Rutte-II krijgt krappe voldoende

Particuliere beleggers delen een krappe voldoende uit aan Rutte-II. Op de vraag hoe zij het financieel-economisch beleid van het kabinet waarderen, geven zij gemiddeld een 6. Daarnaast vinden ze dat een eventuele herziening van het belastingstelsel vooral meer gemak en eenvoud moet brengen. Dit blijkt uit de ING BeleggersBarometer van deze maand. Het vertrouwen van particuliere beleggers is in de afgelopen weken flink gedaald, maar blijft overwegend positief. Waar de ING BeleggersBarometer gemiddeld dit jaar op 135 punten stond, komt de graadmeter in augustus uit op een stand van 120 punten. Beleggers geven aan vaker met een waardedaling van hun portefeuille te zijn geconfronteerd in de afgelopen drie maanden. Deze daling leidt echter niet tot pessimistischere verwachtingen; ze blijven positief gestemd over het beursklimaat.

Rutte-II krijgt krappe voldoende voor beleid

Een van de pijlers van de ING BeleggersBarometer is de mate van vertrouwen dat beleggers hebben in de economische situatie in Nederland. Beleggers dichten het kabinet hierbij in meerderheid substantiële invloed toe op de Nederlandse economie. Meer dan de helft (55%) acht die invloed aanwezig in beperkte mate en 38% schat deze invloed in als heel groot. Het kabinet krijgt van beleggers een voldoende voor het door hen gevoerde financieel-economisch beleid. Beleggers waarderen Rutte-II gemiddeld met een 6.

Wanneer het kabinet komt met haar plannen voor een eventuele herziening van het belastingstelsel, hoopt een meerderheid van beleggers op een simpeler systeem. Deze 54% verkiest gemak boven een ingewikkelder systeem met lagere tarieven. Over de mogelijke introductie van lagere tarieven op loon en hogere tarieven op vermogen zijn beleggers verdeeld: 35% is het hier (helemaal) mee eens, 28% (helemaal) niet.

Beleggers voorzichtiger door conflicten

De particuliere belegger lijkt zich iets te laten afschrikken door de aanhoudende conflicten in de wereld. Vooral het gewapende conflict in Oost-Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties van het Westen tegen Rusland – en omgekeerd: van Rusland tegen het Westen – baren  beleggers zorgen. Het nog steeds slechts zwakke herstel in Europa zou hierdoor geschaad kunnen worden. Daardoor dalen de marktrentes op veilig geachte staatsobligaties tot historische dieptepunten. De aandelenkoersen in Europa daalden flink, maar herstellen de afgelopen twee weken ook weer erg sterk. “De reactie van beleggers is te begrijpen”, aldus Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. Maar of het ook leidt tot verstandig beleggingsbeleid is de vraag. Homan: ”We leven in een wereld met geopolitieke spanningen, die soms oplaaien en dan weer wat wegebben, de historie leert dat het voor beleggers over het algemeen weinig zin heeft om hierop te reageren. Op de winsten van de meeste beursgenoteerde bedrijven hebben de huidige spanningen weinig invloed. Pas als Rusland bijvoorbeeld de gastoevoer naar Europa zou afsluiten, zal Europa echt last krijgen van Russische sancties.”

Vertrouwen beleggers stap terug

De afgelopen maand is het vertrouwen van particuliere beleggers flink gedaald, al blijft de teneur positief. De daling komt vooral doordat meer  beleggers verwachten dat de Nederlandse economische situatie zal verslechteren in de komende tijd; deze groep groeide van 13% naar 19%. Bob Homan: “Dit zal vooral gevoed zijn door de oplaaiende geopolitieke onrust, waarvan beleggers verwachten dat die het voorzichtig economische herstel de kop in kan drukken. Daarnaast steeg het aantal beleggers dat de afgelopen drie maanden hun portefeuille in waarde zagen dalen. Deze groep nam toe van 17% naar 24%. Over de afgelopen zes maanden zijn beleggers in augustus overigens even (positief) gestemd als in juli.”

Onderzoeksverantwoording

Sinds november 2002 peilt de ING maandelijks het beleggersvertrouwen onder particuliere Nederlandse beleggers met de ING BeleggersBarometer. Dit instrument is door de ING ontwikkeld en bepaalt met 11 vragen de index voor het beleggersvertrouwen. De index loopt van 0 – zeer pessimistisch – tot 200 – zeer optimistisch. De aspecten die de index meeneemt in zijn weging zijn: de economische situatie in Nederland, de financiële situatie van huishoudens, de waarde van de beleggingsportefeuille en de stand van de AEX.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.