Beleggers investeren minder

Hoewel het vertrouwen van particuliere beleggers is gedaald door de verslechterende markt, lijkt het beleggerssentiment voor het vierde kwartaal optimistischer. Dit blijkt uit het recente Retail Investor Beat-onderzoek van sociaal investeringsnetwerk eToro. Van de Nederlandse ondervraagden is 66% van plan in het komende kwartaal hetzelfde bedrag te investeren, terwijl 15% aangeeft meer te willen investeren en 19% zegt minder te willen beleggen in de komende drie maanden.

De Retail Investor Beat is een driemaandelijks onderzoek, afgenomen onder 10.000 particuliere beleggers wereldwijd, verspreid over 13 landen en 3 continenten.[1] Van deze beleggers geeft bijna de helft (41%) aan dat ze minder geld hebben geïnvesteerd in de afgelopen drie maanden. Onder Nederlandse respondenten is dit 26%. Dit lagere percentage wordt weerspiegeld in vertrouwen in de eigen portefeuille wat met 77% aanzienlijk hoger ligt dan wereldwijd (64%). In lijn met deze bevindingen zegt 19% van de Nederlandse respondenten minder geld te gaan beleggen in de komende drie maanden, ten opzichte van 31% van de respondenten wereldwijd.

Van de groep die aangeeft minder geld geïnvesteerd te hebben of van plan is minder geld te investeren in de komende drie maanden, noemt 34% de stijgende kosten van levensonderhoud. 31% geeft als reden meer geld achter te willen houden voor noodgevallen en 23% geeft aan cash alternatives aan te houden voor wanneer de markt zich herstelt.

“Het vertrouwen van beleggers wereldwijd liep het afgelopen jaar een deuk op. Het is bewonderenswaardig dat de meerderheid positief blijft, wat de veerkracht van particuliere beleggers weerspiegelt. Een lichtpuntje in het afgenomen vertrouwen van beleggers is dat het een indicator kan zijn voor de naderende bodem. Bij laag vertrouwen zijn beleggers minder verrast als er meer slecht nieuws volgt, en zelfs een beetje goed nieuws kan de belangstelling van de markt weer aanwakkeren,” licht eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden toe.

De meerderheid van Nederlandse particuliere beleggers (27%) ziet de stand van de wereldeconomie als grootste externe risico voor hun beleggingen, gevolgd door inflatie (22%). 16% zegt internationaal conflict als grootste risico te zien en 12% noemt de stand van de binnenlandse economie.

Gelet op deze risico’s, suggereren de resultaten dat een deel van de particuliere beleggers een meer defensieve houding aanneemt. Het aantal beleggers dat cash alternatives aanhoudt is in een jaar tijd toegenomen van 8% naar 29%. Het aantal beleggers dat energieaandelen aanhoudt, traditioneel gezien een inflatiehedge, blijft relatief stabiel op 38%.

De resultaten laten ook zien dat de meeste Nederlandse particuliere beleggers zich richten op de lange termijn. 54% zegt een investeringshorizon van meerdere jaren- of decennia te hebben, terwijl slechts 3% aangeeft daytrader te zijn. Verder benadrukt bijna een derde van de Nederlandse respondenten (28%) dat het garanderen van lange-termijn financiële zekerheid een van hun belangrijkste doestellingen is.

“Door het aanhouden van een lange-termijnperspectief heb je een voordeel in volatiele markten – het geeft particuliere beleggers meer rust ten opzichte van beleggers die jaarlijks een positief rendement moeten realiseren.

De enorme groei in particuliere beleggers in 2021 heeft de status van dit alsmaar groeiende marktsegment getransformeerd. Toch blijft het een hardnekkige misvatting dat particuliere beleggers vooral korte-termijn daytraders zijn die geen begrip hebben van de markten. Dit is niet het geval, want velen houden hun beleggingen voor jarenlang vast en passen hun portefeuille aan als de economische situatie daar om vraagt,” zegt van Oudheusden.

[1] Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 16 en 28 september 2022.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.