het vermogen belegd: 49% in beleggingsfondsen en 24% in aandelen. Energie wordt nog steeds als meest kansrijk gezien, maar over de hele linie is er minder vertrouwen in de verschillende sectoren. Dit is vooral te zien bij de sectoren industriegoederen (-15%), nutsbedrijven (-10%) en telecommunicatie (-9%). 

Sparen of beleggen?

De Nederlandse particuliere belegger lijkt niet of nauwelijks af te wijken van de keuze die hij ooit heeft gemaakt over de verhouding tussen sparen en beleggen. Vier op de tien verdiept zich nog slechts af en toe hierin, en 36% houdt zich nu helemaal niet meer met die keuze bezig. Bij het maken van de keuze houdt men rekening met de mate van het risico bij beleggen (55%) en met de hoogte van de spaarrente (45%).

Trouw aan de keuzes op financieel gebied

De beleggers lijken behoorlijk standvastig met betrekking tot de keuzes die ze maken op financieel gebied. Bijna de helft (47%) heeft het afgelopen jaar geen andere keuzes gemaakt. Een privégebeurtenis was voor een kwart reden om andere keuzes te maken op financieel gebied. En hoewel we een redelijk dynamisch beursjaar achter de rug hebben, waren de ontwikkelingen op de beurs voor 19% reden om financiële keuzes te herzien.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.