Vertrouwen beleggers blijft stijgen

Het vertrouwen van beleggers blijft langzaam stijgen. Na een score van 105 in juli, bereikt de ING BeleggersBarometer in augustus een stand van 114. Hoewel nog steeds laag gewaardeerd, zien beleggers de algemene economische situatie iets positiever in dan een maand geleden. Toch vertaalt het gestegen vertrouwen zich nog niet in optimisme over de eigen financiën. Veel beleggers wachten daarom met het doen van grote aankopen tot na afloop van de crisis. Echt vertrouwen ontstaat pas als de werkloosheid daalt en de overheid minder bezuinigt.

ING Beleggersbarometer augustus 2013
ING Beleggersbarometer augustus 2013

‘Kansen genoeg, maar voorzichtigheid geboden’

Particuliere beleggers zien in de ons omringende landen, met name Duitsland en enigszins in Frankrijk, de economie verbeteren. Dat wekt vertrouwen en leidt bij een grotere groep ook tot betere beleggingsresultaten. Ook de risicobereidheid groeit, wordt er vaker gekozen voor aandelen en raken obligaties wat uit de gratie. De populariteit van Nederlandse aandelen trekt iets aan, maar ligt nog steeds onder het niveau van 2010. Beleggers zijn nog steeds onzeker over de situatie in eigen land, waar de werkloosheid blijft toenemen. Dat geldt overigens voor heel Europa, dat kampt met een werkloosheidspercentage van meer dan 12 procent.

Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office: “Je ziet bezorgdheid over de rem die de overheid met de bezuinigingen op de economie zet. Maar liefst 83% geeft aan dat het vertrouwen terugkeert wanneer de overheid minder zou bezuinigingen. Weliswaar neemt het pessimisme af en blijft de trend positief, maar zolang dit zich nog niet doorzet in de eigen financiële situatie kan het ook weer omslaan.”

Ondanks het broze vertrouwen zijn er volop kansen om een goed rendement te maken. Bijvoorbeeld in opkomende markten, waar de koersen de afgelopen tijd stevig zijn gedaald. “We zien dat beleggers zich terugtrekken uit deze emerging markets. Dat is begrijpelijk, aangezien daar harde klappen zijn gevallen. Maar de lage prijs, maakt instappen des te aantrekkelijker. Wij zijn daarom nu juist weer positief over deze markten. Er zijn kansen te vinden, maar een goede spreiding blijft noodzakelijk. De groep beleggers die wereldwijd belegt groeit, maar bedraagt nog maar een kwart van het totale aantal. Daar zit ruimte voor verbetering,” aldus Homan.

Beter resultaat en meer optimisme over eigen beleggingsportefeuille

In de afgelopen drie maanden is het voor beleggers aanzienlijk beter gegaan met de eigen beleggingsportefeuille, waarvan bijna de helft de waarde zag stijgen (was iets meer dan een derde). Gemeten over de afgelopen zes maanden was zelfs bij 51% sprake van een stijging. Bij iets meer dan een kwart daalde de waarde en bij minder dan een kwart bleef de waarde gelijk. Bob Homan: “Opmerkelijk dat men hier in een maand tijd positiever over is geworden, want in de maand augustus lieten de financiële markten per saldo een verlies zien ten opzichte van juli.”

Eigen financiële situatie lijkt achter te blijven

Beleggers waren in augustus een stuk positiever over de economie in het afgelopen kwartaal dan in juli. Het percentage dat een verbetering zag, steeg van 23% naar 31%, terwijl nu 36% een verslechtering zag tegenover 46% een maand eerder. Dit verbeterde sentiment laat zich echter niet vertalen in een hogere beoordeling van de eigen financiële situatie. Deze blijft gelijk aan die van vorige maand. Ook voor de nabije toekomst wordt ongeveer hetzelfde verwacht, terwijl van de algemene economische situatie wél een verbetering wordt voorspeld.

De onzekerheid laat zich ook gelden in het consumentengedrag. Ruim de helft van de beleggers geeft aan te wachten met grotere aankopen tot na de crisis. Toch nog 41% zegt dit niet te doen en 39% geeft aan vroeg of laat toch grote aankopen te gaan doen, ongeacht de economische situatie.

Waar moet het vertrouwen vandaan komen?

Voor de helft van de beleggers zal vooral een daling van de werkloosheid hernieuwd vertrouwen geven in de Nederlandse economie. Een kwart noemt een stijging van de huizenprijzen als belangrijkste factor en 21% wanneer men zelf maandelijks meer geld overhoudt. Voor 83% zou het helpen als de overheid minder gaat bezuinigen. Slechts 6% vindt meer bezuinigingen nodig voor meer vertrouwen.

1 gedachte over “Vertrouwen beleggers blijft stijgen”

  1. Leuk om te zien dat zo’n beleggersbarometer hetzelfde patroon laat zien als dat van een beurs, ze komen namelijk op dezelfde manier tot stand, collectief van de psyche. Met andere woorden, je kunt op voorhand al ‘inschatten’ waar het vertrouwen staat de volgende maand. Nu nog even de juiste ‘methode’ erbij zoeken voor velen om uit te zoeken of vertrouwen blijft ja of nee.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.