Particuliere beleggers kijken liever de kat uit de boom

Nederlandse particuliere beleggers zien internationale conflicten en de staat van de wereldeconomie als grootste risico voor hun beleggingen, terwijl wereldwijd beleggers inflatie het vaakst noemen als voornaamste punt van zorg.  Ondanks toenemende zorgen over inflatie, internationale conflicten en de wereldeconomie hebben veel particuliere beleggers hun portefeuilles niet herschikt, ze lijken liever de kat uit de boom te kijken. Nederlandse beleggers zijn optimistisch over de sectoren technologie, onroerend goed en nutsbedrijven.

De meeste particuliere beleggers zijn afwachtend en maken voorlopig geen grote aanpassingen aan hun portefeuille ondanks toenemende zorgen over de inflatie en het wankele economisch herstel. Dit blijkt uit eToro’s Q3 Retail Investment Beat (RIB), een driemaandelijks onderzoek onder 6.000 beleggers in twaalf verschillende landen, waarvan 500 Nederlandse participanten.

Weinig zorgen over inflatie en rentestijgingen onder Nederlandse beleggers
Het onderzoek over het derde kwartaal laat zien dat beleggers zich in toenemende mate zorgen maken over de stijgende inflatie, waarbij 41% van de internationale respondenten aangeeft dat het hun grootste zorg is (tegenover 38% in het vorige kwartaal). Terwijl de stijgende inflatie als het grootste externe risico uit de wereldwijde steekproef is gekomen, maken Nederlandse beleggers zich meer zorgen over zowel de stand van de wereldeconomie (36%), als de mogelijke gevolgen van internationale conflicten (tevens 36%). Slechts 31% noemt inflatie als één van de risico’s waarover zij zich zorgen maken. De sterkste toename zien we voor internationale conflicten (van 25% in Q2 naar 36% in Q3).

Ondanks de bezorgdheid heeft slechts 44% van de beleggers wereldwijd zijn portefeuilles herschikt om zich tegen prijsstijgingen te beschermen, wat erop wijst dat veel beleggers een afwachtende houding aannemen. Hetzelfde beeld zien we in Nederland, waar slechts 38% aangeeft dat ze hun portefeuille herschikken om zich tegen externe risico’s te beschermen.

eToro’s Global Markets Strategist, Ben Laidler, zegt hierover: “Beleggers hebben momenteel te maken met tegenwind in de vorm van stijgende inflatie, rentestijgingen en een wankelend economisch herstel. Normaal gesproken zou je verwachten dat de meeste beleggers actie ondernemen om deze tegenwind het hoofd te bieden, maar uit onze gegevens blijkt dat op dit moment het tegendeel waar is.

Het lijkt erop dat de overgrote meerderheid van de particuliere beleggers een afwachtende houding aanneemt in de hoop dat de inflatie tijdelijk is en het herstel weer op gang komt. Particuliere beleggers zien geen reden om in paniek te raken, en ik geef ze gelijk. De stagflatieangst zou moeten afnemen, wat het vertrouwen zal verbeteren en de markten zal helpen om te blijven groeien.”

Ongeveer één vijfde (21%) van de particuliere beleggers wereldwijd maakt zich zorgen over de rentestijgingen. In Nederland geeft 24% van de particuliere beleggers aan dat ze de rentestijgingen in de komende drie maanden als risico voor hun belegging zien. 14% van de Nederlandse ondervraagden zegt meer gespaard te hebben en 10% geeft aan meer crypto-activa te hebben gekocht in reactie op de verwachte rentestijgingen. De meerderheid (56%) onderneemt geen actie. Dit kan verklaard worden door het feit dat het vertrouwen in de nationale economie stabiel is gebleven (84% in zowel Q2, als Q3) en hoger is dan de wereldwijde score (van 54% in Q2 naar 52%).

Ben Laidler voegt toe: “Veel huishoudens wereldwijd hebben tijdens de pandemie hun schulden afgebouwd en hun spaargeld gebruikt om creditcards, leningen en hypotheken af te lossen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor rentestijgingen. Tel daarbij de hogere huizen- en aandelenprijzen en de stijgende lonen op, en we zien dat veel beleggers bestand zijn tegen de risico’s die in het verschiet liggen.

De meest interessante uitkomst van het onderzoek is dat er geen duidelijke richting is in het vertrouwen in de economie. Wat we zien is een tweedeling: in sommige landen is het vertrouwen in zowel de wereldwijde, als nationale economie afgenomen, in andere landen is dit juist toegenomen. Feit is dat elk land anders zal reageren op de pandemie. Naarmate wereldwijde kwesties (zoals de crisis in de toeleveringsketen, inflatie en tapering) meer voelbare gevolgen zullen hebben voor de consument, zien we over drie maanden wellicht een meer uniforme consensus.”

Technologie, onroerend goed en nutsbedrijven in opkomst
Het onderzoek laat wereldwijd een kleine verschuiving zien richting traditionelere defensieve sectoren: beleggers zien meer mogelijkheden in onroerend goed (25% tegenover 22% in Q2) en nutsbedrijven (16% tegenover 13%), maar ook in mindere mate in energie en materialen door een aanhoudende rally. In Nederland is de stijging iets groter: 27% ziet mogelijkheden in onroerend goed (tegenover 20% in Q2) en 16% in nutsbedrijven (tegenover 9%). Nederlandse beleggers lijken optimistischer te zijn over de techsector (39% tegenover 34%), waarbij met name jonge beleggers (leeftijd 35 en jonger) mogelijkheden zien om te beleggen (49% tegenover 33%).

Andere sectoren waar Nederlandse beleggers kansen zien de komende drie maanden zijn de energiesector (21% tegenover 18%), de gezondheidszorg (20% tegenover 19%), financiële diensten (18% tegenover 15%), materialen (18% tegenover 16%) en de telecommunicatie (14% tegenover 12%). Ze zijn echter minder optimistisch over basisconsumptiegoederen (11% tegenover 13%), industrieproducten (10% tegenover 17%) en discretionaire consumptiegoederen (6% tegenover 8%).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.