Toenemende vrees voor recessie

Wereldwijd zorgt inflatie voor meer onzekerheid bij beleggers dan recessie. 

  • Recessie wordt door Nederlandse beleggers gezien als grootste risico voor de eigen beleggingsportefeuille in de komende twaalf maanden, 23% van de ondervraagden zegt zich hierover zorgen te maken
  • Opvallend genoeg neemt het vertrouwen bij beleggers juist toe, 91% van de Nederlandse beleggers gaf in augustus aan vertrouwen te hebben in de eigen beleggingen ten opzichte van 87% in het vorige kwartaal
  • 40% van de beleggers is van plan de komende drie maanden meer geld te investeren, 8% geeft aan minder geld te willen inleggen

 De vrees voor een recessie is gestegen onder particuliere beleggers, terwijl ze zich minder zorgen maken over inflatie. Dit blijkt uit de resultaten van het recente Retail Investor Beat-onderzoek van investeringsplatform eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 13 landen, waaronder 500 Nederlandse beleggers. [1]

Bijna een vierde van de Nederlandse beleggers (23% ten opzichte van 17% in Q2) gaf aan dat ze voor de komende twaalf maanden een potentiële recessie als grootste externe risico voor hun beleggingen zien, gevolgd door hoge rentes (20%) en inflatie (10%).

Toch heeft de dreiging van een potentiële recessie niet dezelfde impact op het sentiment onder beleggers als de hoge inflatie aan het begin van het jaar. Het vertrouwen van beleggers wereldwijd in eigen beleggingen steeg naar 78% in Q3 (71% in Q2) en het vertrouwen in inkomen en levensstandaard steeg naar 70% in Q3 (65% in Q2). Bij Nederlandse beleggers ligt het vertrouwen hoger. Hier steeg het vertrouwen in eigen beleggingen naar 91% in Q3 (87% in Q2). Het vertrouwen in inkomen en levensstandaard steeg naar 89% in Q3 (87% in Q2).

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Particuliere beleggers maken zich minder zorgen over de inflatie. Ze zijn optimistisch over het vermogen van centrale banken om de prijsstijgingen te beteugelen zonder verdere renteverhogingen. De zorgen zijn verschoven naar een mogelijke recessie, maar dat drukt het sentiment niet in dezelfde mate als voorheen de inflatie. 

Particuliere beleggers zijn positiever gestemd over hun eigen beleggingen dan drie maanden geleden. Ze denken dat de aandelenmarkten in de laatste maanden van 2023 nog kunnen stijgen en dat de bull markt aan kan houden in de eerste helft van volgend jaar.” 

De toename in het vertrouwen in eigen beleggingen resulteert in een optimistischere benadering. Volgens de resultaten is meer dan een derde van de beleggers (40% in Nederland versus 33% wereldwijd) van plan om meer geld in te leggen in de komende drie maanden. Deze groep is groter dan de groep die van plan is om hun beleggingen te verminderen (8% versus 7% wereldwijd).

De technologiesector zal naar verwachting het meest profiteren van deze opleving van het sentiment. Beleggers geven aan in het komende kwartaal waarschijnlijk meer in deze sector te zullen beleggen dan in andere sectoren. Momenteel investeert 46% van de Nederlandse beleggers in technologie, terwijl dit wereldwijd iets lager ligt (41%). Beleggers wereldwijd noemen financiële diensten als tweede favoriete sector voor de rest van 2023 met een huidige allocatie van 65% versus 53% onder Nederlandse beleggers. Onder Nederlandse beleggers is dat energie (olie en gas) met een huidige allocatie van 39% versus 36% wereldwijd. Luxe consumentengoederen zijn als sector het minst aantrekkelijk voor particuliere beleggers in de komende drie maanden.

Van Oudheusden voegt toe: “Tech is in 2023 weer helemaal terug van weggeweest en staat opnieuw in de belangstelling van particuliere beleggers als de sterkst presterende sector van het jaar. AI-aandelen zijn hier een groot deel verantwoordelijk voor. Gezien de recessierisico’s is het niet verrassend dat luxegoederen momenteel onderaan de lijst staan voor beleggers. Particuliere beleggers zijn daarnaast niet bang om contrair te beleggen gelet op de bovengemiddelde posities in de sector vastgoed en nutsbedrijven. Die sectoren presteerden recentelijk ondermaats en zouden het goed kunnen doen bij een vroegtijdige verlaging van de rente.”

[1] Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 18 en 29 augustus 2023.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.